Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ክፍሊ ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂ (IT) ናይቶም ኣብ ኣስመራን ባጽዕን ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ፕረዚደንት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከምዝገጠሞም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብተን ከተማታት ሓቢሮም።

By   /  January 3, 2017  /  Comments Off on ክፍሊ ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂ (IT) ናይቶም ኣብ ኣስመራን ባጽዕን ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ፕረዚደንት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከምዝገጠሞም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብተን ከተማታት ሓቢሮም።

    Print       Email

ክፍሊ ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂ (IT) ናይቶም ኣብ ኣስመራን ባጽዕን ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት ፕረዚደንት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከምዝገጠሞም ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብተን ከተማታት ሓቢሮም።

እቲ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንተኣፈፍቲን ኣገደስቲን ሰነዳት እቶም ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ከምዘሎ ፥ ሓያሎ ካብቶም ሰነዳት በቶም መንነቶም ዘይተፈልጡ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ መጸይቲን ሰበርቲን ሓበሬታ ተኸፊቶም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ።

ብፍላይ ብ 5ን 6ን ታሕሳስ ብዝሰዓበ መጥቃዕቲ ክፍሊ ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂ እተን ኣብየት ጽሕፈት ን ልዕሊ 16 ሰዓታት ካብ ስራሕ ደዉ ኢሉ ፣ ሃያሎ ሓበሬታታት ከምእተሰርቀ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ ባጽዕ ዝርከብ ክፍሊ ሓበሬታን ካርታን እዉን ካብቲ ናብ ኣብታአ ጽሕፈት ፕረዚደንት ብዘይፍለ መጥቃዕቲ ከምዝወረዶን ስታተጂካዉያን ሓበሬታታት ከምዝተመጽዎን ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብታ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ።

ነቲ ኩነታት ንምጽጋን 6 ህንዳውያን ክኢላታት ተቖጺሮም ይሰርሑ ከምዘለዉ ፥ በቲ ዝተኻየደ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ድማ ሓያሎ ሰነዳት ናይተን ክፍልታት ተኸፊቶምን ብቫይረስ ተጠቒዖምን ከምዘለዉ ንሓለፍቲ እተን ክፍልታት ድሕሪ ምሕባሮም፥ ሰራሕተኛታት እተን ኣብያተ-ጽሕፈት ብዘይ ዝኾነ ፍቓድን ኣፍልጦን ሓለፍቲ ተንቀሳቓሲ ማዕከን ማለት (ፍላሽ ድራይቨር) ናብ ኮምፒዩተራት ከየግጥሙ ተሪር መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ ኣሎ።

ኣቐድም ኣቢሉ እዉን ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈቲኑ ምንባሩ እዉን ወኪል ድምጺ መደረኽ ካብ ኣስመራ ይጠቅስ።

ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝገዘፉን ዝተኣፈፉን ሓበሬታታት መንግስቲን ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲን ተኸዚኑዎ ዘሎ መንግስታዊ ትካል ብምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ክፍጸም ዝኽእል ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ሳዕቢኑ ንኡስ ከምዘይከዉን ይግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →