Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገዛባንዳ – እንዳ`ዳኛ ሓንቲ ኤርትራዊት ሰራሕተኛ ገዛ ብ 2 ስዑዳውያን ኣስራሕታ ተዓሚጻ!

By   /  October 13, 2016  /  Comments Off on ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገዛባንዳ – እንዳ`ዳኛ ሓንቲ ኤርትራዊት ሰራሕተኛ ገዛ ብ 2 ስዑዳውያን ኣስራሕታ ተዓሚጻ!

    Print       Email

ብ 4 ጥቅምቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገዛባንዳ – እንዳ`ዳኛ  ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ሓንቲ ኤርትራዊት  ሰራሕተኛ ገዛ ብ 2 ስዑዳውያን ኣስራሕታ ከምዝተዓመጸት  ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሑ።

ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ወኪል፥ እታ ኣደ ሓደ ዉሉድ ዝኾነት ግዳይ  ብዛዕባ እቲ  ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ገበን ናብ 6ይ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምሕባራ ፥ እቲ መደበር ፖሊስ ብዛዕባ ብዛዕባ`ቲ ገበን ሓበሬታታት ሰኒዱ ናብ ፖሊስ ዞባ ማእከል እኳ እንተሕለፈ፥ ሓለፍቲ ፖሊስ ዞባ ማእከል ብመሰረት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝተዋህቦም – እቲ ክሲ ክዕበጥን ኣብ ልዕሊ እቶም ስዑዳውያን ገበነኛታት ዝኾነ ቀይዲ ከይትግበርን ዘመልክት ትእዛዝ – እታ ግዳይ ብዘይዝኾነ ፍትሒ ከምእትርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ነቲ ዝተፈጸመ ገበን ብእዋኑ ንምዃዋሉ ፥ ካብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝተላእዂ ሰባት ነታ ግዳይ ዓመጽ ዝኾነት ኣደ ረኺቦም ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ገበን ብቅሉዕ ሕጋዊ መስርሕ ዘይኮነ ብካሕሳ ገንዘብ ንምድቅሱ ጻዕርታት የካይዱ ምህላዎም እዉን ተረጋጊጹ ኣሎ።

በዓል ቤት እታ  ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ኣደ – ኣብ ምክልኻል ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዜጋ ከምዝኾነ እዉን ወኪልና ይሕብር።

ብወጻእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይዂን ንኡሳን ሕግታት ዝፍጸሙ ጌጋታት ዝኾነ ፍርዳዊ ቀይዲ ክምሕደረሎም ከምዘይረአ ዘመልከተ ወኪል ድምጺ መድረኽ፥ እዚ ድማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ከቢድ ብልሽዉና ተሸሚሞም ከምዘለዉ ዘነጸር ኣብነት ከምዝኾነ የረድእ።

ምስ ውሁብ ዞባዊ ፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ እዉን፥ ብፍላይ ኣብ`ዚ እዋን ቊጽሪ ናይቶም ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ዜጋታት ስዑድያን ሕቡራት ኤማራት ዓረብ ይዛይድ ከምዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ፥ ጎድኑ ጎድኑ በቶም ወጻእተኛታት ዝፍጸሙ ከም ጾታዊ ዓመጽ፣ ምጥሓስ ሕጊ ትራፊክ ፡ ምስሉላዂ ክቡራት ጥረነገራትን ካልእን ዝኣመሰሉ ገበናት ብቐጻሊ ይምዝገቡ ምህላዎም ይሕበር።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →