Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዓመተ 2017፤ ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ እተበስር ዓመት ክትከውን ርሒብ ተኽእሎ ኣሎ።

By   /  December 27, 2016  /  Comments Off on ዓመተ 2017፤ ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ እተበስር ዓመት ክትከውን ርሒብ ተኽእሎ ኣሎ።

    Print       Email

ዓመተ 2017 ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓርነትን ራህዋን ዓመት ክትከውን ኢያ ምባል ምህለላ ዘይኮነስ ትጽቢታዊ ክውንነት ኢዩ፤ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ፤ ብሓባር ዝሓልፎ ዘሎ ምረት፥ ዘበርክቶ ዘሎ ዋጋ፥ ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋእቲ ንኸንቱ ከምዘይከውን ርጉጽ ስለዝኾነ። ነብሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ ብስቓይ ዘሕልፋ ዘሎ መዓልቲ፤ ማዕረቲ ዓቕሉን ጻዕሩን ዝንውሓቱ ናብ መገዲ ዓወት ዘብጽሖ መንገዲ ይሃንጸላ ኣሎ፤ እዚ መንገዲ እዚ ኢዩ ድማ መንገዲ ዓዱ ኮይኑ ናብ ሓርነት ክወስዶ።

ልክዕ ኢዩ ሰባት ይቕዘፉ፤ ሃገር ትዓኑ ኣላ፤ የግዳስ ህዝባዊ ዕላማ ኪቐትል ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየሎ፤ እቲ ዘይመውት ህዝባዊ መትከል ድማ ወትሩ ስለዝቕጽል፥ ነቶም ዝሓለፉ ሰባት ዝድብስ፥ ነታ ዝወደቐት ሃገር ድማ ዘልዕል ፍትሓዊ ቃልሲ ተልእኹኡ ክፍጽም ሙኻኑ ርግጽ ኢዩ። ሰባት ብመከራ ምሕላፎም ንዋጋኦም ዘበርኽ እምበር፤ ንመንፈሶም ዝቐትል ኣይኮነን፤ እቲ ዝኸበረ ህዝቢ እቲ ብስዕረት፥ቃንዛን ቃልስን ዝሓለፈ ህዝቢ ኢዩ። ህላዊኡ ካብ ተሸሚምዎ ዝነበረ መዓሙቕ መዝሒቑ ዘውጽእን ህላዊኡ ኣረጋጊጹ ዝቕጽልን ህዝቢ ስለዝኸውን ድማ፤ እቲ ዝተሓርየ ህዝቢ ይገብሮ።

ዝሓለፉ ዓመታት፤ ብፍላይ ድማ ዓመተ 2016፤ ንቀጽሪ ተቓውሞ ናይ ሓጎጽጎጽ ዓመት ነይራ ክበሃል ዝከኣል ኢዩ። ይኹን ግን፤ ከምቲ ኮንፊሽዩሽ ዝምህሮ፥ ህዝብታት ብሰለስተ መድረኻት ኢዮም ናብቲ ዝለዓለ ናይ ልቦና ሓይሎም ዝዓርጉ፡

1) ብነብሰ ገምጋም (ግድን ውጺኢቱ ዓወት ከረጋግጽ  ኢዩ ክበሃል ዘይከኣል )

2) ብናይ ካልኦት ሓገዝ (ዝቐለለ ግን ዘይ ናይሓዋሩ)

3) ብናይ ባዕሎም ተመኩሮ (ዝመረረ ግን ናይ ሓዋሩ ፍታሕ)።

ስለዚ ዝሓለፉ ዓመታት ንቐጽሪ ተቓውሞ ተመኩሮ ኮይኖሞ ኣለዉ፤ መሪር ተሞኩሮ እኳ እንተኾነ፤ መርሓ ዝኾኖም መሃርን መራሕን ተሞኩሮ ኢዮ።

ነቶም ለውጢ ዝብህጉን ሕጂ ኢዩ እዋኑ ኢዩ ኢሎም ዝኣምኑን ኩሎም፤  ዓመተ 2016 ንደምበ ተቓውሞ ፈታኒት ዓመት ኢያ ነይራ ። ከም ኣብ ዝኾነ ህዝባዊን መሪርን ቃልሲ ፤ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ፍትሒ ውን  ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝፍጸሙ ለውጢ ዘደናጉዩ ክስተታት ተራእዮም ኣለዉ። እቶም ገሊኦም ነቲ ዝጠፍኦም ብርሃን፤ ናይ ካልኦት ጥዋፍ ብምጥፋእ ዝረኽብዎ ስለዝመስሎም ዝፍጽምዎ ኢዩ፤ እቶም ካልኦት ድማ ነቲ ማይ ሓሪር ንምዝራግ ዝተበገሱ ኢዮም። እቶም ቀዳሞት ናይ ባዕልኻ ፋኑስ ብምጭባጥ  እምበር ናይ ካልኦት ሽምዓ ብምጥፋእ ዝፍጠር ብርሃን ከምዘየሎ፤ እንተስ ግዜ እንተስ ታሪኽ ክምህሮም ኢዩ።  እቶም ዳሕረዎት ስልጣነ ህዝቢ ኤርትራ ክንዲ ስፍሓት ውቅያኖስ ስለዝኾነ፤ እቲ ጸሊም ነጥቦም ኣብቲ ውቅያኖስ ኣትዩ  ክብለል እምበር፤ ነቲ ሰፊሕ ውቅያኖስ ክዘርጎ ዝከኣል ከምዘይኮነ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ግብሪ ከርእዮም ኢዮም።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀጽሪ ፍትሒ ዝተገብረ ገስጋስን ዝተረኸበ ተመኩሮን ዝያዳ ተስፋ ወሊዱ ኣሎ – ኣብ ውሽጣዊ ሓይሊን እምነትን ዝተነድቀ ተስፋ። እታ ዝበለጸት ዑፍ እታ መሬት ምስወግሐ እትዝምር ዘይኮነትሲ፥ መሬት ክወግሕ ሙኻኑ ኣሚና ብጸልማቱ እትዝምር ኢያ። ቀጽሪ ፍትሒ እውን መሬት ኤርትራ ክወግሕ ሙኻኑ ርግጽ ወሲዱ፤ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ባእታታት ለውጢ መሪሕ ተራ ክሕዙ፤ ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ድማ ዘይንቕነቕ ደገፎም እንዳሃቡ ነቲ ምልካዊ ጉጅለ ናብቲ ዘይተርፍ ናይ መለኽቲ ሰፈር ክልእክዎ ሙኻኑ ዝተረጋገጸ ኢዩ። እቲ ሕቶ ናይ ‘እንተ’ ዘይኮነስ ናይ ‘መዓስ’ ጉዳይ ኢዩ። ነዚ ናይ ግዜ ሕቶ ድማ ዓመተ 2017 ወሃቢት መልሲ ኪትከውን ርሒብ ተኽእሎ ኣሎ።

ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ!

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →