Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ከምዝኣተዉ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።

By   /  October 4, 2016  /  Comments Off on ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ከምዝኣተዉ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።

    Print       Email

ኣብ ውሽጢ 10 ወርሒ ናይ`ዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ ጥራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ከምዝኣተዉ  ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።

ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ላዕለዋይ ወኪል፥ ካብ ወርሒ ጥሪ 2016 ፣  ዛጊት 510 ሽሕ ኤስያውያንን ኣፍሪቃውያንን ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ከምዝኣተዉ፥ ኣብ`ዚ ተዋሂቡ ዘሎ ኣሃዝ ከኣ ኤርትራውያን ካብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ ኩጽሪ ከምዘይውሕድ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ጠቕላላ ብዝሒ ናይ`ቶም  ኣብ  2015 ብተመሳሳሊ ጉዕዞ ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኣስታት 1.3 ሚልዮን ምንባሩ ዘዘኻኸረ መግለጺ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፥ ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ናይዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ናብ`ታ ኣህጉር ዝኣትው ስደተኛታት ምስ ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ናይ ዓመተ 2015 ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ ብዝሒ ስደተኛታት ክነጻጸር እንከሎ ኣዚዩ ከምዝነከየ ኣረዲኡ።

ኣብ ሶርያ ዘሎ ኲናት፥ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት፥ ኣብ ኤርትር ሰሪቱ ዘሎ ዝተራቐቐን ገዚፍን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፥ ከምኡ`ውን ኣብ ሶማልን ደቡብ-ሱዳንን ነባሪ ፍታሕ ተሳኢንዎ ዘሎ ዘቤታዊ ግርጭት – ዜጋታት እተን ሃገራት ብልዑል ቊጽሪን ብዘይውሑስ መኣዝንን ናብ ስደት ከምርሑ ደፋኢ ተራ ይጻወት ምህላዉ ዝገልጹ ጸብጻባት፥ ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ጠንቅታት ኣለልዩ ነባሪ ፍታሕ ክውን ክገብር ከምቲ ዝድለ ይሰርሕ ከምዘየለ የገንዝቡ።

    Print       Email

You might also like...

HvdS-0051

ኩባንያ ሓራትን ምኒስትሪ ሞጎዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ናብ መንግስቲ ሱዳን ዘቕረቦ ፍቓድ ናይ ህዝቢ ሞጓዓዝያ ከምእተነጸገ ተሓቢሩ።

Read More →