Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሰበስልጣን ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ምምጻእ ናይ ትራሞፕ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ኢዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ተገሊጹ።

By   /  February 2, 2017  /  Comments Off on ሰበስልጣን ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ምምጻእ ናይ ትራሞፕ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ኢዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ተገሊጹ።

    Print       Email

ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ምምጻእ ናይ ትራሞፕ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ኢዩ ዝብል ግጉይ እምነት ከምዘለዎም ተገሊጹ።

ኣብዚ ቅንያት እዚ ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ድሮ ኣብ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ምስ ትራምፕ ዘራኽቡና ሰባት ረኺብና ኣሎና፥ ገለ ኣዕሩኽቲ እውን ሎቢ ክገብሩልና መብጸዓ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ጎስጓስ የካይዱ ምህላዎም፤ እቶም ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

ትካላዊ ኣሰራርሓን ልዕልና ሕጋውነትን ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሰራርሓ ናይ ካልኦት ሃገራት በቲ ናቱ ኣገባብ ስለዝርእዮ ምስ ምምጻእን ምኻድን ፕረዚደንታት ሰባት ኣተኣሳሲሮም ብዙሕ እዋን ጌጋ ስትራቴጂካዊ ግምታት ከምዝገብሩ እቶም ምንጭታት ገሊጾም። ቅድሚ 8 ዓመታት ምሕዳር ኦባማ ናብ ስልጣን ምስመጸ ደጊም ዝምድናና ክመሓየሽ ኢዩ ዝብል ተመሳሳሊ ዘመተ ምንባሩ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ኣብ ሓደ ብሓጋጊ፤ ፈጻሚ፤ ፈራዲ ኣካል ዝመሓደር ዴሞክራስያዊ ስርዓት ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ትካላዊ ስርርዕ ስለዝሕዝ፤  ዝምድናታት ኣብ ትካላውነትን ፖሊሲን እምበር ኣብ ውልቀሰባት ክሙርኮሱ ዘይሙኻኖም ዛጊት  ክግንዘብዎ ዘይምኽኣሎም ዘገርም ሙኻኑ ሓቢሮም።

እቲ ኣብዚ እዋን ድሮ ዝምድናና ንምምሕያሽ  ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሰብ ረኺብናን ተበጊስናን ኣሎና፥ ዝብል ህዝባዊ ዝምድናታት ምርቓቕ ዝወሓዶ ኣበሃህላታት ድማ ነቲ ትካላውነት ሃገራት ዘይግንዘብ፤ ናይ ሃገራት ውሳነ ብናይ ባዕሉ ምስሊ ዝርኢ ኣተሓሳስባ ሰበስልጣን ህግደፍ ዘንጸባርቕ ኢዩ ክብሉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

 

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →