Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

28 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ እዋን ምቕያር ወረቐት ባጤራ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ተፈሊጡ

By   /  July 16, 2016  /  Comments Off on 28 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ እዋን ምቕያር ወረቐት ባጤራ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ተፈሊጡ

    Print       Email

40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ናይ ቀደም ወረቐት ናቕፋ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ስለዚ ድማ ቁጠባ ኤርትራ ከምእተጨበጠ ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት ገሊጹ።

ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ኣብ መግለጺኡ ወረቓቕቲ ናቕፋ ካብ ባንክታት ኤርትራ ክሃድም ምስጀመረን ካሳታት ባንክ ጥርሑ ምስተረፈን  መንግስቲ ነቲ ወካሊ ወረቐት ብምቕያር ነቲ ተሰዊሩ ዝነበረ ገንዘብ ንምእካብ ምቅያር ክገብር ከምዝተገደደ ሓቢሩ። እቐድም ኣቢሎም ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮሞ ከምዝነበሩ ካብቲ 65 ቢልዮን ዝግመት ወረቓቕቲ ዳርጋ 28 ቢልዮን ዝግመት ናቕፋ ካብ መንግስቲ ወጻኢ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ነጋዶን ምህላዉ ካብዚ እቲ 5 ቢልዮን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ተወለድቲ ምብራቕ ሱዳን ከምዝውንንዎ ይፍለጥ።

ብዙሓት ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም መንእሰያት ንምውጻእ ኮነ ኢሉ ይሰርሕ ምንባሩ ንሰለስተ መኽሰባት ኢሉ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ስግረዶብ ኮነ ኢሉ ከምዘተባበዖ  ክሕብሩ ጸኒሖም ኣለዉ።  እቶም ምንጭታት እቲ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ዝቐመሮ ረብሓታት ክዝርዝሩ ከለዉ፥ እቲ ቀዳማይ እቶም ስግኣት ዝኾንዎ መንእሰያት ካብ እታ ሃገር ክርሕቁ፥ እቲ ካልኣይ እቲ እቶም መንእሰያት ኣብ ዝወጹሉ እዋን ዝኽፈልዎ ብዙሕ ናይ ዶላር ክፍሊት ናይ ጽኑዕ ሸርፊ ሕጽረታቱ ንምሽፋን ስለዝሕግዞ፥ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ምስበጽሑ ናብ ስድራቤቶም ዝልእክዎ ዶላር ምንጪ እቶትን ቁጠባዊ ሃልን ብሙኻኑ እዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →