Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ፍሉይ ዕጹው ኣኼባ ብሮቡዕ 29 ሰነ 2016 ኣብ ዶንጎሎ ተኻይዱ።

By   /  July 1, 2016  /  Comments Off on ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ፍሉይ ዕጹው ኣኼባ ብሮቡዕ 29 ሰነ 2016 ኣብ ዶንጎሎ ተኻይዱ።

    Print       Email
 ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ፍሉይ ዕጹው ኣኼባ ብሮቡዕ 29 ሰነ 2016 ኣብ ዶንጎሎ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስተር ጸዓትን ማዕድንን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣወሃሃዲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም፥ ሚኒተር ወጻኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፥ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ፥ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፥ ኣርባዕተ ኣዘዝቲ እዝታት ከምኡ ውን ፍሉያት ኣዘዝቲ ካብ ኩለን እዝታት ተረኺቦም ምንባሮም ተፈሊጡ።
ኣብቲ ኣኼባ ጉዳይ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ተቓውሞ ህዝብን ናይ ወያነ ተኽእሎ ወራርን ዝብሉ ክልተ ነጥብታት ኣተኩሩ ከምእተዘራረበ ተፈሊጡ። ኣብቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዓለም ተጓንያን ተነጺላን ምህላዋ፥ ናይዚ ጠንቂ እንታይ ሙኻኑ ድሕሪ ምዝርዛር ነዚ ዘሎ ዲፕሎማስያዊን ፖለቲካዊን ዜናዊን ከበባ ንምፍሻል ኤርትራ ‘ንረብሓ ሃገርን ውድብን’ ዝበሎ ሓድሽ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ክትክተል ሙኻና ፥ ተገሊጹ።
ኣብቲ ኣኼባ ምምሕዳር ኣሜሪካን ኢትዮጲያ እትርከበን ካልኦት ሃገራትን ተቓውሞ ንምሕያል ገዚፍ ወጻኢታት ይገብራ ምህላወን፥ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ
ተቓውሞ እንዳሓየለ ከምዝመጸ ድሕሪ ምዝርዛር፥ ብኣንጻር እዚ እቶም ሃገራውያን (ደገፍቲ መንግስቲ ማለት’ዩ) ብሰንኪ ዘለዎም ናይ መነባብሮ ክብደትን ናይ መንበሪ ፍቓድ ሕቶን ከምቲ ዝግባእ ክነጥፉ ኣይከኣሉን ክብል ገምጊሙ።
ኣብ ስለያዊ ስራሓት ወጻኢ ዝብል ሕጽር ዝበለ ገምጋም ኣብዚ መዳይ ሃጓፋት ምህላዉ ዝሓበረ እቲ ወረቐት ስራሕ፥ እዞም ኣብዚ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ተሞክሮ ዘይብሎም ስለዝኾኑ ኣብ መዳይ ስለያ ኣድማዒ ስራሕ ንምስራሕ ናብ ደገ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝኸዱ ተጋደልቲ ወፍሪ ክግበር ዝብል መምርሒ ኣሕሊፉ። እዞም ጥዩሳት ይኹኑ ወላ ብሃዳምነት ዝኸዱ ተጋደልቲ፥ እኹል ናይ መንበሪ ደገፍ፥ ዘርብሕ ክፍሊት ገንዘብ፥ ስድራቤቶም ክለኣኸሎም ዝደልዩ ደቆምን ኣንስቶምን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ውን ከም ሞሳ ናይ ስለያዊ ስረሖም ልኢኽካ ከምዝነጥፉ ምግባር ክስረሓሉ መምርሒ ሓሊፉ።
እቲ ካልኣይ ክፋል ኣኼባ እዝታት ብጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን ጀነራል ፍሊጶስን ዝተመርሐ ኮይኑ፥ ኣብ ወተሃደራዊ ስትራተጂ ዘተኮረ እዩ ነይሩ፥ ( መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝርዝራቱ’ኳ በጺሕዎ እንተሎ፥ ስለ ሃገራዊ ድሕነት ዝርዝራት ከቕርብ ኣይመርጽን)
ምስዚ ብዝተኣሳስር ዜና መንግስቲ ኤርትራ ‘ኮሚሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ምእታው ብምኽላእና ዝያዳ ጎዲኡና’ ዝብል ገምምጋም ከምዝገበረ፥ እዞም ሕጂ ዘለዉ ኮሚሽነራት እንተተቐይሮም ንምእታው ፍቓድ ክንህብ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳባት የሰላስል ምህላዉ ተፈሊጡ። በዚ መሰረት ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ፍሉጣት ኣብያተ ማእሰርቲ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ንምግዓዞም ይሰርሕ ምህላዉ ተፈሊጡ። እዚ ዕዮ ምስ ውጽኢት ጸብጻብ ኮሚሽን ምጽራይ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ከም ቀዳማይ ዕማም ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዲኣቤቶን ማይስርዋን ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ንምግዓዙ ይስራሕ ምህላዉ ተፈሊጡ። ብፍላይ እቲ ብምኽንያት ሃገራዊ ድሕነትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ዝእሰሩሉ ኣብ ማይስርዋ ዝርከብ ብእንዳ ከይዝ ዝፍለጥ  ክፍሊ፥ ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ፋይላቶም በብሓደ ክጽናዕን ምድባት ክግበረሉን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ምህላዉ ተፈሊጡ።
ጎኒ ጎኒ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስሊ ኤርትራ ንምምሕያሽ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ከምቲ ተቓወምቲ ኤርትራ ዘቖምወን ውድባት ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ከቑማ፥ ከምኡ ውን ምስ ማዕከናት ዜና ርክባት ክምስርታ፥ ብሓላፊ ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝምራሕ ፈተነታት ይካየድ ምህላዉ ተፈሊጡ። ነቲ ኣብ ሓምለ ዝካየድ ፌስቲቫል መንእሰያት ርክባት ንምምስራት ከም ኣጋጣሚ ክጥቀሙሉ ይጸዓር ምህላዉን፥ ድሮ ውን ወከልቲ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ከምኡ ውን ብርክት ዝበለ ወጻኢታት እንዳተገበረ ተኸፊሎም ዝመጹ ማዕከናት ዜና ንምእታዉ ጻዕሪ ከምእተጀመረን ውን ተረጋጊጹ ኣሎ።
    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →