Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዶባት ዘጻወዶም ሓደስቲ ጸረ ሰብ ነቶግቲ ፤ ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ ሓንቲ ኣደ ምስ ወዲ 3 ዓመት ህጻን ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ክሞቱ ከለዉ ዝተረፉ 6 ካልኦት ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም።

By   /  February 23, 2017  /  Comments Off on ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዶባት ዘጻወዶም ሓደስቲ ጸረ ሰብ ነቶግቲ ፤ ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ ሓንቲ ኣደ ምስ ወዲ 3 ዓመት ህጻን ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ክሞቱ ከለዉ ዝተረፉ 6 ካልኦት ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም።

    Print       Email

ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዶባት ዘጻወዶም ሓደስቲ ጸረ ሰብ ነቶግቲ ፤ ብዕለት 13ን 18ን  ለካቲት 2017 ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 10 ዜጋታት ክሞቱ ከለዉ ዝተረፉ  6 ካልኦት ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም።

እዚ ፍጻመ ኣብ ክልተ እዋን ዘጋጠመ ኮይኑ፤ እቲ ሓደ ብዕለት 13/02/2017 ብመንገዲ ዓዲ ኻላ ኣቢሎም ናብ ሩባ መረብ ኣብ ልዕሊ ዝተጸግዑ 6 ዜጋታት ዘጋጠመ ኢዩ ነይሩ። እቶም ዜጋታት ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዘጻወዶ ናይ ሰብ ነቶግቲ ስለዝረገጹ 4 ካብኣቶም ክሞቱ ከለዉ እቶም 2 ብኸቢድ ቆሲሎም።

እዞም ብነቷጊ ብኸቢድ ዝቖሰሉ ክልተ ዜጋታት፤ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ኣብ ISU ይሕከሙ ምህላዎም እውን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ገሊጹ።

ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ፤ ማለት ብዕለት 18 ለካቲት 2017 ብከባቢ መነኽሰይቶ ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 10 ሰባት ዝተጻወደ ሓደስቲ ነቶግቲ  ረጊጾም ሞይቶም ከምዝተረኸቡ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ፤ እቶም 8 ሬሳታት በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ጓሶት ከምእተረኸበ ሓቢሮም። እቶም ብኸቢድ ተወጊኦም ዝጸንሑ ካልኦት ክልተ ዜጋታት ብሓገዝ ናይ እቶም ጓሶት ከምዝደሓኑ ተፈሊጡ።

ካብቶም ዝሞቱ ሓንቲ ኣደ ምስ ወዲ 3 ዓመት ህጻን ከምኡ ውን ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ከምዝርከቡ ዝገለጹ ምንጭታትና፤  ዛጊት ካብቶም 8 ስድራቤታት እተን  3 ስድራቤታት መርድእ  ናይዚ ዘሕዝን ፍጻመ ከምዘይተነገረን፤ እተን 5 ስድራቤታት ግን ብመንገዲ ምምሕዳራተን ከምእተነገረን ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ገሊጾም።

ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ሕዳር 2016 ብመንገዲ  እዝታት ደቡብን ምዕራባዊ እዝን ናብ ኣሃዱታት ስለያን ሃንደሳን ብዘመሓላለፎ ትእዛዝ መሰረት፤ ኣብ ዶባት ምንቅስቓስ ስግረ ዶብ መንእሰያት ንሙቁጽጻር ብርክት ዝበሉ ጸረ ሰብ ነቶግቲ ተዘሪኦም ከምዘለዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። እዚ ዶባት ብነቶግቲ ናይ ምኽ’ላል ውሳነ  ድሕሪ እቲ ምስ ኤውሮጳዊ  ሕብረት ስደተኛታት ናይ ምቁጽጻር ውዕል ተኸቲሉ ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ህግደፍን፥ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእን፤ ሃገራዊ ድሕነትን፤ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተገበረ ኣኼባን ዝተወስደ ውሳነን ዝመጸ ኮይኑ፤ ምንቅስቓስ መንእሰያት ንምግታእ ኣብ ኩሉ ዶባት ቶኪስካ ቅተል ዝብል ትእዛዝ ከምዝትግበር ዘሎ ውን ሓቢሮም።

እዚ ዶባት ብኣሿኽ ሓጹራትን ጸረ ሰብ ነቶግትን ምኽ’ላል ዝብል ውሳነ ካብ ዝተወሰደሉ ወርሒ ሕዳር 2016 ክሳብ እዚ እዋን፤  ብነቷጊ ጥራይ 12 ሰባት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ዶባት ኤርትራ ሞይቶም ከምዘለዉ ዘረጋገጹ እቶም ምንጭታት፤ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ቁሱላት እውን ከምዘለዉ ሓቢሮም። ድሕሪ ፍጻመ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ጓሶት ብኢደ ዋኒኖም ሬሳታት ይኹን ውጉኣት ከየልዕሉ ከምዝተሓበሩ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ምስዚ መምርሒ ብዝሒ ክሳራታት ክብርክት ከምዝኽእል ሓቢሮም።

ኣብ ዶባት ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሸነክ፤ ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ኤርትራን ኢትዮጲያን ብዓቐብቲ ሰላም ተጸሪጉ ዝነበረ ነቶግቲ፤ ዳግም ብኣሃዱታት ሃንደሳ መንግስቲ ኤርትራ ይዝራእ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ቀንዲ ዕላማ  ምትካል ነቶግቲ ስግረዶብ መንእሰያት ንሙቁጽጻርን ነቲ ብሓለዋ ክሽፈን ዘይክእል መስሎኺታት ንምዕጻውን ሙኻኑ፤  እቲ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተላእከ ሴርኩላር ከምዘነጽር ሓቢሮም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →