Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለዉ ቅዩዳት ዘገልግል ፍሉይ ናይ እሱራት ሕክምና ኣብ ትራክ ቢ ይህነጽ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ኣሰመራ ሓቢሮም።

By   /  January 17, 2017  /  Comments Off on ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለዉ ቅዩዳት ዘገልግል ፍሉይ ናይ እሱራት ሕክምና ኣብ ትራክ ቢ ይህነጽ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ኣሰመራ ሓቢሮም።

    Print       Email

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለዉ ቅዩዳት ዘገልግል ፍሉይ ናይ እሱራት ሕክምና ኣብ ትራክ ቢ ይህነጽ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ኣሰመራ ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ እቲ ቤትማእሰርቲ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ሕዳር 2016 ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ናይ ህኝጻ ስረሓት ብቐንዱንሓለዋ ብዝጥዕም መንገዲ ይሰላሰል ምህላዉ ገሊጾም።

እዚ ህንጻ እዚ ስእሉ  ኣብ 2015 ብ ጆሚትራ ጊታቸው ዝተባህለ ሰብ ዝተህንደሰ ከም ዝነበረ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት እቲ ህንጻ ኣብዚ እዋን እዚ ንጆሜትራ ጸገዛኣብ ዝብሃል ናይኩባንያ ሰገን መሃንዲስ ነቲ ስራሕ ይካታተሎ ክም ዘሎ ኣፍሊጦም።

እቲ ቤትማእሰርቲ ኣብ ኩሎም ናይ ምክልካልን ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣብያተማእሰርቲ ዘለዉ ቅዩዳት ዝሕከምሉ ቦታ ኪኸውን ሙኻኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ቀንዲ ምኽንያትምህናጽ ናይዚ ቤትማእሰርቲ ኣብዚ እዋን እዚ እሱራት ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ ዝመጹሉ እዋን ገለ  ይሃድሙ ገለ ድማ  ሚስጥራቶም ይሞልቅን ምስ ስድራቢቶም ይራኸቡ ኣለዉንዝብል መጠንቀቕታ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብምትሕልላፉ ኢዩ።

ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ዘለዉ ዶክተራትን ነርሳትን ብዙሕ እዋን ምስ እሱራት ትመሻኸኑ ኣለኹም ተባሂሎም መጠንቐቕታ ክወሃቦም ከምዝጸንሐ ዘዘኻኸሩ ምንጭታት መድረኽ ነዚምድንጋጽ ንምእላይ እሱራት ብኩዩባውያን ሓካይም ጥራይ ክረኣዩ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና መምርሒ ከምዘመሓላለፈ እውን ሓቢሮም።

ብዙሓት እሱራት ብሰንኪ ዝወርዶም መግረፍቲን ስቓይን ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ከምዝለኣኹ ይኹን ግን ገለ ካብኦም ኣዚዮም ጉዱኣት ስለዝጸንሑ ኣብ ሓሊበት ምስበጽሁ ክሞቱከምዝረኣዩ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ይሕብሩ።

ሆስፒታል ሓሊበት ንምቅያሩ ብብዙሕ ክፍተን ምጽንሑ ብፍላይ ዶክተራት ምርድዳእን ምምጽዳቅን ንከይግበር ብኪባውያን ሓካይም ከም ዝርእዩ ክግበር ከም ዝጸንሐን ዝዝከር ኮይኑ፣ዝበዝሑ እሱራት ናይ ጸጥታ ብሰንኪ ዝወርዶም ግፍዕታትን ስቃይን ናብ ሕክምና ምስ ሞቱ ወይ ናብ ኣጋሞት ምስ ኮኑ ናብ ሕክምና ከም ዝላኣኩ ይፍለጥ።

ብዕለት 26 ነሓሰ  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሓውታ ስለያ እዚ ተወርዋሪ  ብሰንኪ ዝወረዶ ማህረምቲን ናይ መርመራ ስቅያትን ሓደ መንእሰይ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣብ ሆስፒታል ሓሊበትኣብ እንዳ እሱራት ከም ዝሞተን ይዝከር።  እዚ  ወዲ 25 ዓመት  መንእሰይ ንልዕሊ 3 ወርሒ ከቢድ መርመራ ከም ተገበረሉን ብጥርጠራ ምብታን ወረቃቅቲ ምትሕብባር ምስ ተቃወምቲዝብል ክሲ ከም ተመሰረቶን ዝፍለጥ ኮይኑ  ድሕሪ ሞቱ ብዘይ ኣፍልጦ ስድራቢቱ ኣብ ከባቢ ፓርክ ሰማእታት ከም ዝተቐበረ ኣብ ዝሓለፉ ዜናታትና ሓቢርና ምንባርና ይዝከር።

ኣቐድም ኣቢሉ እውን ብወንጀል ምርመራ ኣብ ዝፍለጥ ዳሕረዋይ ክፋል ካልኣይ መደበር ፖሊስ ናይ ከተማ ኣስመራ – ካብ 16 ለካቲት ጀሚሮም መግቢ ናይ ምሕሳብ ኣድማ ዘካየዱ  ካብ ዝተነግረሎም ሰለስተ እሱራት ፥ የውሃንስ ባሲሎስ ዝተባህለ እሱር  ብመግረፍቲ መርመርቲን ገለ ኣባላት ሓለዋን ሂወቱ ከምዝሰኣነ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ ምንባሩ ይፍለጥ።

እቲ እሱር ምስቶም ኣብ ተመሳሳሊ ኣድማ ዝጸንዑ 2 ብጾቱ፥  ካብ መርመርቲ ቀጻሊ መግረፍቲ ክወርዶም ከምዝጸንሐ ፥ እቲ ግዳይ ኣብ ኣጋ ሙማቱ ኣካላቱ ብቐጻሊ መግረፍቲ ተሰኒፉምንባሩ ዝገለጹ ምንጭታት ኣብ እዋኑ ግቡእ ሕክምናዊ ረድኤት ዘይገበረሉ ህግደፍ የውሃንስ ባሲሎስ ኣብ ሕክምና ዓሪፉ ንምባል መታን ክጥዕምን ኣብ ኣጋኣ ሙማቱ  ንሆስፒታልሓሊበት ከም እተወሰደን ልክዕ ሰዓት ሽዱዽተ ናይ ንግሆ 18 መጋቢት  ሂወቱ ከምዝሓለፈት እቲ ሽዑ ዝቐረበ ዜና  ጸብጺቡ ምንባሩ ይዝከር።

የውሃንስ ባሲሎስ (ዱባ) ከባቢ መንደፈራ ኣብ እትርከብ  ዓዲ-ኢታይ እትበሃል ቊሸት ዝተወልደ ኮይኑ ሂወቱ ብንግዲ ዝመርሕ ዝነበረ ዜጋ እዩ። ንሱ ብኣካያዲት ስራሕ ምምሕዳር ዞባደቡብ ወ/ሮ ፋናን ብርጋዴር ጀነራል ስምኦንን ተጠቂኑ ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ ዝነብረሉ ከተማ መንደፈራ ተወሲዱ ብዘይ ዝኾነ ፍሉጥ ክስን ፍርድን ኣብ ወንጀል መርመራ ተኣሲሩ ዝነበረ ዜጋ እዩ።

ምንጭታትና ኣብቲ እዋን እቲ ከምዝሓበርዎ ፥ ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን  ሰለስተ መዓልታት ቅድሚ እታ የውሃንስ ባሲሎስ ዝሞተላ ዕለት ናብ ወንጀል መርመራ ብምብጻሕ ንየውሃንስን ከምኡመግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ ክልተ እሱራትን ብቐጥታ ረኺቡ ፥ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣድማ ብተቛወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተወደበ ከምዝኾነን ኣምሳያኡ ኣብ ልዕሊኦም ገዚፍ ሓደጋ ክወርድ ምዃኑን ኣፈራሪሁዎም ምንባሩን ብኣግኡ  ተቓሊዑ ነይሩ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብየተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ብምህናጽ ዘይኮነስ  ኣብያተማእሰርቲ ብምህናጽ ዝለ ስርዓት ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →