Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

78 ሰባት ካብ ውሽጥን ወጻእን ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ከምእተጨውዩ ተሓቢሩ።

By   /  February 10, 2017  /  Comments Off on 78 ሰባት ካብ ውሽጥን ወጻእን ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ከምእተጨውዩ ተሓቢሩ።

    Print       Email

ብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ኣፍልጦ ቤት ፍርድን ኣኽባር ሕግን ምእሳር ፣ምጭዋይ፣ናብ ፍርዲ ዘይ ምቅራብ፣ምስዋር ብዝለዓለ ደረጃ ይቕጽል ምህላዉ ተፈሊጡ። ኣብ ናይ ሎሚ ዜና ንምጭዋይ ብዝምልከት በዚሑ ዘሎ ዝርዝራት ከነቕርብ ኢና።

ብመሰረት እቲ ኣብ ኢድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ በጺሑ ዘሎ ዝርዝራዊ ኣሃዛት ዓመተ 2016 ምጭዋይ ብብዝሕ ዝበለ ዓቐን ዝተኻየደላ ዓመት ኒራ።  እዚ ምጭዋይ ካብ ወጻኢ ሃገርን ውሽጥን ኮይኑ ዝበዝሑ መጭወይቲ ብሰለስተ ኣዘዝቲ ይፍጸም ኔሩ፤ ንሳቶም ድማ

  •       ብጀነራል ፍሊጶስን ብብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ዝምራሕ ምክትታል ዶብ ስለያ ስግረ ዶብን
  •       ካብ ፕረዚደንት ቀጥታ ትእዛዝ ዝወሃቦ ብኮለኔል ተስፋልደት ተስፋስላሰ፤ ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃም ካሳ፤ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ዝወሃሃድ ሃገራዊ ድሕነት /ቤ/ጽ ሕፈት ፕረዝደንት
  • ጸጥታ ፍሉይ ስሪሒት  ተባሂሉ ዝፍለጥ፤ ትእዛዝ ካብ ቤጽሕፈት ፕረዝደንት ዝቕበል ከምኡ ውን  ካብ ኢምባሲታትን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ  ዋህዮታት ስለያን ብዝመጸሉ ሓበሪታ ዝነጥፍ ኢዮም።

ብመሰረት ዝተገበረ መጽናዕቲ እዚኦም 3 ክፍልታት ኩሎም ብኮዳት ዝተዋህቦም ኣባላት ሃልዮምም ኩሉ መሳለጢ ዘለዎም እዮም።  ዝበዝሕ ዶሞዞም ኮነ ርክባቶም ብዘይ ወግዓዊ ዝሰርሕ  ኢዩ። ኣብ 2016 ጥራይ  በዞም 3 ክፍልታት ዝተጭወዩ ክሳብ 78 ዝበጽሑ ኮይኖም ብኮድ 84 ዝተመዝገቡ ምህላዎም ተፈሊጡ።

እዞም ኣብ 2016 ዝተጨውዩ ሰባት ዝበዝሑ ኣብ ፍሉይ ቦታታት ዝተኣሰሩ ኮይኖም፤  5 ኢትዮጵያውያን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተጭወዩ፤ 10 ሱዳናውያን ፣3 ሊብያውያን፣ 3 ህንዳውያን ይርከቦም።  ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ደሃይ ኮነ ኣበይ ቦታ ከም ዝርከቡብርግጽ  ዘይፍለጥ ኮይኑ፤  ጋና መንነቶምን ብመን ተኣሲሮም ዘይፍለጡ ኣብ ከባቢ ፐራዲዞ፤ ባራዱባ ኣብ ሓደ ቪላ ኣንደር ግራውንድ ዘለዎ ዝተኣስሩ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ።  ካልኦት ኣብ ከባቢ ጸጽራት ናብ ስፐይስ ዝወስድ ካልእ ፍሉይ መእሰሪ ቪላ፣ኣብ ከባቢ ፊላንድ ሚስዮን ዝርከብ ብቐንዱ ብምክክታል ዶባትን ቤትጽህፈት ፕረዚደንትን ዝእለ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ  ዝርከቡ ምህላዎም እውን እቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ጭውያን ዝበዝዝሑ መንነቶም ዘይተፈለጡ ካብ መንገዲ ወይ ካብ ገዛውቶም ብጸልማት ዝተጨውዩ ገለ ካብኦም ድማ ፣ካብ ስርሖም ስራሕ ኣለኩም ተባሂሎም ናብ ገዝኦም ዘይተመለሱ ኢዮም። ገለ ካብዚኦም ኣብ ምክልኻልን ኣብ ቤጽሕፈት ፕረዝደንትን ስነዳን ዝነበሩ ኮይኖም፣ ካብ እዚ ምዕራብ ውን 3 መራሕቲ በራጊድ ናይ መካናይዝ ዝተጭወዩ ይርከብዎም።

ካብ ሱዳን ውን ካብ ካርቱም፤ ፖርትሱዳን፤ ሓምዳይት፤  ከሰላ ፣ ሰዋኪን ፣ኣዲባራን ዝተጨውዩ ብርክት ዝበሉ እሱራት ክህልዉ ከለዉ ካብ ኣብ ኢትዮጲያ  መንገዲ  ገላባት ሱዳን ፣ጎንደር፤ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ካብ ሕሞራን ፣ካብ ማዓስከር  ስደተኛታት ውን ብርክት ዝበሉ ዝተጨውዩ ምህላዎም እቲ ሃበሬታ ኣረጋጊጹ።

እዞም ዝተጨወዩን ዝእሰሩን  ኣብ ሕቡራት መንግስታትት ኣሜሪካ፤ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝርከቡ ናብ ኣስመራ ዝመላለሱን ብስም ኣባላት ሃማደአ፤ ዋይ ፒ ኤፍዲጀይ ወዘተ ዝሰርሑ  ዋህዮታት ስለያ፤   ብቴሌፎንን ኢመይልን ብዝህብዎ ሓበሬታ  መሰረት ዝእሰሩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ኮይኖም፤ ብፍላይ ኣብ ጁባ ዘሎ ኣምባሳደር የውሃንስ ሃብተምካኤል ኣውራጃዊ ስምዒታት ብዘንቀሎ ምጥምማት ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ሓበሬታ ብምሕላፍ የእስር ምህላዉ ተፈሊጡ። በዚ መሰረት  ካብ ጁባ ፣ኡጋንድ፣ ካብ ኢታሊ  ሚላኖ፣ካብ ዱባይ ዝመጹ ብዙሓት እሱራት ኣብዞም ዝተጨወዩ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ገለ ካብዞም መጭወይቲ ስድራቢቶም ኮነ መሻርኽቶም ብዘይፍላጥ ዘመድካ ሓደ ስራሕ ክንህቦ ደሊና ኣበይ ኣሎ ሓብረና ወይ ውን ዘመድካ ኢየ እንዳበሉ እንዳደወሉ ከምዝረኸብዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ኣብ ከም ሱዳንን ሊብያን ብዙሕ ጉቦታት ንወተሃደራት እተን ሃገራት እንዳሃብካ ምስ  ጸጥታን ወትሃደራትን ብምምሽጣር ከምዝተጨወዩ ተሓቢሩ።

ካብዚ ኣብ 2016 ካብ ዝተኻየደ ጭውያ ክሃድሙ ክብሉ ብሓለውቲ ምክትታል ዶባትን ስለያን ብዝትተኮሰሎም ጥይት  ኣብቲ መንገዲ  11 ዝኾኑ  ከምዝሞቱ ተፈሊጡ ኣሎ።

ኣብ ዝመጽእ ዜናታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሃውሪ ዝእሰሩ ዜጋታት ዝምልከት ዜና ከነቕርብ ኢና።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →