Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢታት ዓሰብ ተወሳኺ መሬትን ገማምግምን ተዋሂቡ።

By   /  March 11, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢታት ዓሰብ ተወሳኺ መሬትን ገማምግምን ተዋሂቡ።

    Print       Email
መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢታት ዓሰብ ተወሳኺ መሬትን ገማምግምን ተዋሂቡ። እዚ ሓድሽ ንመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተዋህበ መሬት ኣብቲ ብናይ ቀደም መጸውዒ ‘ሰላሳኛ’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መካናይዝድ ኣሃዱታት መዓስከር ዝነበረ ኢዩ።
 ምንጭታትና ካብ ከባቢ ዓሰብ ብዝለኣኽዎ ሓበሬታ መሰረት፤ ዝገጣጠሙ ዓበይቲ ሃንገራት ካብ ዕለት 3 መጋቢት ጀሚሮም ክሰርሕዎ ከምዝጀመሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ካብ ኩባንያታት ህንጻ ሰገን፤ ሳዋ፤ ሙሳዓሊ ብዝተዋጽኡ ጉጅለ ክኢላታት ዝስራሕ ዘሎ ሃንገራት፤ ብዘይዕረፍቲ ብለይቲ ይስራሕ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት፤ እቶም ነቲ ስራሕ ዝተመዘዙ ሰባት ጥብቂ ምስጢር ጌሮም ክሕዝዎ መምርሒ ተዋሂብዎም።
እቶም ነዚ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብቲ ቦታ ስራሕ ክንቀሳቐሱ ከምዘይፍቀዶምን፤ ብናይ ኢማራት ደረጃ ኣበል ከምዝኽፈሎምን’  ዕሹግ መግቢ እንዳተመገቡ ይሰርሑ ምህላዎምን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ተክኖሎጂ ጽባሓ ብጉግል ማፕ ክረአ ንዘይተርፎ ሃንገራት፤ እቲ ስራሕ ብኽንድዚ ብምስጢር ክተሓዝ ተባሂሉ ዝግበር  ሸበድበድ ንምግንዛቡ ከምዘጸግም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም።
እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ ዝለኣኽዎ ካልእ ወተሃደራዊ ዝርዝራት ንሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝትንክፍ ስለዝኾነ ሬድዮ መድረኽ  ከቃለሖ ኣይመረጸን።
መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሓሊብ፣ ክሊማ፤ ራስ ዳርማ መዓስከራትን መዕርፎ ነፈርቲን ሃኒጹ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ በበይኑ እዋናት ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስምምዓት ከምዝተፈራረሙ ይፍለጥ። ኣብዚ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዘለዎ ውዕላት ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስ ከም ወኪል ሓይሊ ኣየር ኮይኑ ይሳተፍ ምህላዉ ዘይንቡር ተርእዮ ሙኻኑ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ካብ ኢማራት ይርከብ ዘሎ ገንዘብ ብዘይካ ፕረዚደንት ዝፈልጦ ካልእ ኣካል ከምዘየሎ ምስ ምስታፍ ናይ ኣቶ ኣብረሃም ኣተኣሳሲሮም ገሊጾም።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →