Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ምስ ኢትዮጲያ ዘዳውቡ ኩሎም መሬታዊ መስመራትን ክልል ሰማያትን ብጽኑዕ ክሕለዉ መምርሒ ተመሓላሊፉ

By   /  November 25, 2016  /  Comments Off on ምስ ኢትዮጲያ ዘዳውቡ ኩሎም መሬታዊ መስመራትን ክልል ሰማያትን ብጽኑዕ ክሕለዉ መምርሒ ተመሓላሊፉ

    Print       Email

ምስ ኢትዮጲያ ዘዳውቡ ኩሎም መስመራትን ክልል ሰማያትን ብጽኑዕ ክሕለዉ ብዕለት 18 ሕዳር ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኤርትራ ናብ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየርን እዝታት ሰራዊትን ዝተመሓላለፈ መምርሒ ኣዘኻኺሩ።

እዚ ትእዛዝ፤ ካብ መንግስቲ ኢትዮጲያ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቓዕቲ ተዳሊኻ ንምጽናሕ ዝተመሓላለፈ ሙኻኑ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ እቲ መምርሒ መጥቓዕቲ ናይቲ ካብ ካብ መሬት ኤርትራ ተበጊሱ ዝበሃል ግንቦት 7 ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጲያ ኣትዩ ብምጽንሑ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብሰራዊት ኢትዮጲያ ይድፋእ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ሙኻኑ ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ ናብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፤ እቲ ናብ ከባቢታት ጎንደርን ትግራይን ኣትዩ ከጥቕዕ ዝጸንሐ ሰራዊት ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጲያ፤ ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጲያ ይጥቓዕ ስለዘሎ፤  ከም መልሰ ተግባር እቲ መጥቓዕቲ ናብ መሬት ኤርትራ ከይሰግርን ብሰንኩ እቲ ኣብ ወጥሪ ዘሎ ኩናት ኢትዮጲያን ኤርትራን ከይባራዕ ካብ ዝብል ገምጋም ዝነቐለ ሙኻኑ ይግለጽ።

ሰራዊት ግንቦት 7ን ድምሔትን ካብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ከባቢታት ጎንደር፤ ኣዲስ ኣለምን ካልእ ከባቢታት ትግራይን ኩናት ከፊቶም ምጽነሖም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ኣብቲ ውግእ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ወተሃደራውያን መራሕቲ ሙኻኑ ዝንገረሉ ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ከምዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ።

ብሰራዊት ግንቦት 7 ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ኤርትራ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ ዝብል ስግኣቶም  ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኤርትራ ከምዘልዓልዎ ዝሓበሩ ምንጭታት  እዚ ውሳነ ናይ እቶም ተቓወምቲ ውድባት ኢዩ ንሕና ኣይኮናን ንእዝዞም ዝብል መልሲ ከምእተዋህቦም ተሓቢሩ።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →