Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ እስራኤል ነቶም ናብ ሃገሩ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ዑቕባ ክህብ ይግባእ ክብል ሓደ ናይ ይግባይ ሰማዒ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ።

By   /  September 8, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ እስራኤል ነቶም ናብ ሃገሩ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ዑቕባ ክህብ ይግባእ ክብል ሓደ ናይ ይግባይ ሰማዒ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ።

    Print       Email

እቲ ቤት ፍርዲ መንግስቲ እስራኤል ግዱድ ዕስክርና ከም ሓደ ካብቶም ዑቕባ ዘውህቡ ነጥብታት ዘይሙቕጻሩ ከም ቅቡል ምኽንያት ክወስዶ ከምዘይኮነ ድሕሪ ምዝካር እዞም ስደተኛታት ካልእ ይትረፍ ናብ ዓዶም ተተመሊሶም ክቕተሉ ወይ ክእሰሩ ስለዝኾኑ ከም ስደተኛታት እስራኤል ክትቅበሎም ይግባእ ክብል ፍርዱ ሂቡ.

እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኹ እዞም 30000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓንሳብ እንተተቐቢልና ኣብ ሕብረተሰብ እስራኤልን ባህልን ባህርያትን ጽልዋ ክህልዎ ኢዩ ዝብል ምጉት ናይ መንግስቲ እስራኤል ብዝምልከት እውን እቲ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምዝርዛር እዚ ኣበሃህላ ኣዕሚምካ ክረአን ናይ ዘይምቕባል ምኽንያት ኪኸውን ከምዘይግባእ ወሲኑ።

መንግስቲ እስራኤል ናይ ደንማርክን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብነት ጠቒሱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምኽንያት ስደት ኪኸውን ኣይክእልን ኢዩ ክብል ንዝሃቦ ምጉት ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቕጥቓጥ ቅትለት ዓመጽ ወዘተ ስለዘለዎ ከም ዝኾነ ሰላማዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክረአ ከምዘይብሉ ገሊጹ።

ሚኒስትሪ ፍትሒ እስራኤል ነቲ ውሳነ ብዝምልከት ዛጊት መልሲ እኳ እንተዘይሃበ ይግባይ ክብል ከምዝኾነ ዳርጋ ፍሉጥ ኢዩ ይብሉ ተዓዘብቲ፥ ብተወሳኺ መንግስቲ እስራኤል እዚ ምኽንያት እዚ እንተዘይሰርሐ ካልእ ዑቕባ ዘኽልእ ምኽንያት ብምምጻእ ነቲ መስርሕ ደው ከብሎ ወይ ከደናጉዮ ሙኻኑ ዝጠቐሱ ተተንቲ፤ ቅድሚ ሕጂ ሰለስተ ግዜ ተማሳሳሊ ውሳነን ለበዋን ሓሊፉ ምንባሩ ዘኪሮም።

ብመሰረት ጸብጻባት እስራኤል ክሳብ ዝሓለፈ መጋቢት ካብቶም 43000 ስደተኛታት ኣርባዕተ ሰባት ጥራይ ዑቕባ ከምዝተዋህቡ እቶም ዝተረፉ ኩሎም ከምዝተነጸጉ ይፍለጥ።

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →