Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ 2016 ጥራይ ልዕሊ 2,200 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ።

By   /  February 12, 2017  /  Comments Off on ኣብ 2016 ጥራይ ልዕሊ 2,200 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ።

    Print       Email

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ኣፍልጦ ቤት ፍርድን ኣክባር ሕግን ምእሳር ፣ምጭዋይ፣ብዘይ በደል ምእሳር፣ናብ ፍርዲ ዘይ ምቅራብ፣ሃለዋት ምጥፋእ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕጽል ምህላዉ ተፈሊጡ።

ከም መቐጸልታ ናይቲ ነቕርቦ ዘሎና ጸብጻብ ኣብ ናይ ሎሚ ዜና ኣብ 2016ን ከምኡ ውን ኣቲናዮ ዘሎና 2017 ዝቕጽል ዘሎ ብዘይ ዝኾነ በደልን ምኽንያትን ናይ ምእሳር ኩነታት ነቕርብ።

ኣብ 2016 ኣብ ኤርትራ ኣዚዩ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ብዘይ በደል ናይ ምእሳር  ስጉምቲ ዝተወስደ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ወርሒታት  ጥሪ፣ሚያዝያን፣ ግንቦትን 2016  እቲ ናይ ምእሳር ተግባራት ናብ ዝለዓለ ጫፉ ከምዝበጽሐ ይፍለጥ።

በዚ መሰረት ናይ ጥርን ለካቲትን 2017 96 እሱራት ከይቆጸርካ፤ ኣብ 2016 ጥራይ ልዕሊ 2200 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ።እቲ ማእሰርቲ ገለ እዋን ሽምን ኣዛዝን ማእሰርቲ ዘይርከቦ ኮይኑ፤ ዝበዝሑ ግን በቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክሳብ ዝተሓተ ሓለፍቲ ዝፍጸሙ ኢዮም።

እዚ ማእሰርቲ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኢሳያስ፥ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፤ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፥ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፤ ኮለነል ተስፋልደት፤  ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ክሳ፥ ጀነራል ፍሊጶስ፥ ኮለነል ወልደዝጊ፤ ኮለነል የማነ ኣፍወርቂ ዝተኣዘዘ ኮይኑ ክሳብ እቲ ዝተሓተ መርማሪን ወተሃደርን ኣጸዊዑ ዝቐይዶም እሱራት ውን ኣብ መንጎ እዞም እሱራት ይርከቡ።

ኣብዚ ተግባራት እዚ እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዘእሰረን ዝኣሰረን ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ኢዩ። ጀነራል ፍሊጶስ ብውልቃዊ ጽልኢ፤ ሓላፍነቱ ንምርኣይን ንምርግጋጽን ዝውሰድ ስጉምቲ፤ ወይ ውን ጉቦ ምሃብ ዝኣበይዎ ሰባት ንምፍርራህ፤ደቀንስትዮ ኣፈራሪሁ ቀረብቱ ንምግባር፤ ከምኡ ውን  ውልቃዊ ሃብቲ ናይ ሰባት ንምዝማት ዘካየዶም ማእሰርታት ኢዮም።

ንዕኡ ቀጺሉ ዝመጽእ ብብዝሒ ዘእሰረን ዝኣስርን ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ኮይኑ ንሱ ውን ብዝያዳ ኣብ ሃብቲ ምዝማት፤ ኣብ ኮንትሮባንድ፥ ብጥርጠራ ምእሳር፣ ተጋሲሱኒ ኢለን ንዝነገራሉ ደቀንስትዮ ወዘተ ዘጠቓለለ ኢዩ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ እዞም ሃብታማት እንተስ ብብስጭት እንተስ ብኽሳራ ንግዲ፤ ደም ብዝሖም ተላዒልዎም ብብስጭት ከምዝሞቱ ኪኾኑ ኢዮም ድሕሪ ምባሉ፤ እቶም ዝርካቦም  ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሃብታማት ብጀነራላት እንዳተሃድኑ ታርጌት ኮይኖም ብዝኾነን ዘይኮነን ይእሰሩ ምህላዎም ይፍለጥ።

ቀጺሎም ብብዝሒ ምእሳር ዝመጹ ዝበዝሑ ሓለፍትን መርመርምትን  ኣብያተማእሰርቲ ከምኡውን ናይ ዞባ ኣማሓደርትን ኮይኖም ፣ንሶም ውን  ብውልቃዊ ጽልኢ፤ውልቃዊ ሃፍቲ ናይ ሰባትንምዝማት ዘጠቓለሉ ኢዮም። ኣብ ወጻኢ ካብ ዘለዉ ኤምባሲታት ውን ብጥቆማ ዝእሰሩ ዜጋታት ብዙሓት ኮይኖም፤ ኣብ ጁባ ዝርከብ ኣምባሳደር ዮሃንስ ሃብተሚካኤል ካብ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ቅርሕንቲ ተበጊሱ ብብዝሒ ስለያዊ ተግባራት እንዳካየደ ብርክት ዝበሉ ሰባት የእስር ምህላዉ እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡ።

ኣብዚ ከቢድ ናይ ማእሰርትን መርመራን ተግባራት ዝሳተፉ ማእከሎትን ታሕተዎትን ሓለፍቲ፤  ኮሎኔል ማሕሙድ ፣ኮሎኔል ዮናስ፣ካፕቲን ተስፋልደት፣መጀር ርእሶም ፣ ሃብቲሎም፤ ሙለር ኣማረ፤ ራሻይዳ፤ መጀረ ሰመረ፣ተለንተ ሚኪኤል፣ምክትል ተለንተ ተስፋንኪኢል፤  ተለንተ ተስፋልደት፣ተለንተ ሳሚ ኣምቸ፣መርማሪ ማሕሙድ፣ መርማሪ ኢዮብ፣ ዝተፈጸሙ ምቕጥቓጥን ምዝማትን እብ 2016 ኣዚዮም ብዙሓት ነይሮም።

ካብዞም ልዕሊ 2200 ኣብ 2016 ዝተኣስሩ ዜጋታት እቶም 180 ሃለዋቶም ብፍጹም ዘይተፈለጠ ኮይኑ፤ እቶም ዝተረፉ ፣ ኣብ ማይ ስርዋ፣ ዓዲ ኣቤቶ፣ 5ይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ፣ ደንጎሎ፣ዓላ ፣ዓዲ ኻላ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ብሃገራዊ ድሕነትን ጀነራል ፍሊጶስን ዝውነኑ ነኣሽቱ ቪላታት  ተዳጉኖም ኣለዉ።

ገለ ካብቶም ናይ ምክትታል ዶባት እሱራት ድማ ብጊልያነት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት  ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣደርሰርን ፕሪማ ካንትሪን ናይ ሕርሻ ዕዮ ክፍጽሙ ከምዝተላእኩ ይሕበር።

ዓመተ 2017 ቅድሚ ምእታዋ ኣብ ዝነበረ ቅንያት ልደት ጀሚርካ ክሳብ ለካቲት ዝተፈጸሙ ማእሰርቲ እውን እዛ ዓመት ማእሰርቲ ዝበዝሓላ ከምትኸውን ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብ ድሮ ልደት ዝተገብሩ ናይ ከባቢ ቃሓውታን ጎዳይፍን ምእሳር፤ ኣብ ሓዽሽ ዓመት መርማሪ ዓዲ ኣበይቶ ቀቲልኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ መንእሰያት፥ ኣብ ከባቢ ጎዳይፍ ጴንጠ ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኣመንቲ፤ ኣብ ዩትዩብ ነጢፍኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ዳይረክተራትን ሰኣልትን፤ ኣምባሳደራት እሙናት ኣይሕሰቡን ኢዮም ፤ ፓስፖርቶም ኣብ ኤርፖርት ይሕደጉ፤ ጭቖና ኣሎ ኢልካ ተባሂሉ ዝተኣስረ ዓብዱ ሄጂ ወዘተ መርኣያ ናይቲ ዝቕጽል ዘሎ ማእሰርታት ሙኻኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →