Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሪጣንያዊ ህዝባዊ ማዕከን ዜና (ቢቢሲ) ዝርጋሐ ሸፈንኡ ንምዕባይ ቋንቃ ትግርኛ ብዝርከብዎም ካልኦት ቋንቋታት ፈነወታት ክጅምር ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።

By   /  November 18, 2016  /  Comments Off on ብሪጣንያዊ ህዝባዊ ማዕከን ዜና (ቢቢሲ) ዝርጋሐ ሸፈንኡ ንምዕባይ ቋንቃ ትግርኛ ብዝርከብዎም ካልኦት ቋንቋታት ፈነወታት ክጅምር ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።

    Print       Email

ብሪጣንያዊ  ህዝባዊ ማዕከን ዜና (ቢቢሲ) ዝርጋሐ  ሸፈንኡ ንምዕባይ ቋንቃ ትግርኛ ብዝርከብዎም ካልኦት ቋንቋታት  ፈነወታት ክጅምር ምዃኑ  ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እቲ ማዕከን ብ ረቡዕ 16 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣብ ዓመተ 2017 ብቋንቋታት ትግርኛ ፣ ኣምሓርኛ፣ ኦሮሞኛ፣ ጉጃራቲ፣ ኢግቦ፣ ማራቲ፣ ፒድጊን፣ ፑንጃቢ፣ ቴሉጉ፣ የሩባ፣ ከምኡውን ቋንቋ ኮርያ ዝፍነዉ መደባት ክፋል ኣህጉራዊ ፈነዉኡ ክገብሮም ከምዝኾነ ኣነጺሩ ኣሎ።

ብመንጽር ዝርጋሐ ሸፈነ እቲ ብሪጣንያዊ ማዕከን እቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝተሓዝ መደብ ንእዋንዊ ኩነታት ኤርትራ ናብ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ዘቃርብ ብምዃኑ ልዑል ኣገዳስነት ከምዝህልዎ እዩ ብሓያሎ ወገናት ዝግለጽ ዘሎ።

እቲ መደብ ብፍላይ ናብተን ብዕጹዉነተን ዝልለያ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዘነጻጽር ብምዃኑ ፣ ፖለቲካዊ ድፍኢት መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ከይህልዎ ንዝብል ስክፍታ ገዲፍካ ፣ ንሓርነታዊ ረብሓ ህዝብታት እተን ሃገራት ዘይነዓቕ እጃም ክህልዎ ከምዝኽእል እዉን ይንገር።

ህዝባዊ ማዕከን ሓበሬታ ቢቢሲ፣ እቲ ኣብ ፈለማ 2017 ክጅምሮ ከምዝኾነ ደጊሙ ኣነጺሩዎ ዘሎ መደብ እቲ ማዕከን ኣብ 1940ታት ካብ ዝምስረት ፈነወኡን ዝርጋሔኡን ንምስፋሕ ካብ ዝወሰዶም ስጒምትታት እቲ ዝገዘፈ ከምዝኾነ እዉን ይግለጽ።

እቲ ማዕከን ክሳዕ 2022 ስሩዕ ኣፍሪቃዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን፣ ሓድሽ ኣገግሎት ሬድዮ ናብ ዉሽጢ ሰሜን ኮርያ፣ ከምኡውን ብዲጂታላዊ ስሩዕነት ዝኸይድ ኣገልግሎት ሬድዮ ናብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዉን ንምግባር  ገዚፍ መደብ ከምዘለዎ እዉን ኣብ`ቲ እዋናዉን ወግዓዉን መግለጺ እቲ ማዕከን ተነጺሩ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →