Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  እዋናዊ ጉዳያት  >  Current Article

21 ጥሪ 2013 ዝተወለዐት ሽግ መሊኣ ክትደምቕ ዜኽእልዋ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዮም።

By   /  January 22, 2017  /  Comments Off on 21 ጥሪ 2013 ዝተወለዐት ሽግ መሊኣ ክትደምቕ ዜኽእልዋ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዮም።

    Print       Email

ቀዳም 21 ጥሪ 2017 ስርሒት ፎርቶ መበል ራብዓይ ዓመት ዝኽሩ ኮይኑ ውዒሉ። እቲ ዕለት ብብዙሓት ዘይሕሰብ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ምምካት ውልቀመላኺን ናይ ስለያን ጸጥታን መሓውራቱን ስለዘርኣየ ኣብ ዓውደ ታሪኽ ተቓውሞ ኤርትራ በሪኽ ቦታ ዝወሃቦ እዩ።

ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዘረጋገጾ ኣብ ዝኾነት ሃገር: ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ሰራዊት ምክልኻል ምውሓስ ቅዋምዩ። ኩሎም ካልኦት ዕማማት ናይ ምክልኻል: ኣብ ውሽጢ እዚ ዓንኬልን ጽላሉን ዝሕቆፉዮም።ምኽንያቱ  ምኽባር ሉዓላውነት:  ተሳታፍነት ኣብ ሃገራዊ ልምዓት… ወዘተ ኣብ ትሕቲ ምኽባር ቅዋም ዝርከቡ ዝርዝራት ስለዝኾኑ።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ውን እዚ ውራይዚ እዩ ቀንዲ ዕማሙ።እቲ  ኣብ መሰረታት  ናይቲ ናጽነት ብከቢድ ዋጋ ዜረጋገጸ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ዝተሃንጸ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ዶባት ምኽባር  ዝኸፈሎ መስዋእቲ : ስለ ብቕዋም እተመሓደር ፣ናይ ህዝባ እትኸውን  ኤርትራ ምበር፣ ስለ ሓደ ጉጅለ ወይ ስርዓት ኣይነበረን።ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ – ናይ ህዝቢ ኤርትራን  ናይቲ ንኤርትራ ዓንዲ ቤት ዝኾና  ቅዋም  ኤርትራን እምበር ናይ ሓደ ሰልፊ ወይ ግንባር ዋኒን ኣይኮነን።

ኣብ ጥሪ 21: ስርሒት ፎርቶ ዝፈጸሙ መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፣ካብዚ እምንቶንዚን ካብዚ ሃገራዊ እጃም እዚን ብምብጋስዮም።ክንዲ-ዝኾነ’ዩ ድማ እቲ ፍጻሜ ውጽኢቱ ብዘየገድስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ባህጊ ዝዓጎጎ።

ብላዕለዎት ሓለፍቲ ተደጊፎም ከም መራሒ ክፍለሰራዊት 49 ወዲዓሊ ፣መራሕ ክፍለሰራዊት 35 ሳልሕ ዑስማን፤ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ክፍለሰራዊት 49 ኣብረሃም ገብረሚካአል ገላዋ፣ መራሕ ብርጌድ ኣብ ክፍለሰራዊት 42 ኣለም ግዝዋ፣ ከምኡውን  ኣዛዚ ብርጌድ ኣብ እንዳ ገላዋ በርሀ ዕንሹ : ንስርሒት ፎርቶ ዘወሃሃዱን ዝመርሑን ጀጋኑዮም።

እዞም ውፉያት እዚኦም ፣ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብዙሕ እዋን ዝደመዩ -ዝተዋግኡን ዜዋግኡን -ሓርበኛታት ኮይኖም ዘይከምቲ ህግደፍ ኬምስሎ ዝፈተነ፣ ናይ ለውጢ ዕላማ እምበር ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘይነበሮም፣ንብዙሕነት ኤርትራ ዝወከሉ ደቂ ህዝቢ ኤርትራ እዮም።

እታ ደምን መስዋእትን ብጾቶምን ናቶምን ከፊሎም ዜምጸእዋ ናጽነት፣እታ ዶባታ ከይድፈር ዳግም ዝተበጀዉላ ሃገር፣ዘይከምቲ ንሶምን ቀቢሮሞም ዝመጹ ብጾቶምን ዝተመነይዎ፣ መሬታ ምስ ቅቡራት ሰማእታታ ንባዕዳውያን ክትሽየጥ ወይ ውን መጻወቲ ውሑዳት ኪትከውን ምርኣይ ሕልነኦም ስለዘይፈቐደሎም እዮም :እቲ ልዕሊኦም ዝርከቡ ጀነራላት ኪገብርዎ ዝግባእ ተበግሶ ወሲዶም ንለውጢ ዝነቐሉ።

ካብ እዋኑ: ዕላመኦም ብመስዋእቶም ራህዋ ብዙሓት ምርግጋጽ ስለዝነበረ ፣እቶም ጀጋኑ: ስርሒት ይፍጽሙሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን :ወዲ ዓሊ ኪስዋእ ከሎ: ኣብረሃም ገብረሚካኤልን ኣለም ግዝዋን በርሀ ዕንሹን ተኸቢቦም ድሕሪ ምትሓዞም ተረሺኖም ድዮም ወይስ ብህይወት ይሳቐዪ ኣለዉ ብዕሊ ዝፍለጥ ነገር የለን።

እዞም ጀጋኑ ሽሕኳ 3/4 ናይ ዕድሚኦም ንናጽነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ዝወፈዩ ግን ከኣ ብዘይ ደሞዝን ካሕሳን ዝነብሩ እንተነበሩ፣ኣብ ፎርቶ ዘልዓልዎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እምበር ናቶም ናይ ውልቆም ወይ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ጥራይ ኪኸውን ኣይመረጹን።ጠለባቶም  ሃራዊን  ፖለቲካዊን እምበር  ናይ ሰራዊትን መነባብሮን ሕቶ ኣይነበረን።ዘይከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወተሃደራት ዝገብርዎ ናይ ደሞዝ ወይ ማዕርግ ወሰኽ ኣቤቱታ፣ እዞም ጀጋኑ ፎርቶ ልበኖኦም ኣስፊሖም  ቅዋም ክትግበር፣ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣሰሩ ኣሽሓት ንጹሃት እሱራት ኪፍትሑ ፣ህዝቢ ኤርትራ መሰላቱ ኪኽበርዮም ኪሓቱ መሪጾም።

እዚ ብሱል ኣገባብ ንክቡር ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ዜንጸባረቐ’ዩ ኔሩ።ብማዕሪኡ ድማ ንተራ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ምብቓዕ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ዜዘኻኸረዩ።ሰራዊት ኣብ ዝኾነት ሃገር ናይ ለውጢ  ልኡኽዩ። ብፍላይ እቲ ህዝቢ ዜቐድም ሰራዊት ተርኡ ብግቡእ እንተተጻዊቱ፣ናይ ሓንቲ ሃገር ዋሕስ ድሕነትዩ።ግብጺ ናብ ገደል ኣብ ዘምረሓትሉ እዋን ብሰራዊት ምክልኻል ናይታ ሃገር ዝተወሰደ ናይ ድሕነት ስጉምቲ፣ ቱርኪ ናብ ጸድፊ ኣብ ዝተጓዕዘትሉ እዋን ብመራሕቲ ሰራዊት ቱርኪ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ናይ ቀረባ እዋንን ናይ ቀረባ ጆግራፍን  ኣብነታት ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራዮም።

ስለዚ መራሕቲ  ምክልኻል ኤርትራ እቲ  ኣብ ጥሪ 21 ዝተጀመረ ገዚፍ ዕማም ብምዝዛም ፣ ኤርትራ ቅዋም  እትመሓደር፣እሱራታ ዝተፈትሑ : ህዝባ ብሰላምን ሓርነትን ዝነብረላ ሃገር ኪትከውን እጃሞም ኬልዕሉ ታሪኽ  ዝሓቶም ሓላፍነትዩ።መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ለውጢ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኪመጽእ ብሃንቀውታ ዝጽበየሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ- ካብዚ መጎታዊ ሓቂ ዝነቅልዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →