Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

25 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 38 ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂሰባት ከምዝወፍሩ ዝተጠርጠሩ ኣሰጋግርቲን ደልለቲን ኣብ ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም።

By   /  July 5, 2016  /  Comments Off on 25 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 38 ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂሰባት ከምዝወፍሩ ዝተጠርጠሩ ኣሰጋግርቲን ደልለቲን ኣብ ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም።

    Print       Email

ፖሊስ ጥልያን፣ ሰኑይ 4 ሓምለ ብዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት፣ 25 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 38 ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂሰባት ከምዝወፍሩ ዝተጠርጠሩ ኣሰጋግርቲን ደልለቲን ከምዝቐየደ፣ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ።101233933-fa75aaa9-3414-48c6-8502-a6fb7829c19a

እዞም ኣባላት ናይቲ ካብ ማያዊ ገማግም ሊብያ፣ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሩ ክሳዕ ኤውሮጳ ዝዝርጋሕ መርበብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰብ እዮም ተባሂሎም ተቐዪዶም ዘለዉ ሰባት፣ ኣብ ከተማ ሮማ፣ ፓለርሞ ከምእዉን ኣብ ማቼራታ ክነጥፉን ክነብሩን ዝጸንሑ እዮም። ፖሊስ ጥልያን ፥ ብምስግጋር ደቂ ሰብ ኣብ 2014 ዝተኣስረ ኑረዲን ወሃብረቢ ዓጣ ዝተባህለ ኤርትራዊ፣ ክምርመር እንከሎ ንዘሃቦ ኣስማትን ተወሳኺ ሓበሬታን መርኲስ ገይሩ እዩ ነዞም 38 ጥርጡራት ኣሰጋገርቲ ክቕይድ ክኢሉ ዘሎ። ሰብ መዚ ከተማ ፓሌርሞ ከምዝሓበርዎ ፥ ኑረዲን ወሃብረቢ ዓጣ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት፣ ኣሰጋገርቲን ደለልቲን ኣብ ልዕሊ እቶም ማእከላይ ባሕሪ ዘስግርዎም ስደተኛታት፣ ካብ ኣካላዉን ጾታዉን ዓመጽ ክሳዕ መቕተልቲ ዝኣመሰሉ ግፍዕታት ከምዝፍጽሙ ፣ ገንዘብ ክኸፍሉ ንዝጽገሙ ሰጋሮ ድማ ናብ ሸፋቱን ካልኦት ኣብ ንግዲ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዝነጥፉ ወገናትን ብ ኣስታት 15 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ከምዝሸጥዎም እዩ ሓቢሩ።

እዞም ተቐዪዶም ዘለዉ ጥርጡራት 25 ኤርትራውያን፣ 15 ኢትዮጵያውያን ፣ ሓደ ድማ ኢጣልያዊ  ከምዝኾኑ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ። ፖሊስ ዓዲ ጥልያን ኣብ`ቲ ዘካየዶ ስርሒት ፥ ኣብ ሓደ ምኡዝ ጨና ዘፍሪ ትካል ከተማ ሮማ ብኣሰጋግርቲ ደቂ-ሰብ ተኸዚኑ፣ ኣብ ንግዲ ዕጸ-ፋርስ ክወፍርን ክዘዉርን ዝጸንሐ ልዕሊ 600 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ከምዝቐየደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ክሳዕ ኤውሮጳ ሰሪቱ ዘሎ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግዲን ደቂሰብ፣ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመተ 2015 ጥራይ ካብ 5 ክሳብ 6 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣታዊ ከምዘኻዕበተ እዩ ፖሊስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት “ዩሮ-ፖል” ዝሕብር። እቶም ኣብ ናይ 4 ሓምለ ስርሒት ተቐዪዶም ዘለዉ ጥርጡራት፣ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብምርምራዉን ፍርዳዉን መስርሕ ክሓልፉ ከምዝኾኑ እዉን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ጥልያን ኣብ ፈለማ ወርሒ ሰነ ብምትሕብባር ብሪጣንያዊ ትካል ምክልኻል ገበናት፣ ኣብ ሱዳን ብጌጋ ቀይዱ ናብ ሃገሩ ኣምጺኡዎ ዘሎ ጥርጡር መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ድሕሪ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝቐረበ ጥርዓንን ምስክርነትን፣ ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምርኣይ ብዛዕባ እቲ ተቐዪዱ ዘሎ መንእሰይ ደምዳሙ ክህብ ን 21 ሓምለ ቆጸራ ሰሪዑ ከምዘሎ፡ ክሳዕ መዓልቲ ቆጸራ ድማ እቲ ብጌጋ ተቐዪዱ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ወሲኑ ከምዘሎ ይፍለጥ። መስርሕ ምቕያድ ናይ`ዞም 38 ጥርጡራት ከምቲ ናይ መንእሰይ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ብታህዋኽን ዘይጽጹይ መጽናዕትታት ተኻዪዱ ከይከዉን ዘፍእሙ ወገናት ፥ እቲ ክዉንነት ኣብ ቀረባ እዋን ክረጋግጽ ይጠልቡ ኣለዉ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →