Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዝቖረረ ፌስቲቫላት መንግስቲ ኤርትራ መርኣያ ምውሳኽ ንቕሓት ህዝቢ

By   /  August 18, 2016  /  Comments Off on ዝቖረረ ፌስቲቫላት መንግስቲ ኤርትራ መርኣያ ምውሳኽ ንቕሓት ህዝቢ

    Print       Email

ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ሓደ ካብቶም መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህግደፍ ናይ ህዝቢ ኣእምሮ ብዝያዳ ድማ ናይ መንእሰያት ልምሰት ንምትእትታው ውራየ ኢሉ ዝሰርሓሉ መዳይ፥ ባህሊ ሳዕሲዒታትን መወዳእታ ዘይብሎም ፈንጣስያታትን ምምስራት እዩ።

ሰብ ካብ ዕዮ ዝዛነየሉ፥ ኣእምሮኡ ዘሐድሰሉ ግዜ ክህልዎ ኣድላዩ እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣፍራይነት ውን ሓጋዚ ሙኻኑ ብስነፍልጠት ተረጋጊጹ እዩ። ምዝንጋዕ ግን ብመጠን ስራሕን ውጽኢትን፥ ትርጉሙን ዕላማን ዘለዎ ኪኸውን ይግባእ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝገልጽ ምስላ ኣለዎ ‘ሳዕስዕ እሞ ስራሕካ ኣይትረስዕ’ ስራሕ ማለት ድማ ምኽባር ሕልና ውን ማለት እዩ።

ኣብ ኤርትራ ሎሚ ምልእቲ ዓመት ካብ ጻት ንጻት ንሰባት ብሳዕስዒትን ዳንኬራን ዝጸምድ ሃገራዊ መደባት ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ካልኦት ትካላት እንዳዕነወ፥ ንትምህርቲ፥ ንምርምር፥ ንፍልጠት ባጀት ዘይሰለዐ፥ ነዚ ድግሳት እዚ ውራየይ ኢሉ ተዓጢቁ ዘካውን ትካል መስሪቱሉ ኢዩ። ሓንቲ ዝርካባ ዩኒቨርሲቲ ዓጽዩ ከብቅዕ፥ መላእ ኩርናዓት ኤርትራ ንደርፊን ሳዕስዒትን ዝደፍእ ሃዋህው ኣንጊሱሉ። ህጻናት ኣብ ክንዲ ክንደይ መጻሕፍቲ ኣንቢቦም ዝወዳደሩ፥ ክንደይ ጠራሙስ ኣረቂ ኣብ ርእሶም ሰቒሎም ክስዕስዑ ይኽእሉ ክወዳደሩ ጀሚሮም።

ኣብ ወጻኢ ውን በብእዋኑ ሓንሳብ ፈንቅል፥ ሓንሳብ ናደው፥ ሓንሳብ ዛዛሚ ኩናት፥ ሓንሳብ መስከረም እንዳተባህለ ብዓመቱ ምስቲ ኣጋጣሚ ዘይከይድ ሳዕስዒት ዝውደቡ፥ ካብ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ዝምእዘኑ ድግሳት ኣለዉ። ከም ሱዳን፥ ህንዲ፥ ኬንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ህዝበን ሰሪሖም ተማሂሮም ንዓዶም ዝጠቕሙ ዜጋታት እንዳሃነጻ፥ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ‘ኣውፈርቲ’ ለይታዊ ትልሂት ዘአንግዳ ትካላት እዮም ዝኸፍቱ።

ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝቢ ጉዳያቱ ከይመርመረ ክድግፍ መታን ኣእምሩኡ ከደንዝዝ ዝፍጸም መደብ ድግሳት ፌስቲቫል እዩ። ኣብቲ ፌስቲቫል ዝዝተ ጉዳይ፥ ዝምርመር መጽናዕቲ፥ ዝሕሰብ ወፍሪ እንታይ ይሓይሽ ነዛ ሀገር ኢሉ ዝመክር ዛዕባ የለን። እንታይ ደኣ ሳዕስዒት፥ ድግስ፥ ትልሂት፥ ወዘተ እዩ።

ብዙሓት ኤርትራውያን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ይረኣየና እዩ፥ ባህ ኢሉና ስዒብናዮ ኣይንፈልጥን፥ ፌስቲቫላት ግን ምስ ሰባት ስለዘራኽበና፥ ባህሊና ክንስዕስዕ ስለዘኽእለና ኢና ንኸዶ ይብሉ ኢዮም። ብሓቂ ድማ ብዝሒ ተሳተፍቲ ክረአ እንከሎ ኣብቲ ‘ንህልው ኩነታት ሃገርና ዝምልከት ኣኼባ ተኻይዱ ንህዝቢ ድማ ዘዕግብ መልስታት ተዋሂቡ’ ዝበሃለሉ ሰሚናራት ፌስቲቫል ዝሳተፉ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኪኽኑ ከለዉ ኣብቲ ለይታዊ ትልሂታት ዝሳተፉ ግን ዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ካብኡ ዝዛይድ እዩ።

በቲ ካልእ ወገን ድማ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ፥ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝበልዖ ስኢኑ፥ ደቁ ናብ ባሕሪ እንዳጠፍኡ፥ መላእ ህዝቢ ኣብ ክፉት ቤትማእሰርቲ እንዳነበረ፥ ብዝኾነ ምኽንያት ፌስቲቫላት እንዳበልካ ድግሳት ምሕዳር ቅኑዕ ከምዘይኮነ፥ ሕልና ዘለዎ ሰብ ድማ ናይ ካልኦት ቃንዛ ክስመዖ ከምዝግባእ ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ።

ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝተኻየዱ ፌስቲቫላት ኤርትራ ብዝሒ ተሳተፍቲ ኣዚዩ ምንካዩ ርኡይ ኮይኑ ኣሎ። በዚ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ሕልናኻ ኣስሪሕካ ኣብ ልዕሊ ሽግራት ህዝቢ ዘይምስዕሳዕ እዋኑ ሙኻኑ ዝገልጽ ዘሎ ይመስል። ዛጊት ዝተኻየዱ ፌስቲቫላት ቁጽሪ ተሳተፍቶም ውሑድ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ እንታይ ኢና ንገብር ዘሎና፥ ኣብ ልዕሊ መን ኢና ንስዕስዕ ዘሎና፥ ጽባሕ ንግሆ ኸ እንታይ ክንከውን ኢና ኢሉ ክትንትን ጀሚሩ ምህላዉ ዘገንዝብ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉዎ።

ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ መከራ ክስመዖ፥ ነቲ ሓባራዊ ሽግር ብናይ ሓባር ሕልና ክርእዮ እዋኑ ሙኻኑ ተገንዚብዎ ኣሎ።

ይኹን ግን እዚ ተርእዮ እዚ መወዳእታ ናይቲ ንቕሓት እዩ ወይ ውን ኣብ ገለ ከባቢታት ገለ ካብ ወገን ገና ሕልንኡ ረጊጹ ኣብ ፌስቲቫላት ድግሳት ምግባር ክቕጽሎ ኣይኮነን ንምባል ኣይኮነን። ተረጋጊጹ ከምዘሎ ግን ሕልናን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ መከራን ንኣእምሮ ብዙሓት ኪኩሕኩሕ ጀሚሩ ምህላዉ ኢዩ።

መንእሰያት ኣብ ውልዶ ዕድመኦም ብረት ክስከሙ እንዳተተገደዱን እንዳተቐዝፉን፥ ህዝቢ ብኣማኢት እንዳተኣስረ፥ ሽማግለታት ንታዕሊምን ምሕንጋጥ ጠበንጃን እንዳተደፍኡ፥ ስድራቤታት ማይን መብራህትን ብእብረ እንዳረኸቡ፥ ቆልዑት ኣብ ክንዲ ንትምህርቲ ንሪጋ ባኒ እንዳተስኡ ኣብ ፌስቲቫላት ዝድግስ ህዝቢ እንዳወሓደ ኪኸይድ ሙኻኑ ርግጽ ኢዩ፥ ብሕልና ድማ ከምኡ ክግበር ኢዩ ዝግበኦ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →