Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

By   /  February 25, 2017  /  Comments Off on ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

    Print       Email

መነባብሮ ኣካለ ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ኣዚዩ እንዳመረረ ይመጽእ ምህላዉ ብሰንኪ እዚ ሕሰም ድማ ኣብ መዓስከርደንደን ዝርከቡ ስንኩላን ብእኩብ ዘይዕግበቶም ይገልጹ ምህላዉ፤ በዚ መሰረት ድማ 56 ስንኩላን ኩናት ስሞምን ክታሞምንብምስፋር፤ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ከምዘቕረቡ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝተፈነወ ዜና ተሓቢሩ ኣሎ።

ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ። ወረ ብመሰረቱ ኣብቲ ሽም ነቶም ክቡራት ዘይውክል ጌጋ ኣጸዋውዓ ኣሎ። እዞም ሓርበኛታት ኣካለ ‘ስንኩላን’ ዘይኮኑስ ኣካለ ጀጋኑ ኢዮም። ስንኩላን ዝበሃሉ እቶም ብናይ ስልጣን ስስዕቲን፥ ህርፋን ሃብትን ኣእምሮኦም ሰንኪሉ፤ ሕድሪ ጀጋኑ ዝኸሓዱ ውሑዳት ገዛእቲ ኢዮም።

ኣብ ኤርትራ ፍትሒ እንተዝነብር መስርዕ ናይ ክብረት መጀመርታ ንስዉኣት ደሓር ንኣካለ ጀጋኑ ከምኡ ኢሉ ብምቕጻል ድማ ንነብሲ ወከፍ ሰብ፤ ወይ ማሕበራዊ ጉጅለ ከከም ኣበርክቱኡ ምነበረን ምኸበረን።

እዛ ናይ ህግደፍ ኤርትራ ግን ኩሉ ነገራታ ግርምቢጥ ኢዩ። እቲ ዝሓረሰን ዝመሓሰን ዘይኮነ እቲ ዘውጠይጠየ ዝኽበረላ፤ እቲ ዝተሰወአን ዝሰንከለን ዘይኮነስ እቲ ዘጣቐዐ ዝነብረላ ሃገር ኮይና ኣላ።

ኣካለ ጀጋኑ ኤርትራ፤ ሃገር፤ ብሉጽ ሰብ ኣብ እትደልየሉ ዝነበረት ሓንሳብ ዘይኮነ ደጋጊሞም ኣብቲ ዝሓሰመ እዋን ኣለናልኪ ዝበልዋ፥ ኣእጋሮም ምስተቖረጸ ኣብ ድፈዓት ኮፍ ኢሎም በታ ዝተረፈት ነብሶም ብኾፈኾፍ ዝተዋግኡ ዜጋታት ኢዮም።እሞኸደኣ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ዶባዊ ኩናት ምስተላዕለ፤ እዞም ሎሚ ኣብ ፊቶም ቦንድ ዶ ስፐይስ ኢሎም ገዛውቲ ተሸሊሞም ዘለዉ ሰብ ድርብ ዜግነት፤ ኤርትራውያን ኣይኮናን ኢሎም ሩዖም ጠቕሊሎም እግሮም ከውጽኡ ከለዉ፥ ኣካለ ጀጋኑ በታ ዝተረፈት ክፋሎም ናብ ድፋዓት ኪኸዱ ኢዮም ሓቲቶም። እቶም ንኤርትራ ኣይናታን ኢና ንሳ ውን ኣይናትናን ኢያ ዝበልዋን ራሕሪሖማ ዝኸዱን ሎሚ ሰብ ገዛ ኪኾኑ ከለዉ፤ እቶም ንኤርትራ ናታ ኢና፤ ነድሕና ድማ ንሕና ኢና ዝበሉ ኣካለ ጀጋኑ ግን ናብ ዚንጎታትን ኮንተይነራትን ዝነብሩሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። ወረ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ?

ሃገር ነቲ ክትከውን ዝገበራ እንተዘይኮይና ንመን ኢያ ክትከውን። ኣብ ከባቢ ማእከል መሰልጠኒ መምህራን ዝተሃንጸ ኣባይቲ ካብ ኣካለ ጀጋኑ ተመንጢሉ ንካልኦት ክወሃብ ከሎ መግለጺ ናይዚ መግለጺ ዘይርከቦ ጽላለ ኣበይ ክርከብ ይኽእል። እቶም ባንዴራኣ ዝሰቐሉ ጀጋኑ ኣብ ትሕቲኣ ጽላል ኣብታ ፍርቂ ኣካል ናይ ህይወቶም ዝቐበሩላ  መሬት ድማ ገዛ ዝድኩኑላ መሬት ዝስእኑሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። ሰላም ኣብ ዘንገስዋ ሃገር፤ ብሰላም ብራህዋ ክነብሩ ዝኽልከሉሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። እረ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

እቲ ንስንኩላን ተሓሲቡ ዝነበረ እሞ ካብኦም ተመንጢሉ ገዛ ዝተዋህቦ’ኸ ሕልንኡ ከመይ ኣቢሉ ዓሪፉ ይሓድር። ኣብቲ ማሙቕ ሓዲሽ ቤት ኣትዩ ስግኡ እንተደቀሰ ሕልንኡ ይድቅስዶ። እቶም ክልተ፤ ሰለስተ፤ ኣርባዕተ፤ ሓሙሽተ ቆልዑ ዝገበሩ ኣካለ ጀጋኑ ኣብታ ቅድሚ ርብዒ ዘመን ዝተደርበይዋ ማዓስከር ጸላኢ ዝነበረት ኩርናዕ ተደርብዮም ምህላዉ ይዝክርዶ። ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላያ እያ ናተይ ትኸውን ኢሉኸ ይሓትትዶ?

እቲ እዞም ኣካለ ጀጋኑ ፍርቂን ሰለስተ ርብዕን ኣካሎም ተጀሊፉ ኪኸይድ ከሎ ኣብ ማሙቕን ወጻእን ዝነበረ፤ እሞ ሕጂ እንተስ ሳላ ማሉ፤ እንተስ ሳላ ዘበኑ ዓጽይዎ ዝምለስ ናይ ‘ሳመር’ ኣባይቲ ዝሃነጸ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ዜጋኸ፤ ኣነ ከመይ ኢለየ ልዕሊእዞም ዝተበጀዉላን ዝሓለፉላን ዝሽነን ዘለኹ ኢሉ ይሓትትዶ። ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላ እያ ናተይ ናይዚ ሓንቲ ዘየበርከትኩላ ሃገር ኮይና ኢሉ ብዉሑዱ ምስሕልንኡ ይዛረብ ዶ። እንታይ ዝኸውን ምንባር ኢልካ ክሕተት ዝግበኦ ሎሚ ሙኻኑ ይግንዘብዶ?

እቲ ትማሊ ምስኦም ዝነበረ ሎሚ ግን እንተስ ብዕጫ እንተስ ብምርጫ ዘበን ኮይኑሉ ዘሎ ናይ ትማሊ ብጻዮም፥ እንታይ ኢና ንርኢ ዘሎና፥ እዚኦም እቶም ትማሊ ምሳና ዝነበሩ ዝመርሑናን ዘዋገኡናን ብጾት ኣበይ ተደርቢዮም ኣለዉ ኢሉ ይሓትትዶ። ገሊኦም ብኸቢድ ተወጊኦም ወረ ገሊኦምሲ ተሰዊኦም ተባሂሎም ኪቕበሩ እንዳተወሰዱ ፈለኽ ዝበሉ እሞ ዝደሓኑ ኣካለ ስንኩላን፥ ኣነ ምስ ደቀይ ኣብ ማሙቕ መረባዓት ንሶም ምስ ደቆም ኣብ ርቓዕ ዚንጎታት ስለምንታይ ኢሉ ምእንቲ እቶም ኣካለ ጀጋኑ ክጣበቕ ዝግበኦ ወገን’ከ፤ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላያ እያ ናተይ ትኸውን ኢሉ ይሓትትዶ?

ሰባት ንወርሒ፤ ክልተ ወርሒ፤  ዓመት ምናልባት እውን ክልተ ዓመት ሕልነኦም ክጸቕጡ፤ ክርእይዎ ዝግባእ ክሓልፎም፤ ከስተብህልዎ ዝግባእ ክዝንግዑ ይኽእሉ ኢዮም። ርብዒ ዘመን ምሉእ ግን!

በሉ ብሓባር ንሕተት’ብሓባር ድማ ንፍትሓዊ መልሱ ንበገስ ፤ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →