Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

‘ክራማት ብርኩት ዝናብ ኣብ መሬት ሃሪሙ፡ኣብቲ ዲጋታት ዝርከባሉ ከባቢታት ግን ፈልዩ ኣይሃረመን ’፡ቃል መንግስቲ ኤርትራ

By   /  October 6, 2016  /  Comments Off on ‘ክራማት ብርኩት ዝናብ ኣብ መሬት ሃሪሙ፡ኣብቲ ዲጋታት ዝርከባሉ ከባቢታት ግን ፈልዩ ኣይሃረመን ’፡ቃል መንግስቲ ኤርትራ

    Print       Email

ቃል መንግስቲ ኤርትራ፡ ‘ክራማት ኣብ መሬት ህጡር ኣብ ዲጋታት ግን ዕባራ ነይሩ’

ቃል ህዝቢ ኤርትራ ፡ ‘ ንዑቕ ይንዕቀካ መጠን ነብሱ’ 

ናይ ሎም ዘበን ክራማት ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ግሩም ዓቐን ዝናብ ዝተራእየሉ ኢዩ ነይሩ። ቀዲሙ ውን ዝናባት ኣዝመራ ብርኩት ምንባሩ ይፍለጥ። ሳላ እዚ ህጡር ኣዝመራን ክራማትን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ሽግራቱ ብመጠኑ ክቃለል ተስፋ ተነቢሩ ጸኒሑ ኣሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ነዊሕ ዕምሩ ርእይዎ ብዘይፈልጥ ዓቐን ሽግር ዝስተ ማይ ክሳቐ ካብ ዝጅምር ግዜ ኣይሓጸረን። ኣዴታት ደቀን ንትምህርቲ ክንዲ ዝልእካ ናብ ሪጋ ቦጣት  ክሰዳ፥ ንባዕለን ሓንሳብ ፍርቂ ለይቲ፤ ሓንሳብ ወጋሕታ ኢያ ትመጽእ ንእትበሃል ቡንባ ማይ ከቋምታ፥ ቆልዑ ብጀሪካናትን ሳንኬሎን ጃሎናትን ኪጓርቱ፥ ሰብ ሃብቲ ብኣግኡ 20ን 30ን ፊስቶ ዝሕዝ ናይ ትሕቲ መሬት መዕቆሪታቶምን ናይ ልዕለ ገዛ ባስካታቶምን ሒዞም እንተደንጊጾም ብመኪና ንዝደለይዎ ኪጓርቱ፥ ሆቴላት ዓይኒ ምድሪ ብፍቓድ ከእትዋ፥ ኣብያተ መግብን መስተን ድማ ብሰንኪ ማይ ዓይኒ ምድሪ የብልናን በሊዕኩም ከይተሓጸብኩም ውጹ ክብላ ሓግየን ኢየን።

ሎም ዘበን ብዓቐንን ብስፍሓትን ተደጋጊሙ ብመራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ክምስገን ዝጸንሐ ክራማት ቀንዩ ኣሎ።በዚ መሰረት ድማ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ስቅያት ምስኣን ማይ ህዝቢ ኤርትራ ከብቅዕ ኩሉ ህዝቢ ተስፋ ጌሩ ነይሩ።

ይኹን ግን ኣብዚ ቅንያት’ዚ ሓላፊ ኣገልግሎታት ማይ ዞባ ማእከል ኣብ ኤርትራ ዝኣክል ማይ ስለዘየነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣስመራ ማይ ክፍታሕ ኢሉ ከይጽበ ዘረጋግጽ መልእኽቲ ብወግዒ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እቲ ሓላፊ ነቲ ንባዕሉ ዝተዋህቦ መምርሒ ከሕልፍ ከሎ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ኣሎ። ‘ ክራማት ጽቡቕ ነይሩ ኢሉ ህዝቢ ክሓስብ ይኽእል ኢዩ፤ ብልክዕ ድማ ክራማት ጽቡቕ ነይሩ፤ እቲ ክራማት ግን ንዘራእቲ እምበር ንዲጋታት ጽቡቕ ኣይነበረን፤ ዲጋታት ወላሓንቲ ማይ ኣይሓዛን፤ ስለዚ ኣብ ዝስተ ማይ ለውጢ ከይትጽበዩ’ ዝብል ኢዩ።

ወሃብ ሓበሬታ ብቑዕ ኢንጅነር ኢዩ፤ ስለዝኾነ ድማ እቲ ክብሎ ግድን ኮይንዎ ዝብሎ ዝነበረ ዘይስነፍልጠታዊ መግለጺ ክሳብ ክንደይ ንውሽጡ የሳቕዩ ምንባሩ ብኣግኡ ምርግጋጹ ዘአግም ኣይኮነን።

እቲ ካብ ሰማይ ዝዘንብ ዝነበረ ኣይሂ ዝናብ፥ ንኣዋርሕ ነተን ዲጋታት ፈልዩ ይነጥረን ስነይሩ ዝብል መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ንዕቀት ኣበየናይ ደረጃ በጺሑ ምህላዉ ጥራይ ኢዩ ዘርኢ። ህዝቢ ኤርትራ ንዓቕሉ ዕሽነት ክሓስቡሉ ከለዉ በቲ ናይ ቀደም ምስልኡ ‘ንዑቕ ይንዕቀካ መጠን ነብሱ’ ኢሉ ኢዩ ዝሓልፎ።

ህዝቢ ብስእነት ማይን መግቢን መዓልታዊ ህይወቱ ዘራሪግካ ምግዛእ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ብብዙሓት መለኽቲ ስርዓታት ዝተፈተነ ናይ ዓመጽቲ ሜላ ኢዩ። ሰብ ንግሆ ተሲኡ ኣብ ሪጋን መረረን መታን ክጽመድ፥ ናይ ማይ፥ ናይ ባኒ፥ ናይ ባንክ፥ ናይ ላምባ፥ ናይ ጋዝ፥ ናይ ሽርፊ፥ ናይ ዱካን ሕድሪ፥ ናይ እሱራት ስልጣንያ ምብጻሕ ሪጋ እንዳበለ ካብ ሪጋ ናብ ሪጋ እንዳተናጠረ ክነብር ምፍቃድ ናይ ብስቓይ ካልኦት ባህታ ዝረኽቡ ስርዓታት ተግባር ኢዩ።

ዘዛርብ ዘሎ እቲ ስርዓት ማይ ምኽልኡ ኣይኮነን። እቲ ካብ ጽምኢ ማይ ንላዕሊ መዓንጣ ህዝቢ ዘሕርር ዘሎ እቲ ንዕቀትን ብደዐን ኢዩ። ክራማት ጽቡቕ ነይሩ፤ የግዳስ እቲ ካብ ሰማይ ዝዘነበ ዝናብ ነተን ዲጋታት ይነጥረን ነይሩ ምባል ህዝቢ ኤርትራ ዘሕዝኖኳ እንተኾነ ማዕሪኡ ውን ብልቡ ዝስሕቆ ዳእላ ኢዩ።

በቲ ዝነበረ ህጡር ክራማት እተን ዲጋታት ብዉሑዱ ንህዝቢ ዝኸውን ማይ ከዕቁራ ባህርያዊ ኢዩ። እተን ዲጋታት ብሓቂ ማይ ዘየዕቀራ ተኾይነን ድማ፥ ክቡር ኢንጅነር ናይ ማይን ሓመድን ክኢላ ፕረሲደንት ኢሳያስ ባዕሉ ዝቕይሰንን ዝሰርሐንን ዘሎ ዲጋታት ማይ ዝነጽጋ ኮይነን ይህነጻ ኣለዋ ማለት ኢዩ ኪኸውን።

 

    Print       Email

You might also like...

ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝንዕቆ መንግስቲ ዝፈጥር ዘሎ ብዘርእዮ ዘሎ ልኡም ባህርያት ኢዩ።

Read More →