Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ክልል ትግራይ ተዶኲኑ ኣብ ዘሎ ብ `ሕጻጽ` ዝፍለት መዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዓሶን ካልኦት ማይ ወለድ ሕማማትን ይሳቐዩ ከምዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

By   /  December 27, 2016  /  Comments Off on ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ክልል ትግራይ ተዶኲኑ ኣብ ዘሎ ብ `ሕጻጽ` ዝፍለት መዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዓሶን ካልኦት ማይ ወለድ ሕማማትን ይሳቐዩ ከምዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

    Print       Email

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ክልል ትግራይ ተዶኲኑ ኣብ ዘሎ ብ `ሕጻጽ` ዝፍለት መዓስከር  ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዓሶን ካልኦት ማይ ወለድ ሕማማትን ይሳቐዩ ከምዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ኣብቲ ልዕሊ 10 ሽሕ ኤርትራውያን ዝርከቡሉ መዓስከር እዂል ቀረባት መሰረታዉያን ጠለባት ሂወትን መድሃኒትን ንኣዋርሕ ብዘይምህላዉ ፥ ብፍላይ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ወዲቖም ከምዘለዉ ክርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ።

ቀረባት ቴንዳ ይዂን ኮቦርታ ኣዚዩ ውሒዱ ብምህላዉ ፥ ኣብ ማእከላይ ዓቐን ዘለዋ ቴንዳ ልዕሊ 20 ስደተኛታት ክቕበጡ ይግደዱ ከምዘለዉ ዘረደአ እቲ ሓበሬታ ፥ እቲ ከባቢ ዓሳዉ ብምዃኑ ሕማም ዓሶ ብልዑል ናህሪ ይላባኦ ከዘሎ ኣተሓሳሲቡ።

ኣጋጢሙዎ ብዘሎ ውሽጣዊ ጸጥታዊ ኩነታት ተጸሊዩ ናብ ስደተኛታት ዘብሎ ምሕደራ ዛሕቲሉ ከምዘሎ ዝንገረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፥ ከም ሳዕቤኑ ኣብተን ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ዘለዋ 4 መዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ጸገማት ወዲቖም ከምዝርከቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ መዓሰከር ሕጻጽ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንሓያሎ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመን ናብ ዘይተደልየ ወልፍታት ከማዕዱዉ ይድርኽ ከምዘሎ እዉን እቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →