Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

65 ኣባላት ናይቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተመረቐ 29 ዙርያ ናብ ሱዳን ኢዶም ሂቦም፥ 2 መንእሰያት ካብ ግፋ ካርቱም ከምልጡ ህይወቶም ስኢኖም።

By   /  July 25, 2016  /  Comments Off on 65 ኣባላት ናይቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተመረቐ 29 ዙርያ ናብ ሱዳን ኢዶም ሂቦም፥ 2 መንእሰያት ካብ ግፋ ካርቱም ከምልጡ ህይወቶም ስኢኖም።

    Print       Email
ብዕለት 21 ሓምለ 2016 ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘነጻጸረ ብርቱዕ ግፋ ኣብ ከባቢ ጂረፍ  ካርቱም ከምዘካየዱ ተፈሊጡ። ካብዚ ኣብ ከበቢ ጅሬፍ ዝተኻየደ ግፋ ንምምላጥ እትጎዩ ዝነበረት ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ብመኪና ተገጭያ ከምዝዓረፈት ውን እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
እቲ ብዕለት 21 ሓምለ ናይ ኣጋ ምሸት ዝተኻየደ ግፋ ኣብ ከባቢ ጅሬፍ ኮይኑ  ካብዚ ግፋ ንምህዳም ሓንቲ ስማ ክንዕቅቦ ዝመረጽና ጓል 21 ዝዕድሚኣ ጋል ኣንስተይቲ ብማኪና ተሃሪማ ከም ዝሞተት ተረጋጊጹ ።
ብዕለት 23 ሓምለ ውን ኣብ ሰሓፋን ዘለጥን ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ተመሳሳሊ ሓያል ግፋ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብቲ ግፋ ንምህዳም ዝጎዩ ዝነበረ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ብሓደጋ መኪና ከምዝሞተ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ድሕሪ እዚ ፍጻመ እዚ ውን ከይተረፈ ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ነቶም ዘምለጡ ንምርካብ ኣብ ገዛውቲ እንዳኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ምህዳን ተግባራቶም ቕጽልዎ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቶም ብግፋ ዝተሓዙ ዘለዉ መንእሰያት ሓታቲ ዘይብሎም ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ይዳጎኑ ምህላዎም ዝገለጹ ናይ ካርቱም ምንጭታትና፥  ካብ 3 ሽሕ ክሳብ 5 ሽሕ ኪኸፍሉ ይግደዱ ወይ ድማ ንሰለስተ ወርሒ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ንማእሰርቲ ይቓልዑ ምህላዎም ሓቢሮም።
ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና 65 ኣባላት ናይቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተመረቐ 29 ዙርያ ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሳዋ ናብ ሱዳን ኣትዮም  ኣለዉ። እዞም ኣባላት 29 ዙርያ ናብ ሱዳን ብ22 ሓምለ 2016 ዝኣተዉ ኮይኖም  ዳርጋ ዝበዝሑ ወተሃደራዊ ልብሶም ተኸዲኖም ኢዶም ከምዝሃቡ ክፍለጠ ተኻኢሉ። እዞም መንእሰያት ክፍሊ ስለያ ሱዳን ንመርመራ ድሕሪ ምውሳዶም ዛጊት ናብ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት  ሕቡራት ሃገራት ከምዘይተረከቡ ተፈሊጡ።
ኣቐድም ኣቢሎም ወን 105 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብመንገዲ ሰዋኪን ብዕለት 18 ሓምለ 2016  ብባሕርን መሬትን ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ፥ ዝበዝሑ ካብኦም ድማ ገና ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሱዳን ተዳጉኖም ብምህላዎም ናብ ኤርትራ ብኣስገዳድ ከይምለሱ ብዙሓት ተጣበቕቲ ስግኣት ኣሕዲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ።
    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →