Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህዝቢ ኣብ ኣስመራ ብሰንኪ ብቐጻሊ ዘጋጥሞ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ማይ ምረቱ ይገልጽ

By   /  April 29, 2017  /  Comments Off on ህዝቢ ኣብ ኣስመራ ብሰንኪ ብቐጻሊ ዘጋጥሞ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ማይ ምረቱ ይገልጽ

    Print       Email

ህዝቢ ኣብ ኣስመራ ብሰንኪ ብቐጻሊ ዘጋጥሞ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ማይ ምረቱ ይገልጽ። ሎሚ ድሕሪ 26 ዓመት ናጽነት ህዝብቢ ኤርትራ ገና ብስእነት ማይ ክሳቐ ምርኣይ ኣዚዩ ዘሕዝን ሙኻኑ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፡ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቀረብ ማይ ስእነት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ ኣጋጢሙ ምህላዉ ሓቢሮም።

ህዝቢ ብሰንኪ ማይን መብራህትን የማርር ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሕልፊ ቀረብ ማይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብቐጻሊ ብምቁራጹ ህዝቢ ንሓንቲ ፊስቶ ካብ 70 ክሳብ 75 ናቕፋ እዳ ከፈለ ጽሪቱ ዘይተሓለው ማይ ይሰቲ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ዝስተ ማይ ዘይረከበ ህዝቢ ንምሕጻብን ካልእ ተመሳሳሊ ነገራትን ዝጥቀመሉ ማይ ክረክብ ዘይሕሰብ ስለዝኾኖ፤ ንምትሕጽጻብ ነብስን ክዳወንትን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናብ ዝርከባ ዓድታት ብምኻድ ካብ ዲጋን ዒላታትን ይጥቀም ኣሎ ። ብሕልፊ ሆስፒትላትን እተን ዝርካበን ውሑዳት ፋብሪካታትን ሕጽረት ማይ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካይደኦ ስርሓትን ዝህበኦ ኣገልግሎታትን ዓቢ ጸገም ከም ዝፈጠሩለን ዝጠቐሱ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ብፍላይ ኣብ ሆስፒታላት ናይ ማይ ስእነት ስለዘሎ ምምሕዳራት ሆስፒታላት ማይ ብቑጠባን ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያትን ጥራይ ክጥቀሙ መምርሒ ተዋሂቦምምህላዎም ተገሊጹ።

ዲጋታት ቶኮርን ፣ማይ ነፍሕን እኹል ማይ እኳ እንተለውን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ናብ ማሕበራዊ ሂወቱ ከድህብን ብዛዕብኡ ኪሻቐልን ብምባል ማይን መብራህትን ይዓጽዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምምሕዳራት ብቐጻሊ ጥርዓን ህዝቢ ይውሕዞም እካ እንተሎ ፤ንባዕሎም እቶም ምምሕዳራት ነቲ ዝግበር ዘሎ ውዲት ክርድእዎን ኪከላከሉሉን ስለዘይክእሉ ዝምልሽዎ ስለዘይብሎም ብቀጻሊ ኣብ ኣኼባ ኣለና ኣብ ስራሕ ኣለና ብምባል ካብ ሕቶታት ህዝቢ ይሃድሙ ምህላዎም ተገሊጹ።

ህዝቢ ብስእነት ማይን መግቢን መዓልታዊ ህይወቱ ዘራሪግካ ምግዛእ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ብብዙሓት መለኽቲ ስርዓታት ዝተፈተነ ናይ ዓመጽቲ ሜላ ኢዩ። ሰብ ንግሆ ተሲኡ ኣብ ሪጋን መረረን መታን ክጽመድ፥ ናይ ማይ፥ ናይ ባኒ፥ ናይ ባንክ፥ ናይ ላምባ፥ ናይ ጋዝ፥ ናይ ሽርፊ፥ ናይ ዱካን ሕድሪ፥ ናይ እሱራት ስልጣንያ ምብጻሕ ሪጋ እንዳበለ ካብ ሪጋ ናብ ሪጋ እንዳተናጠረ ክነብር ምብግባር ካብ ዝኾነ ናይ ተቓውሞ ውደባ ምርሓቑ  ናይ ኩሎም ብስቓይ ካልኦት ባህታ ዝረኽቡ ስርዓታት ተግባር ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ነዊሕ ዕምሩ ርእይዎ ብዘይፈልጥ ዓቐን ብስእነት ዝስተ ማይ ክሳቐ ካብ ዝጅምር ግዜ ኣይሓጸረን። ኣዴታት ደቀን ንትምህርቲ ክንዲ ዝልእካ ናብ ሪጋ ቦጣት  ክሰዳ፥ ንባዕለን ሓንሳብ ፍርቂ ለይቲ፤ ሓንሳብ ወጋሕታ ኢያ ትመጽእ ንእትበሃል ቡንባ ማይ ከቋምታ፥ ቆልዑ ብጀሪካናትን ሳንኬሎን ጃሎናትን ኪጓርቱ፥ ሰብ ሃብቲ ብኣግኡ 20ን 30ን ፊስቶ ዝሕዝ ናይ ትሕቲ መሬት መዕቆሪታቶምን ናይ ልዕለ ገዛ ባስካታቶምን ሒዞም እንተደንጊጾም ብመኪና ንዝደለይዎ ኪጓርቱ፥ ሆቴላት ዓይኒ ምድሪ ብፍቓድ ከእትዋ፥ ኣብያተ መግብን መስተን ድማ ብሰንኪ ማይ ዓይኒ ምድሪ የብልናን በሊዕኩም ከይተሓጸብኩም ውጹ ክብላ ጸኒሐን ኣለዋ።

ድሕሪ 26 ዓመታት ምሕደራ ንህዝቡ ጽሩይ ማይ ከቕርብ ዘይከኣለ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዓለማዊ ቁጠባን ዎል ስትሪትን፤ ብዛዕባ ፍልስፍናታት ዓለም፥ ብዛዕባ ህይወት ህዝቢ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ክዛረብ ምርኣይ መርኣያ ናይቲ ዝሃውተተ  ቁመንኡ ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →