Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ንግዳዊ ትካላት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮይነን ምህላወን ተሓቢሩ።

By   /  March 26, 2017  /  Comments Off on ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ንግዳዊ ትካላት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮይነን ምህላወን ተሓቢሩ።

    Print       Email

ምእሳር ንገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤርትራ ገዚፍ ንግዳዊ ስራሕ ኮይኑ ምህላዉ ተገሊጹ። ብመሰረት ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ  እቶም ሓለፍቲ ገንዘብን ንብረትን ኣለዎም ኢሎም ንዝገመትዎም ሰባት ብብዝሒ ይኣስሩ ፤ቀጺሎም  ነቶም ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕን ምኽንያትን ዝኣሰርዎም ሰባት ብመንገዲ ናይ ኣብያተማእሰርቲ መርመርቲ ጌሮም ይኽትክትዎም ምህላዎም ተሓቢሩ ።

እቶም እሱራት ድሕሪ ብዙሕ ጸቕጢ ክወጹ ተኾይኖም ገንዘብ ኪኸፍሉ ከምዘለዎም ከምዝሕተቱ ዝገለጹ ምንጭታት እቲ እሱር ዝተዳለወ ገንዘብ እንተዘይብሉ፤ እቶም ነጋዶ ቤት ማእሰርቲን እሱራትን ኮይኖም ዘለዉ ሓለፍቲ ነቲ ኣቐዲሞም መጽናዕቲ ዘካየዱሉ ንብረትን ሃብትን ብዝርዝር ነጊሮም ንዕኡ ሸይጡ ኪኸፍል ይእዝዝዎ ምህላዎም ተረጋጊጹ።

እቲ ንብረቱ ኪሸይጥ ዝተገደደ እሱር ባዕሎም እቶም ሓለፍቲ ብዝወደብዎ መንገድን ኣገባብን ከምዝሽየጥ ይገብሩ እሞ ገዛእቲ ድማ ባዕሎም ንሶም ይኾኑ ምህላዎም ብኣብነት ናይ ስሞም ክጥቀስ ዘይስደለይዎም ነጋዶ ዘርዚሮም ኣረዲኦም።

በዚ መንገዲ ገዚፍ ሃብቲ ዘኻዕበቱ ዘለዉ ሓለፍቲ ብመጀመርያ ዝስራዕ ጀነራል ፍሊጶስ ኢዩ። ጀነራል ፍሊጶስ ነዚ ተግባራት እዚ ብመንገዲ ወዲከበደ ዝበሃል ቀጥቃጢ ዘሳልጦ ዘሎ ኮይኑ ካብ እሱራት ኣኻዕቢትዎ ዘሎ ገንዘብ ንብረት ከምኡውን ናይ ሕርሻታት መሬት ኣዚዩ ብዙሕ ሙኻኑ ይሕበር።

እዚ ንኣብያተማእሰርቲ ከም ንግዳዊ ትካል ቀይርካ ገንዘቡ ክትምንዝዖ ዝደለኻ ሰብ ምእሳር ካብ መወዳእታ 2016 ዝያዳ ድማ 2017 ብጻዕቂ ይረአ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ገንዘቦም ንምዝማት ጥራይ ኣብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምድርባዮም፥ ንብረቶምን ገንዘቦምን ክህቡ ተገዲዶም ገንዘቦምን ንብረቶምን ተዘሚቱ፤ ኣብ ከቢድ ሰለሎን ሕማምን ወዲቖም ዝርከቡ ሃብታማት ከምኡውን ሰብ ንብረትን ብዙሓት ሙኻኖም ገሊጾም።

ከምቲ ዝተገለጸ ጀነራል ፍሊጶስ ዝመራሒኦም ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብዚ ተግባራት ዝሳተፉ ዘለዉ ኢዮም። ካብ ኣካላት መንግስትን ግንባርን  ኣብዚ ሰባት እንዳኣእሰርካ ዝግበር ዘሎ ንግዲ  ብቐዳምነት ዝስርዑ ፤ ኮለነል ተስፋልደት ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት፤ ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳን ስምኦን ገብረድንግልን ካብ ሃገራዊ ድሕነት፤ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ካብ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን ኢዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ንግዲ ማእሰርቲ፤ ከነፍተሓልካ ንብረትካ ሽጥ ዝብል ውዕልን ኣዚዩ ብዙሕ ኣታዊታት ጌሮም ዝሃብተሙ ሰባት ኮይኖም ምህላዎም ይግለጽ።

ብዘይካ እዚ እቶም ሃብታማት ኣብ ቤትማእሰርቲ ኣብ ዘለዉሉ እዋን፤ እቶም ሓለፍቲ ናብ ስድራቤት እሱራት ሰባት እንዳለኣኹ፤ ‘ኣቦኹም ዓይኑ ክዓውር ደሊዩ 200 ሽሕ ኣምጽኡ ሓቢእና ከነሐክሞ’፥ ‘ጓልኩም ሕማም ጌራ ኣላ ጽባሕ ሞይታ ኢልኩም ከይትጠዓሱ ሕጂ 100 ሽሕ ኣምጽኡ ዝገበርና ጌርና ከነሐክማ’ እንዳበሉ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ዝጨነቖ ሰብ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ይወስዱ ምህላዎም ተገሊጹ።

ብፍላይ ኮለነል ተስፋልደትን ብሪጋደር ጀነራል ስምኦንን ብትሕተ ሃገራዊ መስመር ንዝቐርብዎም ሰባት ካብ ኩሉ መሰናኽላት ሓራ እንዳገበሩ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ማእሰርቲ ምውጻእን ናብ ወጻኢ ምስዳድን ብብዝሒ የዘውትሩ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →