Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኢዮብ መድሃኔ ዝተባህለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስርዋ ንልዕሊ 10 ዓመት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኮንትራክተር; ካብ ማእሰርቲ ምስ ሓለውቱ ኣምሊጡ።

By   /  December 4, 2016  /  Comments Off on ኢዮብ መድሃኔ ዝተባህለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስርዋ ንልዕሊ 10 ዓመት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኮንትራክተር; ካብ ማእሰርቲ ምስ ሓለውቱ ኣምሊጡ።

    Print       Email

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ንልዕሊ 10 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኢዮብ መድሃኔ እተባህለ ኮንትራክተር  ካብ ማእሰርቲ ከምልጥ ከምዝኸኣለ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። እቶም ምንጭታት ከምዝገለጽዎ ኢዮብ መድሃነ ብዕለት 22 ጥቅምቲ ናብ ሕክምና ሓሊበት ክሕከም ድሕሪ ምምጽኡ፤ ክሳብ ዕለት 30 ጥቅምቲ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ክሕከም ምጽንሑ  ብምሕባር እቲ ናይ ምምላጥ ስርሕት  ካብ ሆስፒታል ሓሊበት ከምዝተፈጸመ ገሊጽም።

ኢዮብ ምስቶም ክሕልውዎ ዝተመደቡ ኣባላት ሓለዋ ብሓባር ከምዘምለጠ ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፤ ድሕሪ ማእሰርቲ ኢዮብ ዓቢ ሓዉን ኣዲኡ ወላዲቱን ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ከምዝተኣስሩ ሓቢሮም። ኢዮብ ኮንትራክተር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብብዝሒ ኣብያተትምህርትን ካልእ ህንጻታትን ከምዝሃነጸ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ምሉእ ንብረቱ ማለት ኣብ ሓዝሓዝ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ፥ ዓበይቲ ናይ ጽዕነትን ህንጻን መካይንን፤ ካልእ ማሺነርታትን ብኣባላት ጸጥታ ተወሪሱ ኣብ መዓላ ናይ ውልቀሰባት ከምዝወዓለ ይፍለጥ።

ንምእሳር ናይ ወላዲት ኣዲኡን ዓቢ ሓዉን ኣመልኪቶም ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ መቕርቡ ኣብዝሃብዎ ሓበሬታ፤ እቲ ህዝቢ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ደርጊ ንላዕሊ ዝኸፍአ ኢዩ ዝብለሉ ዘሎ ምኽንያት መንግስቲ ኤርትራ ደርግ ውን ዘይገበሮ  ኣምሳያ ናይ ሓደ ሰብ ንምሉእ ስድራ ብኣረመናዊ መንገዲ ዝኣስርን ዘሳቒን ሙኻኑ ኢዩ ክብሉ ሓቢሮም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →