Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሰውራን ታሪኽን ኤርትራ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፤ኣብ ከውሒ ዝተነደለ ታሪኽ ስለዝኾነ ድማ ብዝኾነ ወፈራ ጸለመ ዝድምሰስ ኣይኮነን።

By   /  September 2, 2016  /  Comments Off on ሰውራን ታሪኽን ኤርትራ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፤ኣብ ከውሒ ዝተነደለ ታሪኽ ስለዝኾነ ድማ ብዝኾነ ወፈራ ጸለመ ዝድምሰስ ኣይኮነን።

    Print       Email

ትማሊ ሓሙስ ህዝቢ ኤርትራ መበል 55 ዓመት ብረታዊ ቃልሱ ኣኽቢሩ። እዚ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብሰላማውን ሕጋዊን ዝተነፍጎ ሰብኣዊን ሃገራዊን ክብረቱን ሓርነቱን ንምርግጋጽ ብጅግና ኢድሪስ ሓምድ ዓዋተ ብስራት ምጅማር ብረታዊ ቃልሱ ካብ ዝኣወጀላ ዕለት ፍርቂ ዘመንን ሓሙሽተ ዓመታትን ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናይ ልዕሊ ሓደ ዘመን መኸተ፤ እተን ዳሕረዎት 30 ዓመታት ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንናጽነቱን ብዘካየዶ ቃልሲ ድማ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናጻ  ክገብራ ክኢሉ።

እዚ ውሑድ መዳርግቲ ዝርከቦ መስተንክራዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ቅድም ንቕሓት ደሓር ነቲ ንቕሓት ናብ ስርዓት ዝቕይር ውዳበ፤ ቀጺሉ ድማ ነቲ ንቕሓትን ውዳበን ናብ ዘይክማህ ዕጥቂ ዝቕይር ሓይሊ ፈጢሩ እዩ ነዚ ናጽነት ኣረጋጊጽዎ።እዚ ታሪኽ እዚ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ፤ ናይ ወለዶታት ቅያ ኢዩ።ኣብ ከውሒ ዝተነደለ ታሪኽ ስለዝኾነ ድማ ብዝኾነ ወፈራ ጸለመ ዝድምሰስ ኣይኮነን።

ሰውራ ኤርትራ ካብ ምንቃሉ ሓደ ንጹር ዕላማ ምርግጋጽ ናጽነት ሒዙ ስለዝተበገሰ ነዚ ዕላማ እዚ ዝትግብር ንመስዋእቲ ዝቀዳደም መሳርዕ ጀጋኑ፥ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጸኒዑ ብርክን ጽላልን ሰውርኡ ዝኸውን ዋና ህዝቢ ስለዝነበሮ ድማ ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለም ክድገም እዩ ክበሃል ዘይከኣል ቅያ ሰሪሑ።

ኣብዚ ገድሊ ዘይተሳተፈት ኤርትራዊት ስድራ የላን። ገለ ሰለስተ ኣርባዕተ ሞባእ ብደቀን ዝኸፈላ  ገለ ውን ብዘይምቕሊ ዝተረፋ ስድራ ውሑዳት ኣይኮናን። ብዘይካ እቲ ናብ በረኻ ወጺኡ ዝተጋደለ ተጋዳላይ ሰውራ ኤርትራ፤ከምኡ ድማ እቶም  ኣሽሓት ሰማእታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ፥ ብዙሓት ኣብ ከብዲ ኣባይ ኮይኖም ውሽጣዊ ስርሒት ዝሰርሑ ውዱባት፥ ናይ ከተማታት ተኣምራት ዝሰርሑ ፈዳይን፥ ናይ ጸላኢ ኣፍቀርቲ መሲለን መስዋእቲ ብፍቕሪ ጸላኢ ዝኸፈላ ምዑታት ደቅንስትዮ ኩሎም ጀጋኑ ኤርትራ እዮም።

እዛ ሓሙስ ባሕቲ መስከረም ዝተባዕለት ዕለተ ምጅማር ሰውራ ኤርትራ ሒዛቶ ዝነቐለት ባህጊ ናጽነትን ሓርነትን እዚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ረኺብዎ ዘሎ መከራን ሕሰምን ክልተ ተማዓዳዊ ኣንጻር ክውንነት ኢዩ።  ዘይከም መብጸዓ ባሕቲ መስከረም ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ራእዩ ኣብ ዘጸልመተ መብጽዕኡ ኣብ ዝሰብረ እዋን ኢዩ ዝነብር ዘሎ  እዩ።

ይኹን ግን መብዐዓ ኢዩ ተጠሊሙ እምበር እቲ ታሪኽ ኣይኮነን ተደምሲሱ። እቲ ናጽነት ዘምጸአ ታሪኽን ነቲ ታሪኽ ዝሰርሐ ቅያን እቲ ንዕኡ ዝፈጸመ ህዝብን ንመንነቱ፥ ሓበኑ፥ ታሪኹ ክስርዝ ዝፍትን  ዝኾነ ሓይሊ ክዕወት ኣይኮነን። ልክዕ እዩ ናጽነት ኤርትራ ዕላማታቱን ሕድሩን ብዉሑዳት ሰባት ተጨውዩ ኣሎ። ህዝቢ ሰማእታቱ ዝኸፈለሉ ናጽነትን ሰብኣዊ ክብረትን ሓርነትን ኣይረኸበን። ኤርትራ ብዘይቅዋማዊ መንግስቲ እትመሓደር እንኮ ሃገር ኮይና ኣላ። ህዝባ ናብ ከርተትን ስደትን ዳግማይ ተበቲኑ ኣሎ። ሕግን ስርዓትን ንባዕሉ ስለዝተኣስረ እታ ሃገር ፍትሒ ዘይርከባ ኮይና ኣላ። እቶም ህዝቢ ኤርትራ ስለዝሰኣኖም ንናጽነቱ ዘንቀልዎ ግፍዕታትን ቡኩራትን ሎሚ ዳርጋ ኩሎም ከምዘለዎም ይድገምዎ ኣለዉ። ማእሰርቲ፤ ቅትለት፤ ስደት፤ ዓመጽ፤ ምሕራም ናጽነት እቶም ዝርዝራት ኣዚዮም ብዙሓት እዮም። ይኹን ግን ሓርነትካ ከኽብረለካ ዝተጸበኻዮን ዝግበኦን  ወዲ ሃገርካ ስለዘሳቐየካ ስቅያት መግዛእቲ ምንፋቕን ናብኡ ክትምለስ ምምናይን ብዝኾነ መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን።

እዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኩሎም ጸገማት ዘይቅይርዎ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ኣሎ። ሰውራ ኤርትራ ንሓርነት እምበር ንባርነትን ኣይነቐለን፥ ናጽነት ኤርትራ ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሰማእታት ሰውራ ኤርትራ ሰማእታት ናጽነት እዮም። ዶባት ኤርትራ ደረቱ ኣዕጽምቲ ስዉኣት እዩ፤ ስለዚ ድማ መሬታዊ፤ ሰማያዊ፤ ባሕራዊ ዶባት ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ናይቲ ህዝቢ ድማ ዋንነት እዮም።ንህዝቢ ኤርትራ ታሪኹ ሓኺኽካ፥ ክብረትን ሓበንን ዘይብሉ ህዝቢ ንምግባሩ ዝግበር ፈተነ ድማ ሓሪር ማይ ኮይኑ ድሮ ንዝዛረየ ማይ ሓምሪግካ እንደገና ከም ሓሬት ማይ ናብ ዓቐብ ከተውሕዝዞ ከም ምፍታን ክውሰድ ዝከኣል ከንቱ ፈተነ ኢዩ።

ሎሚ ዉሑዳት ጠላማት መብጻዓ ህዝቢ ስለዝኸሓዱ፥ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ምእላይ እዞም ገበርቲ እከይ ምምካርን ንተሓታትነቶም ምስራሕን ንንቕሎ ባሕቲ መስከረምን ናጽነት ኤርትራን ንዕኡ ንምምጻእ ዝተኻየደ ቃልሲን ምኽሓድ ማለት፤ ናይ ኩሎምቶም ኣብ ገድሊ ንናጽነት ኤርትራ ዝወደቑ መላእ ህዝብን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ዝሓለፉ ሰማእታትን መቓብሮም ኩዒትካ የዕጽምቶም ከም ምድርባይ እዩ ዝቑጸር።

ህዝቢ ኤርትራ ብብጽእና ሰማእታቱን ናጽነቱን ዝመጾ ስለዘይፈቱ ድማ ዝኾነ ንናጽነት ኤርትራን ንምምጽኣ ዝተኻየደ ገድሊን ዘየኽብር ሓይሊ ይኹን ጉጅለ ብቓል ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውጉዝ ኪኸውን ይግባእ።

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →