Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብዝተወሃሃደ ወተሃደራዊ ስርሒት 22 እሱራት ካብ ፕሪማ ካንትሪ ሓራ ወጺኦም።

By   /  February 20, 2017  /  Comments Off on ብዝተወሃሃደ ወተሃደራዊ ስርሒት 22 እሱራት ካብ ፕሪማ ካንትሪ ሓራ ወጺኦም።

    Print       Email
ብዕለት 7 ለካቲት ካብ ፕሪማ ካንትሪ ኣብ ዝርከብ ቤትማእሰርቲ ብሓለውቲ ተኾብኪቦም ናብ ናይ ሕርሻ ዕዮ ዝውሰዱ ዝነበሩ 22 እሱራት ብዝተፈነወ ዝተወሃሃደ ወተሃደራዊ ስርሒት ሓራ ኮይኖም። እቲ ስርሒት ብ7 ለካቲት ወጋሕታ ኣብ ሰዓታት ዝተፈጸመ ኮይኑ ብሃደ ኣድቢዩ ዝጸንሐ ዕጡቕ ኣሃዱ ኢዩ ተፈጺሙ። 
 
እቶም እሱራት ብዘይጫማ ብሓለውቶም ተኾብኪቦም ናብቲ ናይ ኣስገዳድ ዕዮ ይወፍሩ ከምዝነበሩ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ እቶም ኣድቢዮም ዝጸንሑ ዕጡቓት ነቶም ሓለውቲ ብረቶም ከውርዱ ብምእዛዝ ነቲ ሓራ ናይ ምውጻእ ስጉምቲ ከምዝፈጸምዎ ተሓቢሩ። 
 
ሓደ ካብቶም ሓለዋ ብረት ምውራድ ኣብዝተሓተተሉ እዋን ኣብያ ስለዘርኣየ በቶም ዕጡቓት ከምዝተቐተለ ተገሊጹ። ድሕሪ እቲ ፍጻመ እዚ ምክትታል ዶባት ክሳብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጲያን ኣሃዱታት ብምውፋር ነቶም ሓራ ዝወጹ እሱራትን ነቲ ስርሒት ዝፈጸሙ ዕጡቓት ኣሃዱታትን ንምሓዝ እኳ እንተዋፈረ  ክሳብ እዚ ዜና ዝጸሓፈሉ ዘሎ እዋን ካብቶም ዕጡቓት ኮነ ካብቶም እሱራት ዝተታሕዘ ከምዘየለ እቲ ሓበሬታ ኣገንዚቡ። 
 
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ክብ 2016 ኣትሒዙ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቓስ ብረት ዝዓጠቁ ተቓወምቲ ውድባት ይረአ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። 
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →