Loading...
You are here:  Home  >  2016  >  October  >  16
Latest

ሰንበት 16 ጥቅምቲ 2016 – ፕሮግራም ሬድዮ መድረኽ

By   /  October 16, 2016  /  Radio, ድምጺ መድረኽ  /  Comments Off on ሰንበት 16 ጥቅምቲ 2016 – ፕሮግራም ሬድዮ መድረኽ

Read More →
Latest

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዕምሪ ወለዶታቱ ከም ሎሚ ጌሩ ሓሲሩን ተዋሪዱን ኣይፈልጥን! – ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ 

By   /  October 16, 2016  /  Columns, እዋናዊ ጉዳያት  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዕምሪ ወለዶታቱ ከም ሎሚ ጌሩ ሓሲሩን ተዋሪዱን ኣይፈልጥን! – ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ 

ኤርትራ ኣብ መጋበኣያታት ዓለም ስማ ምስ ፍልሰት ዜጋታት ተተሓሒዙ ዝለዓል ሃገር ካብ እትኸውን ነዊሕ እዋን ኣቑጺሩ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ሓደ እዋን ኢትዮጲያ እንክትለዓል ኣብ ዓይኑ ሃመማ ዝዓሰልዎ መሰንገለታቱ ቆርበቱ ሰንጢቑ ክወጽእ ዝደለየ ዝጠመየ ቆልዓ ዝቕጀሎም ዝነበረ፤ ሎሚ ሃገራት ምዕራብን መራኸቢ ብዙሓኖምን ማሕበራዊ መራኸቢታቶምን፤ ስም ኤርትራ እንክለዓል ቅድመ ግሙት ስእልታት ኣብ ዓይኖም ቅጅል ዝብሎም ኮይኖም ኣለዉ። […]

Read More →