Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ውሑዳት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሃብታማት ነጋዶን ኣብ ከቢድ ናይ ቁማር ወልፊ ተጸሚዶም ምሸታዊ ምጥላዕ ከምዘዘውትሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

By   /  January 12, 2017  /  Comments Off on ውሑዳት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሃብታማት ነጋዶን ኣብ ከቢድ ናይ ቁማር ወልፊ ተጸሚዶም ምሸታዊ ምጥላዕ ከምዘዘውትሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

    Print       Email

ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ከቢድ ናይ ቁማር ወልፊ ተጸሚዶም ምሸታዊ ምጥላዕ ከምዘዘውትሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ውን ዳርጋ ኩሎም ኣባልትን ኣዘዝትን ሓይልታት ምክልኻል ብኸቢድ ናይ ናብራ ቅልውላው ይሳቐዩሉ ኣብ ዘሎ እዋን፤ ኣዚዮም ውሑዳት ሓለፍቲ ለይቲ ለይቲ ብኣማኢት ኣሽሓት ክቋመሩ ምርኣይ ክልተ ጫፋት ናይ ኣብ በበይኑ ህይወት ዘለዉ ዜጋታት ዘርእይ ሙኻኑ  እቶም ምንጭታትሓቢሮም።

እቲ ብልሽውና ጥራይ ዘይኮነ ተስፋ ሙቕራጽን ብስጭትን ዘመልክት ዳርጋ መዓልታዊ ዝካየድ ናይ ጠላዕ ቁማር ገዚፍ ገንዘብ ከምዝጸምድ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፤ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ንኣብነት ሓደ ጀነራል ኣብ ሓደ ለይቲ 100 ሽሕ ናቕፋ ከምዝተበልዐ ገሊጾም።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ምብላዕ ስኢኑ፥ ኣዴታት ኤርትራ ሰብ ከየለልየን ጸልማት ተጎልቢበን ይልምናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን፤ ከምዚ ዓይነት ምብኻን ገንዘብ ክረአ ዘሕዝን ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →