Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ህግሓኤ፤ ይትረፍ ብህግደፍ ዝኣመሰለ ክናናን ምናናን፤ ብዝኾነ ተኣምራታዊ ሓይሊ ክድገም ዘይክእል ስርዓተ ተጋደልቲን ህዝብን ኣብ ገድሊ ምእንቲ ሓርነት ኢዩ። 

By   /  January 5, 2017  /  Comments Off on ህግሓኤ፤ ይትረፍ ብህግደፍ ዝኣመሰለ ክናናን ምናናን፤ ብዝኾነ ተኣምራታዊ ሓይሊ ክድገም ዘይክእል ስርዓተ ተጋደልቲን ህዝብን ኣብ ገድሊ ምእንቲ ሓርነት ኢዩ። 

    Print       Email

ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፤ ንነብሶም ከም ኣባላት ህግደፍ ኣይቆጽርዋን ጥራይ ዘይኮነስ ንህግደፍ ከም መቐጸልታ ህግሓኤ ኣፍልጦ ኣይህብዎን። ስለምንታይ?

እቲ መልሲ ኣብ ጉንዲ ናይቲ ኣስማት ይርከብ። ቅድም ህግሓኤ ‘ህዝባዊ’ ክብል ከሎ ንህዝባዊ ዕላማ ዝቖመ፤ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝነብር፥ ንህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ዝሰርዕ፤ ምእንቲ ህዝቢ በጃ ዝሓልፍን መስዋእቲ ዝኸፍልን ናይ ህዝቢ ውድብ ስለዝነበረ ኢዩ። ናይ ሎሚ ህግደፍ ናይ ውሑዳት ‘ሰብ ዘመን’ እምበር ናይ ህዝቢ ኣይኮነን፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጻዕነ እምበር ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝነብር ኣይኮነን። ህግደፍ ንመላእ ህዝቢ ምእንቲ ረብሓን ስልጣንን ውሑዳት በጃ ዝሰጥሕ እምበር ምእንቲ ህዝቢ ንሱ ዝሓልፍ ውድብ ኣይኮነን። ብሓጺሩ ህግሓኤ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ኪኸውን ከሎ፤ ህግደፍ ናይ ውሑዳት ኣንጻር መላእ ህዝቢ እዩ።

ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከብዶም ብጥሜት እንዳተቐንጠዉ ምእንቲ ህዝቦም ከየሻግሩ ካብቲ ጥቓ’ቲ ዓሪዶምሉ ዘለዉ ድፋዕ ዝነብር ህዝቢ፤ ሓንቲ መዓልቲውን ትኹን ካብ ጊባቦኻ ኣድርረና ኢሎሞ ኣይፈልጡን። ሎሚ እቶም ህግደፍ ኢሎም ነብሶም ዝጽውዑ ጉጅለ፤ ካብ ኣፍ ድኻ ህዝቢ ብብልሽውና ብዝተመንጠለ ሃብቲ፤ ግምጃታቶም ኣብ ባንክታት ቀጠርን ስዊድንን ዱበይን ኣቐሚጦም፤ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ምብላዕ ስኢኑ ዓቢሩ ከሎ፤ ንሶም ብስም ስድራቤቶም ናይ ባንክታት ሕሳባቶም ዘህጥሩ ዘለዉ ኢዮም።

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ‘ኣብ ግብሪ’ ብዝብል ጭረሖ እንዳተመርሐ፤ ውሑድ ዝዛረብ ብዙሕ ዝሰርሕ፤ ብሓቅነቱ ዝፍለጥ ንሓሶት ከም ነውሪ ዝወስድ፥ ብሙቕልልነቱ ዝልለ ውድብ ኢዩ ነይሩ። ናይ ሎሚ ህግደፍ፤ ኣብ ባዶ ዓውዲ መዓት ፈኸራ፥ ዓመት ዓመት ዘይትግበር መብጸዓ፥ ቅድሚ ፍረ ዘረባ፥ ቅድሚ ስራሕ ዓጀምውጀው፥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ተጋደልትን ብደዐ፥ ኣብ ባይታ ዘይተገበረ እንዳፈጠርካ ሓሶት ምንጋር፤ ኣንነት ትዕቢት ዝኣመሉ ጉጅለ ኢዩ።

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንደቅንስትዮ ልዑል ኣኽብሮት ዝህብ፥ ልዕሊ 30% ካብ ተዋጋእቲ ሰራዊቱ ደቂንስትዮ ጌሩ ዝሃነጸ፥ ኣብ ልዕሊ ደቅንስትዮ ግህሰት ንዝፍጽም ክሳብ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዝበየነ፤ ሓካይሙ፥ መሃንድሳቱ፥ መራሕቱ፥ ደቀንስትዮ ዝገበረ ውድብ ኢዩ ነይሩ። ናይ ሎሚ ህግደፍ ንጓልኣንስተይቲ ዘናሹ፥ ናብቲ ዝፈንጠሰቶ ውሻጠ ዝመልስ፤ ግዳያት ዓመጽ ዝገብር ኮይኑ ኣሎ።

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ‘ጸጹቡቑ ንህጻናት’ ኢሉ ኣብቲ ዝመረረ እዋን ናይ ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ውን ተኾነ ቅድሚ ተጋደልቱ ንህጻናቱ መዕቆቢ ዝሰርሐ፥ በጃ ህጻናት ዝሓለፈ፥ ከም ቤት ምህርቲ ሰውራን እንዳህዝብን ሰሪሑ ንድሕነትን ዕብየትን ህጻናት ልዑል ቀዳምነት ዝሃበ፤ ከም ብጻይ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝኣመሰሉ ካብቶም ዝበለጹን ዝበልሑን ምሁራት መዲቡ ህጻናቱ ዝኾስኮሰ ውድብ ኢዩ። ስእላዊ ታሪኽ ከምዝምስክሮ፤ ብጻይ ኣለምሰገድ ሓቁፍዎም ዝተሳእሉ ህጻናት ኣብቲ ጸልማት እዋን ውን እንተኾነ ኣብ ገጾም ዝረአ ፍሽኽታ ናይቲ ንህጻናት ዝሓሊ ህግሓኤ ምስክራት ኢዮም።

ናይ ሎሚ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ዕሸላት ዝፍክር፤ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ‘ጀግንነቱ’ ዘርኢ ውድብ ኢዩ። ቆልዑ መታን ክስንብዱ ኣቦታቶም ክእሰሩ ከለዉ ከምዝርእዩ ዝግበር ኢዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሰለሙን እተባህለ ሓላፊ ክራይ ኣባይቲ፤ ሓደ ጀነራል  ገዛ ሃባ ንዝበሎ ጓለንስተይቲ ‘ ኣይግበኣን ኢዩ ካብኣ ንላዕሊ ጸገም ዘለዎም ኣለዉ’ ስለዝበለ ጥራይ በል ከርእየካ ኢየ ኢሉ ድሕሪ ምፍካር፤  ጓሉ መታን ክትስክሕ ወተሃደራቱ ናብ ገዛ ሰለሙን ሰዲዱ ካብ መኣዲ ኣብ ቅድሚ ደቁ ምእሳሩ ናይዚ ጭካነ ኣብነት ኢዩ። ኣብ ልዕሊ ህጻናት እቶም ብኣረሜንነቶም ዝፍለጡ ዳዓሽን ቦኮሃራምን እውን ዘይገበርዎ ተግባራት ዝፍጽም ህግደፍ፤ ምስቲ ንህጻናት ከም ብሌን ዓይኑ ዝንከባኸብ ዝነበረ ህግሓኤ ከተተኣሳስሮ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝግበር ኣረሜንነት ኢዩ።

ህግሓኤ ኣብ ልዕሊ ስዉኣቱ ቅዱስ ኣኽብሮት ዝነበሮ ውድብ ኢዩ፥ ኣብ ልዕሊ ስዉኣቱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ምዉት፤ ሰብኣውነትን ክብረትን ዘርኣየ ውድብ ኢዩ። ሬሳ ስዉኣቱ ኣብቲ ዝጸንከረ ኩናት እውን ድሕሪት ኣይገደፈን፤ ተገዲዱ ዝገደፈሉ እዋን እነተነይሩ ድማ ሳሕቲ እዩ። ናይ ጸላኢ ሬሳታት እውን ተኾነ ኩነታት እንተፍቂዱ ብዝግባእ ሓመድ ኣዳም ዘልብስ ዝነበረ ክቡር ግንባር ኢዩ ህግሓኤ።

ናይ ሎሚ ህግደፍ ምስ ሬሳ ዝበኣስ፤ ምስ ምዉታን ዝተሃላለኽ ሳዲስት ጉጅለ ኢዩ። ስግረ ዶብ ንኽኸዱ ዝቐንጸሎም ሬሳታት ክብረት ዘየርኢ፥ ኣብ ወጻኢ ንዝሞቱ ‘ጸላእተይ’ ዝብሎም ምዉታን ሓንቲ ሚትሮ ጉድጓድ ከይወሃቡን ዓዶም ኣትዮም ከይቅበሩን ዝኽልክል ጉጅለ ኢዩ ናይ ሎሚ ህግደፍ። ኣብ ባሕርታት ማእከላይ ባሕሪ ከባቢ 400 ዜጋታቱ ሃሊቖም ክንሶም፤ ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጣልያን ዝኣመሰላ ውድባትን ሃገራትን ዘይዜጋታተን ክንሶም መዓልቲ ሓዘን እንዳኣወጃ፤ ንሱ እቲ ኣኽባር ዜግነቶም ኪኸውን ዝግባእ ‘ውድብ’ ግን ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ዜጋታቱ ዘባጩ፥ ንኣርባዓ ዓመታት ዘገልገልዎ ሰለስተ ብሉጻት ጀነራላትን ሓለፍትን ብሓደጋ መኪና ኣብ ዝሞቱሉ ለይቲ ከበሮ ክድስቕን ክለሀን ዝሓድር ስርዓት ኢዩ ናይ ሎሚ ጉጅለ ህግደፍ። ከምዚ ዝኣመሰለ ብነውርታቱ ዝልለ ሚዛኑ ዝፎኸሰ ህግደፍ፤ ምስቲ ብኽብርታቱን ሚዛኑን ዝልለ ውድቦም ህግሓኤ ክጣበቕ ዘይደልዩሉ ምኽንያት ናይ ተጋደልቲ ድማ እዚ ሓቅታት ኢዩ።

ንህግሓኤ ተኣምር፤ መስተንክር፥ ቅያ፥ ዘኢትነገር፥ ዝብሉ ቃላት ክገልጽዎ ሃቂኖም ኢዮም፤በቲ ዝግበኦ ዓቐን ክገልጽዎ ግን ብቕዓት የብሎምን። ህግሓኤ ብዝኾነ ተኣምር ክድገም ዘይክእል ስርዓት ተጋደልቲን ህዝብን ኣብ ገድሊ ምእንቲ ሓርነት ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →