Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወርሒ መስከረም ደሞዝ ሰራሕተኛታቱ ዛጊት ከምዘይከፈለ ተሐቢሩ።

By   /  October 22, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወርሒ መስከረም ደሞዝ ሰራሕተኛታቱ ዛጊት ከምዘይከፈለ ተሐቢሩ።

    Print       Email

ምንጭታት መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ከምዝሓበርዎ፥ ሚኒስትሪታት ትምህርቲ ፡ መሬትን ማይን ኣካባብን፣ ዜና፥ ከምኡ`ውንሚኒስትሪ ምክልኻል ዝርከብዎም ትካላት መንግስቲ ሰራሕተኛታቶም ናይ ወርሒ መስከረም ደሞዝ ከይተኸፍሉ ዝቐጸለ ወርሒ ጥቅምቲ ይዛዝምዎ ምህላዎም ሓቢሮም።

ከም ሳዕቤን ናይዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው፡ ኣብ ዞባታት ዝተጀመሩ ዝርካቦም ስራሓት ደው ኢሎም ከምዘለዉ ኣብ ትካላትመንግስቲን ምክልኻልን እውን ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት ብዙሕ ስራሓት ተሰናዂሉ ምህላዉ፡ ሓያሎ ሰራሕተኛታት መንግስቲእውን ብጭቡጥ ዝሕዞም ስራሕ ስለዘየሎ ፥ ኣብ ናይ ደላላ ስራሓት ተዋፊሮም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ።

ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዘዝመጸት ዓመት ብወገናዊ ዉሳኔኡ ባጀት ዝስልዕ መንግስቲ ኤርትራ ፥ ናይ 2016 ዝበሃል ባጀት ናይ ምስራዕ መደብ ክሳብ እዚ እዋን ማለት ጥቅምቲ ኣብ መስርሕ ከምዝነበረን ዘይጸደቐን እዮም ምንጭታትና ዘረድኡ ።

ስለዝኾነ፥ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብዚ ቅንያት ናብ ኩለን ሚኒስትሪታትን ምምሓዳር ዞባታትን ኣብ ዘመሓላለፎ – ዘዋሪ መልእኽቲ ፡ እተን መንግስታውያን ወገናት  ነቲ  ኣብ  2016 ክስረዓለን ዘቕረበኦ ባጀት ረሲዐን – ናይ 2017 ባጀት ጠለባት ከቕርባ ዝሕብርመምርሒ ልኢኹ ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ብትካላውነትን ሓባራዊ ዉክልናን ዘይሓልፍ ምስጡር ባጀታዊ ስርዓት ዝኽተል መንግስቲ እንዳተባህለ`ዩ ቀጻሊ ዝዉቀስ።

ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረን ንቚጠባዊ ኣካይዳታት እቲ መንግስቲ ብቐረባ ዝተዓዘበን ክኢላ ኣቐዲሙ ገሊጹዎ ከምዝነበረ እዉን፥ ባጀት ናይታ ሃገር ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ብዝመሓላለፉ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ መምርሒታት ከምዝትግበር  እዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት 2016 ዝኣተዎ መብጸዓ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ መንግስቲ፥ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰራዊትን – ፊስካላዊ ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝፍልመሉ ግዜያት ማለት ወርሒ መስከረም ናይ 2015 ዝጅምር ሓድሽ ስርርዕ ደሞዝ ተግባራዊ ክኸዉን እዩ ዝብል እኳ እንተነበረ ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነቲ ካብ መስከረም 2015 ዝተሰወሮም መብጻዓ ወሰኽ ደሞዝ ሕጂ ኣብ  ዓመቱ ማለት ናይ ወርሒ መስከረም 2016 ዝርካበን ደሞዞም ስኢኖመን ከማርሩ ይርከቡ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →