Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

27 ተመሃሮ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዕለት 12ን 13 ጥሪን ብኽልተ ጉጅለ ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

By   /  January 19, 2017  /  Comments Off on 27 ተመሃሮ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዕለት 12ን 13 ጥሪን ብኽልተ ጉጅለ ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

    Print       Email

 

27 ተመሃሮ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዕለት 12ን 13 ጥሪን ብኽልተ ጉጅለ ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብታ ሃገር ሓቢሮም። እዞም ተመሃሮ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ወዲ ሸሪፈይ ተዓቒቦም ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ብዙሓት ውድባት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ነዞም መንእሰያት ናብ ሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ከየረክብዎም ዓቢ ስግኣት ኣሕዲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ።
እዞም 27 ተመሃሮ ዝበዝሑ ካብኦም ብሰንኪ እቲ ኣድካሚ ጉዕዞ ሞቕሰልትን ኣካላዊ  ሞግዳእትን ኣጋጢምዎም  ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ምስቶም ድሮ ወዲ ሸሪፈይ ኣትዮም ዘለዉ መንእሰያት ብቴሌፎን ዝተራኸቡ ምንጭታትና ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ከምዘረጋገጽዎ፤  እቶም መንእሰያት ብጥሙር ንስግረዶብ ተዋዳዲቦም  ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ኮይኖም ተበጊሶም ከምዝነበሩ ፤ ይኹን ግን ኣብ መንገዲ ብኣሃዱታት ሓለዋ ምክትታል ዶባት ብዝተኸፈተሎም ቶኽሲ ብዙሓት ካብኣቶም ከም ተትሓዙ፤ ገለ ክፋል ድማ  ቆሲሎም ኣብ መንገዲ ከም ዝተረፉን ዛጊት ቁጽሮም ዘይተፈለጡ ውን ከም ዝሞቱን ሓቢሮም።በዚ ምኽንያት ካብቶም ዝተበገሱ ብርክት ዝበሉ ተዓለምቲ እዞም 27 ጥራይ ክኣትዉ ከምዝኸኣሉ ተሓቢሩ። 
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →