Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዕምሪ ወለዶታቱ ከም ሎሚ ጌሩ ሓሲሩን ተዋሪዱን ኣይፈልጥን! – ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ 

By   /  October 16, 2016  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዕምሪ ወለዶታቱ ከም ሎሚ ጌሩ ሓሲሩን ተዋሪዱን ኣይፈልጥን! – ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ 

    Print       Email

Eritrea (1)ኤርትራ ኣብ መጋበኣያታት ዓለም ስማ ምስ ፍልሰት ዜጋታት ተተሓሒዙ ዝለዓል ሃገር ካብ እትኸውን ነዊሕ እዋን ኣቑጺሩ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ሓደ እዋን ኢትዮጲያ እንክትለዓል ኣብ ዓይኑ ሃመማ ዝዓሰልዎ መሰንገለታቱ ቆርበቱ ሰንጢቑ ክወጽእ ዝደለየ ዝጠመየ ቆልዓ ዝቕጀሎም ዝነበረ፤ ሎሚ ሃገራት ምዕራብን መራኸቢ ብዙሓኖምን ማሕበራዊ መራኸቢታቶምን፤ ስም ኤርትራ እንክለዓል ቅድመ ግሙት ስእልታት ኣብ ዓይኖም ቅጅል ዝብሎም ኮይኖም ኣለዉ።

ሎሚ ምስሊ ኤርትራውያን መንእሰያት ምስ ስእልታት ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጲያን ሱዳንን እተደርብዩ ዜጋታት ፥ ኣብ ምድረበዳታት ሊብያ እተዛሕዝሑ ሰባት፥ ኣብ ሲናይ ብኣእዳው በደዊን ኩሊቶም ክምዝሓቕ ከብዶም ዝተቐደዱ ዜጋታት ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ኣሎ።

ናይ ፈረንሳ መራሒ ፍራንስዋ ኦላንደ ኣብ እዋብ ዋዕላ ቫሌታ ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ኪገልጽ ከሎ ‘ ዜጋታት ጓሕጊሓ እትሰጉግ ዘላ ሃገር ብምባል ክምስሎ ከሎ፥ ኣልጀዚራ ‘ ህዝባ ዘይነብረላ ሃገር’ ፥ ዘ ጋርድያን ድማ ‘ምድረሲኦል ንመንእሰያታ’ ክብሉ ገሊጾማ ኣለዉ።

መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ‘ኤርትራ ንበይና እትውንጨፍ ዘላ ናይ ዓለምና ተኣምር’፥ ‘ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ኤርትራ ምምላስ ብጽቕጥቕጥን ብፍሉይ ፍቓድ ኪኸውንን ኢዩ’ ክብል ገሊጹ ነይሩ።

እዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መግለጺ ብኽቱር’ቲ ካብ ሓቂ ምርሓቑ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ንላግጺ እተባህለ ወይ ውን ምስንዳእ ሬድዮ መድረኽ ዝገብሮ ዘሎ ፈጠራ ክመስሎም ይኽእል ይኸውን። ከምኡ እንተመሰሎም ድማ ባህርያዊ ኢ፤ዩ ምኽንያቱ ምስ ውንኡ ዘሎ ስርዓት ነታ ህጻናትን ሽማግለታትን ከይተረፉ ዝርሕርሕዋ ዘለዉ ሃገር ከምዚ ኢሉ ምግላጹ ንምርድኡ እንተኸበዶም ዘየገርም ስለዝኾነ።

ብኽብረቱ፤ ብሓበኑን ኩርዓቱን ዝልለ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ምሉእ ታሪኹ እንተላይ ኣብ እዋን መግዛእትታት በጺሕዎ ኣብ ዘይፈልጥ ዑምቀት ሕስረትን ሙግዳል ክብረትን በጺሑ ኣሎ። ኤርትራዊ ብክንድኡን ፍርቁን ዘይኣኽሉ ዜጋታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ተኽብኪቡ ከም ኣጣል ኣብ ደንበታት ክእጎር፥ ከም ጊላ ብበትሪ እንዳተቐጥቀጠ ክስራዕ፥ ከም ለማናይ ብማዕዶ ኮይኖም ዓደልቲ ንዝድርብይዎ ባኒ ንምምንጣል ክቀዳደም፥ ከም ጾታዊ ባራዩ ብመስርዕ ምግሳስ ከጋጥመን ኮታ መፈጠር ኤርትራዊ ዘጽልእ፥ ብሰንኪ ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ክንከውን ኢልካ ዘስቆርቅር ውርደትን ሕስረትን ተጻዒኑ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ።

እዚ ሕስረት ነቲ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ግዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ኤርትራዊ ልቡ ዘሕርር ውርደት ኢዩ።

Wegasi_Nebiat_resc_3280806cኣብ መዓስከራት ትግራይ ብኣሽሓት ዝቕጸሩ ኤርትራውያን ኣብቲ ብዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን  ዝበሃሉ ውድባት ዝተዶከነ መዓስከራት ስደተኛታት ኪከላበቱ፤ ምቹእ ገዛውቲ ይውንኑ ከምዘይነበሩ ኣብ ዝተረቓቐዐ ጊድግዳ ክነብሩ ክትርኢ ከለኻ፥ ነቲ ነዚ ኪኾኑ ዝፈረዶም ስርዓት ኤህ ኣምላኽ ከምዚኣ ይፍደኻ ዘብል ኢዩ። ምስ ስድራኦም ወኻዕካዕ እንዳበሉ ዝበልዕዎ ዝነበሩ መኣዲ ከምዘይነበሮም፥ ሎሚ ነቲ ብዓቐን ዝወሃቦም ተሰሪዖም ዝተቐበልዎ ቁራስ ሕብስቲ ርእሶም ሒዞም ምስንብዓቶም ደኒኖም ክበልዕዎ ከለዉ ክትርኢ ከለኻ መዓንጣ ኸብድኻ ዝበልዕ ኢዩ።

ኣብዚ ቅንያት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓባይ ብሪጣንያ ክግለጽ ከምዝቐነየ ኣብ ካሌስ ዶብ ብሪጣንያን ፈረንሳን ንክልተ ኤርትራውያን ብምግጫው ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብኦም ናይ ሞት ሓደጋ ዘብጸሐ ብሪጣንያዊ፤ ቤት ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ብነጻ ለቒቕዎ ኣሎ።

እቲ ብሪጣንያዊ ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ መኪናኡ ተጻዒኖም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንሙስላኽ ይጓየዩ ኣብ ዝነበሩ እዋን ከምዝገጨዎም ኢዩ ገሊጹ። ንሱ ብምቅጻል ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ዝኽኑ ክልተ ኤርትራውያን ምስገጨኽዎም ንምሕጋዞም ደው እኳ እንተበልኩ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ልዕሊ 50 ኤርትራውያን ነቶም ዝገጨኽዎም ዝወደቑ ሰባት ንምሕጋዝ ዘይኮነስ ናብ ብሪጣንያ ንሙስሏኽ ናብታ መኪናይ ንምድያብ ይቀዳደሙ ምስረኣኹ ደንጺዩኒ ክብል ሓቢሩ። ነዚ ዜና ኣብ ዘሰንዩ ስእልታት ኤርትራውያን ናብተን መካይን ሁዱድ ክብሉ ገለ መራሕቲ መካይን ድማ በትሪ ከወጣውጥሎም ዘርኢ ምስልታት ተዘርጊሑ ኣሎ። በዚ መጠን እዚ ኤርትራዊ ክዋረድ ምዕዛብ ድማ ውሽጢ ልብኻ ዝጭንድሕ ኢዩ።

እቶም ምድረበዳታት ሰጊሮም እንተስ ሓደ ኩሊቶም ተበዝቢዙ እንተስ ኣእላፍ ከፊሎም ካብ መንጋጋ  ጭካነ ባሕሪ ሰሪሮም ኤውሮጳ ዝኣተዉ ውን፤ ክብረት ምስ ሃገር ጥራይ ስለዝርከብ እቲ ዝነብርዎ ህይወት ዕረ እንዳጠዓሞም ኢዩ። ብጭንቀትን ሽግርን ዝሳቐዩ፥ ብጽምዋን ስራሕ ምስኣንን ዘይጠዓሞም ኣዚዮም ብዙሓት ኢዮም። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ብዘይፍታዎም ድሕሪት ዝገደፍዎም ስድረኦምን ህዝቦምን እታ ናትና ዝብልዎ ከይተሾቕረሩ ከይተኣስሩ ክነብሩላ ዝብህጉ ሃገሮም ስለዝናፍቑ ወትሩ ነብሶም ጎደሎ ኢያ ትስመዖም።

2e8e49412c6d358f69a3d0699879d55dህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነት መግዛእትታ ርእዩ ኢዩ። ገዛእቲ ሃገሩ ዝኸልእዎ፥ ዓድታቱ ዘንደዱ፥ ሰቡ ዝቐተሉን ስለዝኾኑ ዘስካሕክሕ ዝኽሪ ኢዩ ዘለዎ። ሎሚ ግን ምስዚ ዘስካሕክሕ ታሪኹ ዝወዳደር ናይ ደቁ ውርደት ከቢድዎ ኣሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ታሪኹ ከም ሎሚ ጌሩ ክብረቱ ተናዒቁ ኣይፈልጥን። ሕፉር ኩሩዕ ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ፤ ብጎማታት ነጋዶ ደቂ ሰብ ክቕጥቀጥ፥ ብፖሊስ ሱዳን ኪግፈፍ፥ ብጸጥታ ናይታ ንባዕላ ሃገር ሙኻን ስኢና ዘላ ሊብያ ኣብ መኻዚኖታት ኪጎሓፍ፥ ኣብ ግብጺ ብሽምዓ ዝባኑ ኪቓጸል፥ኣብ ሕርሻታት የመን ከም ባርያ ክሽየጥን ክዕሰብን ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ኣበየናይ እዋን ንኤርትራዊ ኣጋጢምዎ ይፈልጥ?

እዚ ውርደት እዚ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ጸሊም መዝገብ ክሕዝ ሙኻኑ ኣይኮነን እቲ ዘሻቕል። እንታይደኣ እዚ ውርደት እዚ ኣብ ባህሊ ኤርትራዊ፥ ኣብ ነብሰ ምትእምማንን ክብርታትን ህዝቢ፤ ኣብ ሓይልን መንፈስን ወለዶታት እንታይ በሰላ ክገድፍ ኢዩ ዝብል ሕቶ ኢዩ እቲ ዝያዳ ዘሻቕል። ንነብሱ ከም ሃገር ዘይብሉ ህዝቢ ዝርእያን ብካልኦት ‘ስተይትለስ’ ተባሂሉ ዝግለጽን ህዝቢ፤ መንነቱን ክብረቱን ኣበየናይ ባይታ ክዕቅቦ ይኽእል። እዚ ናይ ውርደት ዘመን ሓደጋ ንመንነት ሓደጋ ንኤርትራዊ ቀጻልነት ኢዩ።

timthumb
እቲ ውርደት ብዘይካ ብውልቂ ሙኻኑ ብእኩብ ውን ከም ዜጋታት ዘጋጥም ሕስረት ኣሎዎ።ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝነብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዜግነቶም ዝሓብኡሉ እዋን ከምዘሎ ብተደጋጋሚ ዝዕለል ኢዩ። ቅድም እዋን፥ ካበይ መጺኻ ዝበለካ ወጻእተኛ ካብ ኤርትራ እንተልካዮ ኤርትራ? ኢሉ ርእሱ ኪኩሕኩሕ ኢዩ ዝረአ ዝነበረ። ኤርትራዊ ድማ ዓዱ ንኸላሊ እንተስ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጀሚሩ፤ እንተስ ካብ ግብጺ ብምጅማር፤ ንደቡብ፤ ንሰሜን እንዳበለ ሃገሩ ኣበይ ከምትርከብ ብሓበን ይሕብር ነይሩ።

ሎሚ ግን ንዝኾነ ወጻእተና ካብ ኤርትራ ኢየ እንተኢሎሞ፤ ካብታ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ? ካብቶም ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ? ካብታ ዝደኸየት ኣብ ዓለም፥ ካብታ ምስ ምሉእ ዓለም ዘይትሳነ፥ ካብታ ቅዋም ዘይብላ? ካብታ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዘላ፥ ካብታ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘጻርያ ዘሎ ሃገር፥ዝብል ሕቶ ስለዘስዕበሎም ብዙሓት ኤርትራውያን ዜግነቶም ዝሓብኡሉ እዋን በጺሑ ኣሎ።

ንህዝቢ ኤርትራ፥ ነቲ ‘ኣነ ኤርትራዊ ኢየ’ ኢሉ ዝጨረሐን ዝሕበንን ዝነበረ ህዝቢ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የልቦን። ናይ ኤርትራዊ ክብረት መንነት ከቢድ ዋጋ ዝሓተተ ስለዝነበረ ሓለፋ ነይርዎ ኢዩ። ሃገሩ ተመንጢሉ ዝነበረ ህዝቢ  ሃገሩ ስለዚ ድማ መንነቱ ክመልስ ከሎ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ስለዝግንዘብ መንነቱን ንሱ ዝፈጥረሉ ሓበንን ቀሊል ኣይነበረን። ሎሚ እዚ ክብረት እዚ ኢዩ ከምዝድፈር ጌሩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ፥ ከምዝድፈር ጥራይ ዘይኮነስ ክብሪ ኤርትራዊ ከምዝነዓቕ ጌርዎ ዘሎ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ክብረቱ ከይምንዛዕን ዋጋ ኤርትራዊ መንነት ከይጎድልን ከም ቀደሙ ኣብ መላእ ዓለም ሕፉርን ክቡርንመታን  ኪኸውን፤ ነቲ ቀጥቂጡ፤ ኣሲሩ፤ ኣሳቒዩ፤ ኣሳዲዱ፤ ክብረቱ ከምዝስእን ጌርዎ ዘሎ ስርዓት ክኣሊ ይግባእ፤ ከምኡ እንተዘይጌሩ ክብረት መንነቱ ጽባሕ ንግሆ ክመልሶ ናብ ዘይክእል መዓሙቓት ክድርበ ኢዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →