Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምዕጥር ብሰንኪ ዝተላበዐ ሕማም ኮሎርያ 6 እሱራት ዓሪፎም።

By   /  December 31, 2016  /  Comments Off on ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምዕጥር ብሰንኪ ዝተላበዐ ሕማም ኮሎርያ 6 እሱራት ዓሪፎም።

    Print       Email

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምዕጥር ሕማም ኮሎርያ ዳግማይ  ከም ተራእየ ብዙሓት እሱራት በቲ ሕማም ይሳቐዩ ምህላዎምን ተሓቢሩ።  ብሰንኪ እዚ ብዕለት 18/12/2016 ዝተራእየ ሕማምን  ክሳብ ዕለት 23/12/2016  ማለት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ህይወት ናይ  ልዕሊ 6  እሱራት ከምዝቐዘፈ ተረጋጊጽ።

እቶም ዝተረፉ ብርክት ዝበሉ እሱራት ሕሙማት ናብ ሓይሊ ምድሪ ይላእኹ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ።  ኣብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ወዲ 15 ዓመትሓደ ትሕቲ ዕድመ  ከም ዝርከቦም ተፈሊጡ ኣሎ።

ሕማም ኮሌራ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት እኳ እንተተራእያ  ነዚ ተላባዒ  ሕማም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣድህቦ ብምሃብ ንምቁጹጻሩ ክም ዘይሰርሐ ብኣንጻሩ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝወሃቡ ጸብጻብ ብምስጢር ክተሓዙን መራኸቡ ብዙሃን ከይሰምዕዎን ክግበር ዝብል መምርሒ ከምዝተመሓላለፈ ይፍለጥ።

ብፍላይ ሞኮነን ጥዕና ሚኒስትሪ ምክልካል  ነቲ ሕማም ዝምልከት ጎስጋስ ኮነ ንዝሓመሙ ኣብ ምእላይ ዝኾነ ንጥፈት ከምዘይገበረ  ተረጋጊጹ ኣሎ።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኣብያተ ማእሰርታት ሚዕጥርን፤  ብእንዳ ኪዝ  ዝፍለጥ ናይ ዓዲ ኣቤቱ ብሎክን ዝርከቡ ልዕሊ 87 ዝኾኑ እሱራት ብሕማም ቲቢ ዓባይ ሰዓል ተጠቒዖም ክሳቐዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብዘይዝኽነ ደገፍ  ኣብ ስድራቢትኩም ኬድኩም ተሓከሙ ምሕረት ተጊሩልኩም ኣሎ ብምባል ብዕለት 26 ታሕሳስ ከም ተለቁ ተፈሊጡ።

ምስ ማእሰርቲ ኣብዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ጴንጠ ተቐይርኩም፥ ኣገልግሎት ዘይገበሩ ሰባት ኣስሪሕኩም ብዝብል ምኽንያት ብርክት ዝበሉ ሰባት ይኣስሩ ምህላዎም ተፈሊጡ። ኣብ ዓለም ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ሰባት ዝኣስር እንኮ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢዩ። ዓሚ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት እቶም ብጭካኒኦም ዝፍለጡ ኣይሲስ ደዓሽን መንግስቲ ሰሜን ኮርያን ገለ እሱራት ከምዝፈትሑ ይዝከር።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →