Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሰንበት 25 መስከረም ሓዉ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዓብዱላህ ሙሳ ዝኾነ ሳልሕ ሙሳ መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ መስመር ተሰነይ ጎልጅ ብዝተኻየደሉ ብረታዊ መጥቃዕቲ ከምእተቐትለ ወኪልና ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ።

By   /  September 30, 2016  /  Comments Off on ብሰንበት 25 መስከረም ሓዉ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዓብዱላህ ሙሳ ዝኾነ ሳልሕ ሙሳ መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ መስመር ተሰነይ ጎልጅ ብዝተኻየደሉ ብረታዊ መጥቃዕቲ ከምእተቐትለ ወኪልና ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ።

    Print       Email

ብሰንበት 25 መስከረም  ሓዉ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዓብዱላህ ሙሳ ዝኾነ ሳልሕ  ሙሳ መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ መስመር ተሰነይ ጎልጅ ብዝተኻየደሉ ብረታዊ መጥቃዕቲ  ከምእተቐትለ  ወኪልና ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ።

ኣብ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናይቲ ዕለት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ  ዉዱብን ረቂቕን ምንባሩ እዉን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዕላማን ድፍኢትን ናይቶም ኣብ ልዕሊ ሳልሕ ሙሳ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ወገናት ዛጊት ኣይተነጸረን ዘሎ።

ሓዉ ንመዋቲ ኣምባሳደር ዓብዱላህ ሙሳ እዉን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሰይሮም ብዝኣተዉ ሰባት ኣካላዊ መጥቃዕቲ ተኻዪዱሉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ፍጻሜ እቲ ኣምባሳደር ንዝወረዶ ማህሰይቲ ኣብ ከተማ ካይሮ ይሕከም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፥ ሕምክናኡ ኣቋሪጹ ብቕልጡፍ ኣብ ኣስመራ ክርከብ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኤርትራ ምስጢራዊ መልእኽቲ ከምዝበጽሖ ሓቢርና ምንባርና ኣይርሳዕን።

ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ሰይሮም ዝኣተዉ ወገናት ተኣፈፍቲ ሓበሬታ ዝሓዘሉ ሰነዳት ከምዝወሰዱ እዉን ተገሊጹ ነይሩ እዩ።

ኣምባሳደር ዓብዱላህ ሙሳ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምርካቡ ፥ ንኩነታቱ ብዝምልከት ዛጊት ዝተረኽበ ወግዓዊ ሓበሬታ ከምዘየለ ዘመልከቱ ምንጭታትና ፥ ምቕታል ሓዉ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ክህልዎ ከምዝኽእል ይግምቱ።

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →