Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ ከባቢ ሓምዳይት ናይ ሱዳን – 4 ኤርትራውያን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ ዕጡቓት ተጨውዮም።

By   /  December 21, 2016  /  Comments Off on ኣብ ከባቢ ሓምዳይት ናይ ሱዳን – 4 ኤርትራውያን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ ዕጡቓት ተጨውዮም።

    Print       Email

ኣብ ከባቢ ሓምዳይት ናይ ሱዳን – ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ ፥ ኣብ ሸቐጥ ሕርሻዊ ምህርቲ  ከምዝነጥፉ ዝተነግረሎም 4 ኤርትራውያን መንነቶም ብዘይተፈልጡ  ወተሃደራዊ ክዳን  ዝለበሱ ዕጡቓት ናብ ዘይተነጸረ ቦታ  ከምእተወስዱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም።

እቶም ኣብ ሸቐጥ ቡን፣ በርበረ፣ ካልኦት ኣእካልን ዝነጥፉ ዜጋታት ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት እዮም  ኣዕሪፎሙሉ ካብ ዝነበሩ ገዛ በቶም ዕጡቓት ተጨዉዮም ተወሲዶም ዘለዉ። ብምስክርነት ነበርቲ ከባቢ ሓምዳይት፡ ነቶም ነጋዶ ዝወሰዱ ዕጡቓት ብትግርኛን ኣምሓርኛን ይዛረቡ ምንባሮም እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ናበይ ከባቢን ንምንታይ ዕላማን ተወሲዶም ከምዘለዉ ዘይተፈልጡ እቶም  4  ነጋዶ፣  ኣብ ተሰነይን  እምናሓጀርን  ዱኳናት ዘለዎም ከምዝኾኑ እዉን ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →