Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ -መንነቶም ብዘይተፈልጡ ወገናት ዝካየዱ ናይ ድብያ መጥቃዕትታት ይቕጽሉ።

By   /  November 30, 2016  /  Comments Off on ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ -መንነቶም ብዘይተፈልጡ ወገናት ዝካየዱ ናይ ድብያ መጥቃዕትታት ይቕጽሉ።

    Print       Email

ኣብ ክፍሊ ህንደሳን ስለያን ከም ኣዛዚ ቦጦሎኒ ኮይኑ ክነጥፍ ከምዝጸንሐ ዝተነግርሉ ካፕቴን ታደሰ ሓይልኣብ ምስ ክልተ ኣባላቱ ተሳፊሩላ ዝነበረ መኪና መንነቶም ዛጊት ካብ ዘይተነጸረ ወገናት ብዝተኻየደላ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ እቲ ኣዛዚ ቦጦሎኒ ምስ`ቶም ክልተ መጓዓዝቱ ከምእተቐትለ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቢሩ።

እቲ ብ 25 ሕዳር ኣብ ከባቢ ኩሉኩ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፥ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዞባታት ጋሽባርካን ደቡብን መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ወገናት ዝሕይሉ ዘለዉ መጥቃዕትታት ከምዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።

በቲ ናይ 25 ሕዳር መጥቃዕቲ ተቐቲሉ ዘሎ ካፕቴን ዮናስ ኣብ ስልጠና ሰራዊት ደምሔትን ግንቦት-7ን ልዑል ተራ ዝነበሮ ኮይኑ ፥ ኣብ ልዕሊ`ኡ ተኻየዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ምስቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ዓስኪሮምን ንዘለዉ ሓይልታት ተቛወምቲ ዉድባት ንምድቓቕ የካይዶም ኣለዉ ዝበሃለሎም ዝተራቐቚ መጥቃዕትታት ምትሕሓዝ ክህልዎ ከምዝኽእል እዉን ወኪል ድምጺ መድረኽ ይግምት።

ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ከባቢ ማይሸግሊ ንመዓስከር፣ ቃፍላን  ወተሃደራዉያን ሓለፍቲን ግንቦት 7 ዕላማ ዝገበሩ ተመሳሰልቲ ምጥቃዕታት ምክያዶም ዝግለጽ ኮይኑ ፥ እቶም መጥቃዕትታት ናብቶም ምስ ግንቦት 7 ዝቀራረቡ ወተሃደራዉያን ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እዉን ዘነጻጸረ እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝንዕቆ መንግስቲ ዝፈጥር ዘሎ ብዘርእዮ ዘሎ ልኡም ባህርያት ኢዩ።

Read More →