Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ሱዳን ብ 28 ሰነ ተወሰኽቲ 213 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ከምዘረከበ ምንጭታትና ካብ ሱዳን ኣረጋጊጾም ።

By   /  July 5, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ሱዳን ብ 28 ሰነ ተወሰኽቲ 213 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ከምዘረከበ ምንጭታትና ካብ ሱዳን ኣረጋጊጾም ።

    Print       Email

መንግስቲ ሱዳን ብ 28 ሰነ ተወሰኽቲ 213 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ከምዘረከበ ምንጭታትና ካብ ሱዳን ኣረጋጊጾም ። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት እዞም ሓደስቲ ግዳያት ኣብ ከተማ ካርቱም ተገፊፎም ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝጸንሑ ኮይኖም ፍርዳዊ መስርሕ ብዝተሓረሞ ወገናዊ ውሳኔ ኣብያተ ፍርዲ እታ ከተማ ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዝተወሰነሎም እዮም።

ምስ`ዞም ብ 28 ሰነ ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ዜጋታትና ፥ ቊጽሪ ናይቶም መንግስቲ ሱዳን ኣብ ውሽጢ እዛ ኣፋሪቕናያ ዘሎና ዓመተ 2016 ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ እሕሊፉ ሂብዎ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ከባቢ 800 ክብ ኢሉ ኣሎ። እቶም ናብ ኣሃዱታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተረከቡ 213 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ልሙድ ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ከምእተወስዱ ይሕበር። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት እታ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ካርቱም ድማ ብፍላይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ግህሰታት ይፍጽሙ ከምዘለዉ ብዝተፈላለሉ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ተሓለቕቲ ወቐሳኣዊ መግለጺታት ክወሃብ ጀሚሩ ከምዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ፥ እቲ ተርእዮ ግና ጽልዋ ካብ ዘለዎም ኣካልት ማሕበረሰብ ዓለም ዕቱብ ግንዛቤ ይወሃቦ ከምዘየለ የረድኡ።

ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ካርቱም ዝካየዱ ዘለዉ ግፋታት ብዝሓየሉ ክቕጽሉ መንግስቲ ሓድሽ መደብ ሰሪዑ ከምዘሎ ሓቢርና ምንባርና ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ጎድኒ ጎድኒ እቶም ዝቕጽሉ ዘለዉ ግፋታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸሙ ዘለዉ በደላት ይዛይዱ ኣለዉ። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ገንዘቦምን ንብረቶምን እንዳዘረፉ ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክዳጒኑዎም ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ምህላዉ ዝግለጽ ኮይኑ ፣ ኣብ`ተን ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እዉን ከይተረፈ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጸም ከምዘሎ ይፍለጥ።

ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና ፣ ምስዞም ብ 28 ሰነ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ 213 ዜጋታትና 4 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ “ሁዳ” እንከለዉ ብኣባላት ሓለዋ ሱዳን ጾታዊ ዓመጽ ከምዝወረዶም ፣ ብዝወረዶም ሃስያ ሕክምናዊ ረድኤት ኣንዳተዋህቦም እንከሎ ከምዘለዉዎ ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ብቤት ፍርዲ ከማተወሰነሎም የረድኡ።

ምስቲ ዝቕጽል ዘሎ ግፋታት፣ ቊጽሪ ናይቶም ናብ ኣብያተ ማኣሰርቲ ሙሕፋዛትን ሁዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ተዓጻጺፉ ብምህላዉ፣ ዝተገፈፉ ስድተኛታት ዝቕበላ ተወሰኽቲ 4 ማእከላት ስራሐን ጀሚረን ከምዘለዋ እዉን ተፈሊጡ ኣሎ። ብዘይካ`ዚ ኣብ`ተን ዝኾነ ግፋ ክካየደለን ዘይጸንሓ ከባቢታት መደኒን ሒሳ-ሒሳን እዉን ሓያሎ ስደተኛታት ብኣባላት ጸጥታ ይልቀሙ ምህላዎም ምንጽታትና ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ።

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ከም ልሙድ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ በደል ስቕታ ብምምራጽ እቲ በደል ክቕጽል ይደጋገፍ ከምዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ፥ እቲ ኤምባሲ ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ በጺሑ ጉዳይ ዜጋታቱ ክሓትትን፣ ብዛዕባ ዝተኣኣስሩ ወገናቱ ኣመልኪቱ ብምነግስቲ ሱዳን ንዝቐርበሉ ሓበሬታ ግንዛቤ ክህቦን ከምዘይመርጽ የረድኡ። መንግስታት ኤርትራን ሱዳን ከም ኣካል ናይቲ ዋሕዚ ስደት ንምቚጻይ፣ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ተዋሂብዎም ዘሎ ገንዘባዊ መለሳን ካልእ ፖለቲካዊ ሓለፋን ዘለዎ ዕዮ ገዛ ንምምላእ፣ ልዕሊ ካልእ እዋን ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፥ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣጋፊዕካ ብምጥራዝ፣ ነቶም ናብ ሱዳን ክሰግሩ ዝምድቡ ሓደስቲ ስደተኛታት ምስንባድ ዝብል ሜላ ተኺሉ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ።

ካብ ሱዳን ከይወጻና ፥ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት እታ ሃገር ዘሎ ምሕደራን ቀረብን ባይታ ዘቢጡ ብምህላዉ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጥሜትን ሓማምን ተጸሊዮም ኣብ ሓደጋ ይወድቊ ከምዘለዉ ምንጭታትና ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ሓቢሮም። ኣብ`ቲ መዓስከር ቀረብ መግብን መድሃኒትን ኣዚዩ ጎዲሉ ብምህላዉ ሓያሎ ስደተኛታት ከም ዓሶ ብዝኣመሰሉ ሕማማት ይሳቐዩ ከምዘለዉን ፥ ዛጊት 7 ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ሕማም ተለኺፎም ግቡእ ክንክንን መድሃኒት ስለዘይረኸቡ ከምዝሞቱን እቶም ምንጭታት የረድኡ።

ኣብ መዓስከር ሸገራብ፣ መግብን መድሃኒትን ገንዘብካ ከፊልካ ጥራይ እትረኽቦም ነገራት ኮይኖም ከምዘለዉ ፥ እቶም ንኡስ`ውን ይዂን ዓቕሚ ዘይብሎም ስደተኛታት ድማ በዚ ተርእዮ ሓለፋ ይጽለዉ ከምዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →