Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መሕለፊ ነጥቢ ዝረኸቡ ተማሃሮ ዋርሳይ ይከኣሎ መበል 29 ዙርያ ፥ ዛጊት ናብተን ትካላት ትምህርቲ ተፈኒዮም መደባቶም ክፈልጡን ስሩዕ ትምህርቶም ክጅምሩን ከምዘይተገብረ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ሳዋ ኣቃሊዑ።

By   /  September 4, 2016  /  Comments Off on ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መሕለፊ ነጥቢ ዝረኸቡ ተማሃሮ ዋርሳይ ይከኣሎ መበል 29 ዙርያ ፥ ዛጊት ናብተን ትካላት ትምህርቲ ተፈኒዮም መደባቶም ክፈልጡን ስሩዕ ትምህርቶም ክጅምሩን ከምዘይተገብረ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ሳዋ ኣቃሊዑ።

    Print       Email

ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መሕለፊ ነጥቢ ዝረኸቡ ተማሃሮ ዋርሳይ ይከኣሎ  መበል 29 ዙርያ ፥ ዛጊት ናብተን ትካላት ትምህርቲ ተፈኒዮም መደባቶም ክፈልጡን ስሩዕ  ትምህርቶም ክጅምሩን ከምዘይተገብረ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ሳዋ ኣቃሊዑ።

እቶም 4 ሽሕ ኣስታት ዝኾኑ ተማሃሮ ፥ ነናብ ገዝኦም በጺሖም ድሮ ክፍልምዎ ንዝነበሮም ትምህርቲ ከምዘይኣተዉዎ ዘመልከተ እቲ ወኪል፥ ስድራቤታት እቶም ተማሃሮ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከምዝርከቡ ኣረዲኡ።

ነቲ ኣሰካፊ ተርእዮ ብዝምልከት ካብ ስድራቤታት እቶም ተማሃሮ ንዝመጽእ ዘሎ ጥርዓናት፣ ካብ ኣመሓደርቲ መደበር ታዕሊም ሳዋ፤ ቤት ጽሕፈት ቤት/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ከምኡ’ውን ካብ ክፍሊ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝተዋህበ ኣዕጋቢ ምላሽ የለን።

መሕለፊ ነጥቢ ረኺቦም ክንሶም በዚ ኩነታት ዓቕሎም ዘጽበቡ ገለ ተማሃሮ ምስ’ቶም ነጥቢ ዘየምጽኡ ብጾቶም እንዳሓበሩ ናብ ሱዳን ክሰግሩን ግዳያት ማእሰርቲን ብረታዊ ስጒምቲን ኣሃዱታት ሓለዋ ዶባት መንግስቲ ኤርትራ ክኾኑን ምርኣይ ቀጻሊ ኮይኑ ከምዘሎ ወኪልና ይሕብር።

ስለ ዝኾነ፥  ዶብ ክሰግሩ ዝተታሕዙ ብዓሰርተታት ዝቚጸሩ ኣባላት 29 ዙርያ ኣብቲ ብሻድሻይ መደበር ዝጽዋዕ ብዚንጎታት ዝቖመ መዳጎኒ ማእከል ይእከቡ ኣለዉ።

ኣብ ዝሓለፈ ውርሒ ሓምለ ሓቢሮም ናብ ሱዳን ክሰግሩ ዝነቐሉ 10 ኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ከባቢ ግርማይካ ካብ ኣባላት ሓለዋ ዶብ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተወስደሎም ብረታዊ ስጒምቲ 3 ከምእተቐትሉ ዝዝከር ኮይኑ፥  ንግዱድን ተመሳሳሊን  ወተሃደራዊ ታዕሊም መበል 30 ዙርያን ፣ ንምዝዛም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ናብ ሳዋ ካብ ዝተወስዱ ሓደስቲ ዜጋታት  እዉን ክትሃድሙ ሓሲብኩም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ኣስታት 23 ተማሃሮ ካብ ኣባላት ሓለዋ እቲ መዓስከር ብዝተኸፍተሎም ጠያይቲ  3 ሻቡ ሂወቶም ክስእኑ እንከለዉ 20 ካልኦት ብጽኑዕ ቆሲሎም ናብ ወተሃደራዊ ሕክምና ግላስ ከምእተወስዱ ኣይርሳዕን።

ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ፥ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መሕለፊ ነጥፊ ናይ ዝረኸቡ ተማሃሮ ዋርሳይ ይካኣሎ መበል 29 ዙርያ  – 39 ሚእታዊት ጥራይ ምንባሩ ፥ እቶም ዝተረፉ 61 ሚእታዊት ስድራኦም ከይረኣዩ ናብ ዝተመደቡለን ኣሃዱታት ከምርሑን ገለ ድማ ኣሃዱታት ክሳዕ ዝስራዓሎም ኣብ መዓስከር ሳዋ ክጸንሑን ከምእተገብረ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →