Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

7 ካብቶም ብዕለት 6 ለካቲት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ዝለኣኹ 56 ኣካለ ስንኩላን ብዕለት 1 መጋቢት 2017 ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም።

By   /  March 3, 2017  /  Comments Off on 7 ካብቶም ብዕለት 6 ለካቲት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ዝለኣኹ 56 ኣካለ ስንኩላን ብዕለት 1 መጋቢት 2017 ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም።

    Print       Email

7  ካብቶም ንስንኩላን ኩናት ዘነኣእስን ዝንዕቅን ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ኣቖጢዕዎም ብዕለት 6 ለካቲት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ዝለኣኹ 56 ኣካለ ስንኩላን ብዕለት 1 መጋቢት 2017 ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም።

እቶም 7 ስንኩላን ምስ ካልኦት ብጾቶም ኮይኖም ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊኦም የጋጥም ዘሎ ኣድልዎን በደልን ዝሓዘ ኣቤቱታ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት፤ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ፤ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነት፤ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝለኣኹ ምንባሮም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ነቶም 7 ንስኹም ኢኹም ቀንዲ ኣመንጨውቲ ናይቲ ምልዕዓል ብዝብል ክሲ ኢዮም ኣሲሮሞም።

እዞም 7 ስንኩላን ካብ ዘዝነበርዎ ቦታ ብሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ምውሳዶም፤ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ናብ ዝርከብ ብሃገራዊ ድሕነት ዝመሓደር ቤት ማእሰርቲ ጸጥታ ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ስንኩላን ጥርዓን ብምቕራቦም ጥራይ ዘይኮነ፤ ብዘይካ ናብቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ፥ ናብ ብጾቶም ዝነበሩ መራሕቲ ክፍላተሰራዊትን ገለ ሓለፍትን ብብዝሒ ቅዳሓት ብምስዳዶም እውን ብምልዕዓል ሰራዊት ተኸሲሶም ምህላዎም ተፈሊጡ።

እቶም ነዚ ናይ ስንኩላን ምልዕዓል ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ከባቢ ፍያት ንእትርከብ ናይ ስተንሽነሪ ትካል እውን ምክትታል ክገብሩላ ከምዝቐነዩ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ከም ውጽኢቱ ሓንቲ ሳምራዊት ገብራይ እትበሃል ዜጋ ተሓባባሪት ናይቲ ምንቅስቓስ ኢኺ ፤ብዘይፍቓድ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዘነዓዕብ ጽሑፋት ፎቶ ኮፒ ጌርኪ ኣባዚሕኪ ብዝብል ክሲ ኣብ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ተኣሲራ ከምዘላ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

ብዘይካ እዞም ዝተኣስሩ 7 ኣካለ ስንኩላን ካልኦት 3 ኣካለ ስንኩላን እውን ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ባርካ ካብ እትርከብ እንዳ እንተርነት ተገፊፎም ከምእተወስዱን ሞባይላቶም ድሕሪ ምፍታሽ ሽዑ ንሽዑ ከምእተለቁን ተፈሊጡ። እቶም ኣካለ ስንኩላን ብሓይልታት ጸጥታ ሃገራዊ ድሕነት ምክትታል ይግበረሎም ዝነበሩ ኮይኖም፤ ናብ እንዳ ኢንተርነት ካፈ ሓበሬታ ከቐብሉ ኢዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዝብል ጥርጠራ ከምዝተኣስሩ እቶም ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ገሊጾም።

ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዜናታቱን ሓተታኡን ክገልጾ ከምዝጸንሐ  ብሰንኪ እቲ ንስንኩላን ኩናት ዘነኣእስን ዝንዕቅን ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ዝተቖጥዑ 56 ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም የጋጥም ዘሎ ኣድልዎን በደልን ዝምልከት ዝሓዘ ኣቤቱታ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነት ሚኒስትሪ ምክልኻል ከምዝለኣኹ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ኣቕሪቦም ምህላዎም ተገሊጹ ነይሩ።

ከምዝፍለጥ እቲ ደብዳበ ቀንዲ ትሕዝቱኡ ብዛዕባ ዘለዎም ከቢድ ህይወትን መነባብሮን ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ንስንኩላን ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ቲቲኣይ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ስለምንታይ ንካልኦት እሞ ድማ ብዝኾነ መለክዒ ዘይግበኦም ሰባት ተዋሂቡ ዝሓትትን ቅሬትኡ ዝገልጽን ኢዩ።

ብዘይካ እዚ እቲ ደብዳበ እቲ ንስንኩላን ተባሂሉ ዝተሰረሐ ገዛውቲ ንካልኦት ተዋሂቡ ከብቕዕ ምስቶም ዝተረፉ ዝውገነሎም ዘሎ ተጋደልትን ሓለፍቲን ስለምንታይ ገዛውቲ ዘይተወገነልና ዝብል ሕቶ ከምዘቕረቡ ሓደ ካብቶም ክታሙ ዘንበረ ንሬድዮ መድረኽ ሓቢሩ። እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ምእንቲ ሓርነት ኤርትራ ኣካለ  ዝጎደለ ተጋዳላይ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝወርድ ጉድኣትን ዓመጽን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳኸፍአ ይከይድ ምህላዉ መንግስቲ ኤርትራ ስንኩላን ኣብ ቃነ ደርቢዩ ብመስተን ብስጭትን ክሞቱ ከምዝደልዮም ናይ ኩላቶም ስንኩላን መረዳእታ ሙኻኑ ሓቢሩ። ብዙሓት ሓለፍቲ ብዘጋጠሞም ሕማም ተባሂሎም ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳተላእኩ ስንኩና ኩናት ተጋደልቲ ሓደ መዓልቲ እውን ትኹን ናይ ሕክምና ዕድል ተዋሂብዎም ከምዘይፈልጥ ኣብቲ መዓስከር ዘሎ ሕክምና እውን ኣገልግሎቱ ትሑት ሙኻኑን ካብ ናይ ሕክምና ኣገልግሎቱ ንላዕሊ ካልእ ሕቡእ ተልእኾ ከምዘለዎን ሓቢሩ።

እቲ ደብዳበ ኣብ ድሮ ፈንቅል ማለት ብ6 ለካቲት 2017 ዝተላእከ ኮይኑ ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ናይ ፈንቅል ኣጋጣሚ ነቲ ደብዳበ ዓመት ዓመት ዝግበር ናይ ስንኩላን ምኒን ክብል ከምዘነኣኣሶ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ናይቲ ንዕቀት መቐጸልታ ኢዩ።

ነቶም ስንኩላን ንምክፍፋሎምን ኣብ መንጎኦም ዘይምስናይ ንምእታውን እዞም 56 ኣይትውኩሉናን ኢኹም ዝብል ብሃገራዊ ድሕነት ብዝተወደቡ ውሑዳት ሰባት ዝተወደበ ዘመተ ተጀሚሩ ምንባሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ኣቐድም ኣቢሎምሓቢሮም።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ንዝኾነ ሰብ ክርደኦ ንዘይክእል ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣዚዩ ከቢድ ንዕቀትን ጽልእን ከምዘለዎ ሓደ ስንኩል ኣብ እዋኑ ነቶም ምንጭታት ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፤ ብዙሓት ሓለፍትን ተጋደልትን ብውልቆም ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ ተግባራት ከምዝቃወሙ ብብሕቲ ከምዝገልጹሎም ይኹን ግን ኣብ ፈታኒ እዋን ምስኦም ደው ዝበለ ዝኾነ ወገን ከምዘየለ እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ኣካለ ስንኩል ሓቢሩ ነይሩ።

ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ኣብ ልዕሊ እዞም ናጽነት ሃገር ንምውሓስ ህይወቶም ዝኸፈሉ ምንኣስ ስዉኣት ኮይኖም ኪኽበሩ ዝግባእ ጀጋኑ ዝግበር ዘሎ ዓመጽ ንኹሉ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣግሁዩ ምህላዉ ዝፍለጥ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →