Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ጀነራል ፍሊፖስ፤ ወይዘሪት ጽጌሬዳ፤ 36 ኪሎ ወርቂ፤ ሸርፊ ዶላር ጸሊም ዕዳጋ፤ሰብኣይ ሓፍታ ንወይዘሮ ሳባ ሃይለ – በዓልቲ ቤት ነብስሄር ኣሰፋው ኩቺ፡ ብዙሓት ሰባት ግን ሓደ ኣርእስቲ። ብልሽውና!

By   /  November 2, 2016  /  Comments Off on ጀነራል ፍሊፖስ፤ ወይዘሪት ጽጌሬዳ፤ 36 ኪሎ ወርቂ፤ ሸርፊ ዶላር ጸሊም ዕዳጋ፤ሰብኣይ ሓፍታ ንወይዘሮ ሳባ ሃይለ – በዓልቲ ቤት ነብስሄር ኣሰፋው ኩቺ፡ ብዙሓት ሰባት ግን ሓደ ኣርእስቲ። ብልሽውና!

    Print       Email

ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓንኬላት ጸጥታን ጉምሩክን ዘሎ ዕላል ብዛዕባ ጉዳይ ፈተነ ምስጋር ጥረ ወርቂ ብሓንቲ ጽጌሬዳ እተባህለት ዜጋ ኢዩ።

ዕለት 28 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት 3፡20 ናይ ለይቲ፤ ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ሓንቲ ጽጌሬዳ እተባህለት ወኪል ጉዕዞ እትውንን ዜጋ፤ 36 ኪሎ ጥረ ወርቂ ሒዛ ክትወጽእ ኣብ ኤርፖርት ብኣባላት ግምሩክ ተታሒዛ። እታ ዜጋ ምስ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ ጾታዊ ምቅርራብ ዘለዋ ብሙኻና እቲ ፍጻመ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ናብኡ እኳ እንተደወለት፤ ከምቲ ኩሉ ግዜ ጀነራል ፍሊጶስ ዝብሎን ዝኾኖን ‘ ፈንዋ ወይ ክኣስረካ እየ’ ብምባል እቲ ናይ ወርቂ ጉዳይ ብቐሊሉ ኣይዓረፈን። ኮይኑ ድማ ክሳብ እዚ ጸብጻብ ዝጸሓፈሉ ዘሎ እዋን 15 ሰባት ምስቲ ፍጻመ ብዝተኣሳሰር ክሲ ተኣሲሮም ኣለዉ።እቲ ወርቂ ጥረ ስለዝኾነ ቅድሚ ምጽራዩ ካብ ቢሻ ዲዩ ተመንዚዑ ወይስ ካብ ባህላዊ ዕደና ዝተፈለጠ የልቦን።

ጀነራል ፍሊጶስ ወርቂ ንግሆን ምሸትን ብኤርፖርት ከምዝልእኽ ዝፍለጥ ኢዩ።ካብ 2011 ጀሚራ በዓልቲ ቤቱ ዘካየደቶ ልሙድ ስራሕ ኢዩ። ቅድሚ ሕጂ ውን በዓልቲ ቤቱ ክሳብ 35000 (ሰላሳን ሓሙሽተን ሽሕ) ዶላር ሒዛ ክትወጽእ ኣብ ኤርፖርት ብሓለዋ ግምሩክ ደው ኣብ ዝበለተሉ እዋን፤ ጀነራል ፍሊጶስ ብቐጥታ ደዊሉ ነቲ ደው ዘበላ ወተሃደር ግምሩክ ስለምንታይ ትሓታ ኢሉ ከምዝኣሰሮን ክሳብ ሕጂ ከምዝሰወሮን ዝፍለጥ ኢዩ። ስለዚ ድማ ናይ ጀነራል ፍሊጶስ ናይ ወርቂ ምስግጋር ይኹን ኩነታት ናይተን ዝተፈላለያ ብመንገዱ ዝሰርሓ ደቅንስትዮ ዘገርም ተርእዮ ኣይኮነን።

ስለምንታይ ደኣ እዚ ናይ ዓርቢ 28 ፍጻመ ዓቢ ጉዳይ ኮይኑስ ዘይ ከም ቀደም ጀነራል ፍሊጶስ ‘ክኣስረካ ኢየ ወይ ኣሕልፋ’ ኢሉ ከምኣመሉ ክገትኦ ዘይከኣለ። ምኽንያት ኣለዎ። ዝቕጽል ጽሑፍ እምበኣር ብዛዕብኡ ኢዩ ክዝርዝር።

ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ  እቲ ዝለዓለ ብብልሽውና ዝተቖማጠዐ ሰብ ኢዩ። ብልሽውና ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብልሽውና ብብዕልግና፥ ብደዐን ግፍዕን ዝተሰነየ ኢዩ። ዊኪሊክስ ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ እቲ ኣብ መፋርቕ 2000 ንሓደ ሰብ 5 ሽሕ ዶላር እንዳኣኽፈለ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝጀመረ ጀነራል ፍሊጶስ ኢዩ። ምስግጋር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነርወይ ንዝቕመጡ ናይ ኢሚግሬሽን ኣሳለጥቲ ከይተረፈ ንእገሊት ኣሳልጠላ ብምባል ከመሓድር ዝጸንሐ ኢዩ።

ጀነራል ፍሊጶስ ምእሳርን ምስቓይን ሰባት ዝፈቱ ሳዲስት ስለዝኾነ ካልእሲ ይትረፍ መኪና ቐዲሙኒ ሓሊፉ ንዝበሎ ሰብ ከይተረፈ ዝኣስር ኢዩ።

ናይ ስድራቤት ጀነራል ፍሊጶስ በመንገዲ በዓልቲ ናብ ዱበይ እንዳተላእከ ዝተሸጠ ወርቂ ኣዚዩ ብዙሕ ኢዩ። በዓልቲ ቤቱ ንጀነራል ፍሊጶስ ነቲ ብሽያጥ ወርቂን ሸርፊ ዶላርን ካልእ ብልሽውናን ዝተረኸበ ኣእላፍ ዶላራት ብስማ – ማለት ብስም ሩት – ኣብ ባንክታት ዱበይ ብሚልዮናት ዶላርን ደርሃምን ብዘይክውልውል ኣቐሚጣቶ ኢያ። ሓደ ሓደ እዋን ብመምርሒ ፍሊጶስን ኣፍልጦ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን፤ እቲ ቅብሊታት ብስም ንግዳዊ ኮርፐረሽን ቀይሕ ባሕሪ ዱበይ እቲ ዝቕመጥ ገንዘብ ግን ብስም ሩት ኪኸውን ጸኒሑ ኣሎ።

ይትረፍ ካብ ወርቅን ሸርፊ ዶላርን፤ ካብ ምውዳድ ቆጸራ ከይተረፈ እንዳ ጀነራል ፍሊጶስ ገንዘብ ምውህላል ሓደ ካብ ንግዳዊ ንጥፈቶም ኢዩ። ብመንገዲ በዓልቲ ቤቱ ወይ ውን ብመንገዲ ወዲ ኮለነል ዝተባህለ ቀራቢኡ ምስ ፍሊጶስ ቆጸራ ንኽሕዙልካ ክሳብ 15 ሽሕ ናቕፋ የኽፍሉ። ምስ ፍሊጶስ ቆጸራ ምስሓዝካ ነጻ ዝልቀቕ እሱር፤ ወይ ውን ዝወሃብ ካልእ ሓለፋ ነናቱ ዓቐን ክፍሊት ኣለዎ።

እቲ ዘገርም ጀነራል ፍሊጶስ ‘ብልሽውና’ ብዝብል ክሲ ሰባት ዝኣስር ሙኻኑ ኢዩ። ‘ስግረ ዶብ’ ብዝብል ክሲ ውን ሰባት ንዓመታት ኣብ ጉድጓድ ዘስፍር ኢዩ። ይኹን ግን ክፍሊ ኢምግሬሽን ጓሉ ንጀነራል ፍሊጶስ ክትወጽእ ኣይፍቀዳን ኢዩ ድሕሪ ምባሎም፤ መሳቱኣ ዝወጻ ኣስማት ብምጥቃስ ‘እንድሕር ንጓለይ ንደገ ክትከይድ ዘይፈቐድኩሙላ ነዘን ዝለኣኹመን ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ጥልያን ዘርዚረ ንነብሲ ወከፍኩምን ንስድራቤተንን ክኣስረኩም ኢየ’ ስለዝበሎም ጓሉ ብኤርፖርት ናብ ኡጋንዳ ከምእትወጽእ ጌሩ።

ናብ ቀንዲ ኣርእስትና ንምምላስ፤ ከምቲ ኣብ መእተዊ ናይ እዚ ጽሑፍ ዝተጠቐሰ፤ ብሰንኪ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርፖርት ዘጋጠመ ናይ 36 ኪሎ ወርቂ ጉዳይ ክሳብ 15 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ከም በዓልቲ ቤቶም ንነብስሄር ኣሰፋው ኩቺ ዝኣመሰላ ዓቢ ናይ ጉዕዞ ወኪል ቤትጽሕፈት ዝውንና ሰባት እውን፤ ኣብዚ ጉዳይ ኢደን ምህላዉ ተጠቂሱ ኣሎ። ኩሎም ቀስትታት ድማ ናብ ጀነራል ፍሊጶስ ኢዮም ዘመልክቱ ዘለዉ።

እቲ ብመሬትን ሰማይን ብብልሽውንኡ ፍሉጥ ጀነራል ፍሊጶስ ሎሚ ምስዛ 36 ኪሎ ወርቂ ሂቡ ዘፋነዋ ሰብ ተኣሳሲሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ሎሚ በጺሑ ስለምንታይ ዓቢን ሓድሽን ጉዳይ ኮይኑ ዝብል ኢዩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ።መልሱ እነሆ።

ጀነራል ፍሊጶስ ናብዚ መዘዝ ንኽኣቱ ዝገበሮ ቅድሚ እዚ ፍጻመ ዝተላዕለ ካልእ ዓቢ ፍጻመ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ሰብኣይ ሓፍታ ንወይዘሮ ሳባ ሃይለ (በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ማለት ኢዩ)፤ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብርክት ዝበለ ናይ ዶላር ሸርፊ ከካይድ ይተሓዝ’ሞ ጀነራል ፍሊጶስ ናብ ማእሰርቲ የእትዎ። በዚ ተረኽቦ ዝተሰናበዱ ስድራቤት ሳባ ሃይለ ንሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብምልኣኽ፤ ንሰብኣይ ሓፍታ ንሳባ ነጻ ክለቆ ንጀነራል ፍሊጶስ ይሓቱ። ጀነራል ፍሊጶስ ንሚኒስተር የማነ ምልቃቕ ዝበሃል ነገር ከምዘየሎ ብምንጋር ምስናይ ብደዐን ንዕቀትን ኣፋንዎ።

ንጽባሒቱ ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስ ወዱ ንፕረዚደንት ሙኻኑ ኢዩ) ናብ ጀነራል ፍሊጶስ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ የዘራርቦ። ሽዑ ውን ተኽነ ጀነራል ፍሊጶስ ንኣቶ ኣብረሃም ካብ ናይ ሚኒስተር የማነ ብዝሓሸ ኣኽብሮት ይቀበሎን የዘራርቦን ደኣምበር ‘ካልኦት እንዳኣሰርና ብኸመይ ኢና ብፍሉይ ዘመድ ሳባ ስለዝኾነ ክንፈትሖ ብዝኾነ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክሓስበሉ ኢየ’ ብምባል የፋንዎ።ኮይኑ ድማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሰብኣይ ሓፍታ ንሳባ ሃይለ ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ይልቀቕ።

ብመሰረት እቲ ድሕሪ ምቕያር ናቕፋ ዝወጸ ሕጊ፥ እቲ ነጻ ዝወጸ ሰብኣይ ሓፍታ ንሳባ ሃይለ፤ ብዉሑዱ ን 7 ዓመት ኢዩ ክእሰር ዝግበኦ። ከምኡ ዝገበሩን ትሕቲኡን ኣብ ጉድጓድ ምስኣተዉ ክሳብ ሕጂ ኣይተመልሱን። ድሕሪ ምቕያር ናቕፋ ንግዲ ናይ ዶላር ሸርፊ፤ በዓልቲ ቤቱ ንኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፤ በዓልቲ ቤቱ ንጀነራል ፍሊጶስ፥ ዘካይደኦ ከምዘለዋ ይሕበር።

እዚ ኣብ ዕለት 28 ወጋሕታ ዝተፈጸመ ናይ ወርቂ ምስግጋር እምበኣር፤ ንጀነራል ፍሊጶስ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይነበሮን። እታ 36 ኪሎ ወርቂ ሒዛ እትጓዓዝ ዝንበረት ጽጌሬዳ እተባህለት ዜጋ ዱባይ ኣስመራ መገዲ ማይ ካብ እትገብሮ ነዊሕ ኮይኑ ኢዩ። ኣብ ናይ ዱበይ ባንክ ዘሎ ናይ ስድራቤት ፍሊጶስ ገንዘብ ካብ ኣእላፍ ናብ ሚልዮናት ካብ ዝሰጋገር 6 ዓመት ኣቑጺሩ ኣሎ። ስለዚ እቲ ሓድሽ ነገር እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ጉዳይ ጥራይ ኢዩ።

ኣብ ብልሽውና ተሪር ስጉምቲ ከምዝወስድ ዝንገረሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጀነራል ፍሊጶስ በጺሑ ኣእዳዉ ዝለምሳሉ ምኽንያት እንታይ ይኸውን? ትሕተ ሃገራውነት?ተኣማንነት?መልሱ ልዕሊ ዓቕሚ ናይዚ ጽሑፍ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →