Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ሕዳር 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ኤርትራ ብደገፍን ጽልዋን ስድራቤቶም ናይ ዝወጹ ደቂ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማት ክለኣኸሉ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ብዝለኣኾ መምርሒ ኣዚዙ።

By   /  January 8, 2017  /  Comments Off on ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ሕዳር 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ኤርትራ ብደገፍን ጽልዋን ስድራቤቶም ናይ ዝወጹ ደቂ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማት ክለኣኸሉ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ብዝለኣኾ መምርሒ ኣዚዙ።

    Print       Email

ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ  ሕዳር 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ኤርትራ ብደገፍን ጽልዋን ስድራቤቶም ናይ ዝወጹ ደቂ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማት ክለኣኸሉ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ብዝለኣኾ መምርሒ ኣዚዙ። 

ደቂ ሚኒስተራት፤ ኣዘዝቲ ሰራዊት፤ ሓለፍቲ ህግደፍ፤ ሓለፍቲ ዲፓርትመንትታት ዝርከብዎም 217 ዝኾኑ መንእሰያት ብደገፍን ስልጣንን ስድራቤቶም ከምኡ ውን ብብልሽውና ክፍሊ ኢምግሬሽንን ናብ ወጻኢ ከምዝኸዱ እውን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ብዘይካ እዚ ካብ ፍሉይ ቤትፍርዲ ፍርዲ ተዋሂብዎም ከብቕዕ ወይ ውን ፍርዶም ዝጽበዩ ዝነበሩ የግዳስ ብዝተፈላለየ ደገፍ ወይ ብላዕ ሂቦም ካብ ዓዲ ናይ ዝወጹ ዝርዝር ኣስማት እውን ካብ ፍሉይ ቤትፍርዲ ክለኣኽ እቲ መምርሒ ተመሳሳሊ ትእዛዝ ኣሕሊፉ ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ብስግረዶብ ናብ ወጻኢ ዝኸዱ መንእሰያት ዝሃብዎ ቃል ብዘየገድስ ናብ ዓዶም እንተተመሊሶም ዝኾነ ዝወርዶም ጉድኣትን መቕጻዕትን ከምዘየሎ ንመብዛሕተአን ሃገራት ኤውሮጳ ብዝያዳ ድማ ንሃገራት ጀርመንን ስዊዘርላንድን ደንማርክን ኣእሚንወን ኣሎ።ብዙሓት መንእሰያት ድማ ኣብ 2017 ናብ ኤርትራ ክምለሱ ጸቕጢ ክግበረሎም ሙኻኑ ይፍለጥ።

ብኻልእ ወገን ግን ሓለፍቲ ደቆም ናብ ወጻኢ ይልእኩ ምህላዎምን ናብ ኤርትራ ክምለሱ ኢሎም ከይሓስቡ የዘኻኽሩ ምህላዎምን ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምኻድ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክሰጉዎም ንሃገራት ኤውሮጳ ዝተማሕጸነ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፤  ኣብ  ኤውሮጳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ኣብ 2016 ስልጠና ኣመኽንዩ ናብ ኤውሮጳ ዘስገሮ ውላዱ ‘ናብ ዓዲ ክትምለስ ኢልካ ከይትሓስብ  ካብ ናይ ዞም ‘ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ሃለውለው ርሒቕካ’ ትምህርትኻ ተኸታተል ዝብል ምኽሪ ከምዝሃቦ  ምንጭታት መድረኽ ካብ ኤውሮጳ ሓቢሮም።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →