Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንመበል 30 ዙርያ ናብ መደበር ታዕሊም ካብ ዝተወስዱ ተማሃሮ ፣ 3 ብብረታዊ ስጒምቲ ኣባላት ሓለዋ መዓስከር ሳዋ ሂወቶም ከምዝሰኣኑ ወኪል ድምጺ መድረኻ ካብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ሓቢሩ

By   /  August 10, 2016  /  Comments Off on ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንመበል 30 ዙርያ ናብ መደበር ታዕሊም ካብ ዝተወስዱ ተማሃሮ ፣ 3 ብብረታዊ ስጒምቲ ኣባላት ሓለዋ መዓስከር ሳዋ ሂወቶም ከምዝሰኣኑ ወኪል ድምጺ መድረኻ ካብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ሓቢሩ

    Print       Email

ghgቅድሚ ክልተ ሰሙን ንግዱድ ወተሃደራዊ ታዕሊም መበል 30 ዙርያን ፣ ንምዝዛም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ናብ መደበር ታዕሊም ካብ ዝተወስዱ ተማሃሮ  ፣ 3 ብብረታዊ ስጒምቲ ኣባላት ሓለዋ መዓስከር ሳዋ ሂወቶም ከምዝሰኣኑ ወኪል ድምጺ መድረኻ ካብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ሓቢሩ።

ኣባላት ሓለዋ እቲ መዓስከር፣ ካብ መዓስከር ሰሊኾም ንስግረዶም  የምርሑ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ተዓለምቲ 30 ዙርያ ብዝወሰድዎ ኣልማሚን ዘይቅድመኩነታዉን ብረታዊ ስጒምቲ ፣ እቶም 3 ሻቡ ክቕተሉ እንከለዉ 20 ካልኦት ብጽኑዕ  ከምዝቖሰሉ ወኪልና ይሕብር።

ሬሳታት ናይቶም 3 ተማሃሮ ብቕልጡፍ ከምዝሕባእ ክግበር እንከሎ፣ እቶም ካብ ዝነኣሰ ክሳዕ ዝከበደ ኣካላዊ መቚሰልቲ ዝወረዶም 20 ካልኦት ግላስ ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሕክምና ተወሲዶም ከምዘለዉ ክርዳእ ተኻኢሉ።

ኣብ ልዕሊ እዞም ተማሃሮ በጺሑ ዘሎ ሓደጋ መቐጸልታ ናይቲ ቅድመ-ኩነት ዘይቅርብ ብረታዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ከምዝኾነ ዘመልከተ ወኪል ድምጺ መድረኽ፥ እቲ ፍጻሜ ናብ ግዳም ከይወጽእ ብዝብል፣ ላዕለዎት ኣዘዝቲ እቲ መዓስከር ነቲ ፍጻሜ ምኽኑይ ንምምሳል ኣብ ምጒያይ ከምዝርከቡ  ኣረዲኡ።

ኣብ መዓስከር ሳዋ፣ ንመንግስቲ ነቒፍኩም፣ ክትሃድሙ ሓሲብኩም ፣ ሃይማኖት ሰቢኽኩምን ካልእን ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝጥቀኑ ተማሃሮን ተዓሎምን ዝወርድ ካብ ማእሰቲ ክሳዕ ሞትን መስወርቲን ዝኸይድ በደላት ብዘይዝኾነ ቀይዲን ተሓታትነትን ይቕጽል ከምዘሎ ዘመልከተ ወኪልና ፣ ብፍላይ እቶም ስግረዶብ ክትፍትኑ ሓሲብኩም ተባሂሎም ብብረታዊ ስጒምቲ ዝቕተሉ መንእሰያት፣  ኣስማቶም ካብ ኦርኒክ እንዳኣለኻ ፣ ንኣበየ ህላዌኦም ብዝምልከት ካብ ሳዋ ሃዲሞም ናበይ ከምዘበሉ ከምዘይፍለጥ ዝጠቕስ ሓበሬታ ጥራይ  ከምዝስነድ የረድእ።

ኣብ 1998 ደሃዮም ክሳዕ ሕጂ ዘይተረኽበ ልዕሊ 300 ተዓላሞ 8ይ ዙርያ ከም ኣብነት ዝጠቐሰ ኣቲ ወኪል፥ እቶም ተዓላሞ ብሂወት ሰሪሮም እንተዝህልዉ ኣብ ማእሰርቲ ዲዮም ዘለዉ ወይስ ዶብ ሰጊሮም ዝኾነ ደሃይ ምተረኽበሎም ነይሩ ክብል  ብምዝኽካር ፥ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣባላት ናይተን ዝቐጸላ ዙርያታት እዉን ብተመሳሳሊ ዕጫ ጠፊኦም ምህላዎም የተሓሳስብ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →