Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይታ ኣብ ሰነ (ሓምለ?) 2014 ዝጠፍአት መርከብ

By   /  July 29, 2016  /  Comments Off on ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይታ ኣብ ሰነ (ሓምለ?) 2014 ዝጠፍአት መርከብ

    Print       Email

ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና

ሬድዮ መድረኽ ብዛዕባ እታ ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 (ሓምለ?) ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝተበገሰት እሞ ደሃያ ዝጠፍአት መርከብ ሓበሬታ ንምርካብ ክትጽዕር ጸኒሓ ኣላ።

እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ዝተፈላለየን ብርክት ዝበለን እኳ እንተኾነ፥ እቲ ዝተረጋገጸን ካብ መሰኻኽር ዝተረኸበን ጥራይ ኪቐርብ ስለዝግባእ ብጥንቃቐ ንምጽራዩ ክጸዓር ጸኒሑ ኣሎ።

እቶም ዝደሓኑ እሞ ተረኺቦም ዘለዉ እውን ብሰንኪ እቲ ዘጋጠሞም ከቢድ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ስነኣእሙራኣውን ኣካላውን ሕክምና ስለዝርከቦ ንምዝርራቦም ዝተረኸበ ዕድል ሰፊሕ ኣይኮነን።

ኣብ ዝመጽእ እዋን ክርከብ ዝከኣል ሓበሬታ ንምርካብ ክንጽዕር ሙኻና እንዳሓበርና ንግዚኡ እዚ ሓጻር ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብትሕትና ነመሓላልፍ።

እቶም ኤርትራውያን ዝርከቦም 250 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሰነ 2014 ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ድሕሪ ምብጋሶም፥ እቶም ኣሰጋገርቲ ‘ባሕሪ ሕማቕ ኣሎ’ ብዝብል ምኽንያት ናብ ሊብያ መሊሶሞም። እታ መርከብ ሓንሳብ ሰነ ተበጊሳ ሓንሳብ ውን ሓምለ ተበጊሳ ዝበሃል ውን ወይ ሰነ ተበጊሳ ደሓር ባሕሪ ሕማቕ ኣሎ ተባሂላ ምስተመልሰት ዳግማይ ሓምለ ስለዝተበገሰት ኪኸውን ይኽእል፥ ወይ ውን ክልተ ዝተፈላለያ መራክብ ኪኾና ይኽእላ ዝብል ግምት ኣሎ።

ብድሕሪዚ እቶም ኣሰጋገርቲ ነቶም ኣብ ሓንቲ መርከብ ዝተበገሱ ስደተኛታት ኣብ ክልተ መራክብ ማለት ሓንቲ ናይ ሓጺን ሓንቲ ናይ ዕንጨይቲ ጽዒኖም፥ ናብ ኢጣልያ ንወስደኩም ኣሎና ብምባል ናብ ግብጺ ወሲዶሞም።እቶም ኤርትራውያን ናይ ግብጺ ባንዴራ ምስረኣዩ ጥራይ እዮም ግብጺ ከምዘለዉ ፈሊጦም።እቶም ናብ ግብጺ ዝኣተዉ ኩሎም ዲዮም ወይስ እታ ሓንቲ መርከብ ጥራይ እያ ገና ነጻርዮ ኣሎና።

ኣብ ግብጺ ምስኣተዉ ብዙሓት ናይ ኣዕራብ መበቆል ዘለዎም  ሰባት ክመርጹን ክዕድጉን  ናብቲ ኤርትራውያን ዝነበርዎ ቦታ መጺኦም። ኮይኑ ድማ  መጺኦም ዘዘድልዮም ቁጽሪን ዓይነትን መሪጾም ገንዘብ ንኣሰጋገርቲ ከፊሎም ወሲዶሞም። ከም ኣካል ናይዚ መሸጣ ሰባት ከም ጊላታት ድማ 15 ኤርትራውያን ሓደ ናይ የመን ‘ሸኽ’ መሪጹ ዓዲጉ ወሲድዎም።እቶም ካልኦት ምስኦም ዝነበሩ ናበይ ኣበሉ ክንደይ እዮም ነይሮም ብሕጂ ዝጻረ ጉዳይ እዩ። እዞም ኣብ የመን ዝነበሩ ክርከቡ ዝኸኣሉ ውን ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩናት ዝተፈጠረ ‘ዕድል’ እዩ።

እዞም 15 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ጉጅለ በቲ ሸኽ ተዓዲጎም ናብ የመን ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ሕርሻ ከም ገላዩ ኮይኖም ንክልተ ዓመት ዳርጋ ይሰርሑን ይጭፍጨፉን ይጋሰሱን ነይሮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ  እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ኣብቲ ከም ገላዩ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ ከባቢ ስለዝበጽሐን እቲ ‘ሸኽ’ ስለዝተቐትለን፥ እቶም ኤርትራውያን ከምልጡ ዕድል ረኺቦም። ሃዲሞም ብእግሮም ተጓዒዞም ድማ ናብ ከተማ ሰንዓ በጺሖም። ኣብ ሰንዓ ናብ ዘይመንግስታውያን ውድባት ምስቀረቡ ግን እተን ውድባት ንዛንተኦም ክኣምነኦ ኣይከኣላን ኣይተሓጋገዘኦምን።

ኣብ ከምዚ እዋን ገለ ካብቶም ኤርትራውያን ናይ ቴሌፎን ርክብ ምስ ስድረኦም ኣካይዶም። ሓደ ሶማልያዊ ንገለ ክፋል ካብዞም 15 ተሓባቢሩ ባዕሉ ናብ ፖርትሱዳን ብመርከቡ ኣብጺሕዎም፥ ይኹን ግን ጸጥታ ሱዳን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምእታው ፈቲንኩም ብምባል እንደገና ኣሲርዎም። ካልእ ጉጅለ ናይዞም ኣብ የመን ዝነበሩ ኤርትራውያን ድማ፥ እንተስ ብጌጋ  እንተስ ብፍላጥ ናይቲ ዘስገሮም ካብ የመን ኣብ ክንዲ ናብ ሱዳን ናብ ሶማል ኣእትዮሞም፥ ካብ ሶማል ድማ ብመሬት ናብ ኢትዮጲያ ሰጊሮም፥ ካብ ኢትዮጲያ ድማ ብመንገዲ መተማ ናብ ሱዳን ኣትዮም።

ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም (ምናልባት ቁጽሮም 15 እዩ ዝኸውን ዘሎ)  ኣብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ፥ ክፍሊ ሕክምና ስነኣእምሮ፥ ኣሰውራ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ናይ ከተማ ኡንዱርማን ተዓቑቦም ኣለዉ። በቲ ክፍሊ ብሓፈሻ፥ ብፍላይ ድማ ብሓንቲ ገባሪት ሰናይ ግርም ምትሕግጋዝ ይግበረሎም ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ቅድም ኣብ ባሕሪ፥ ደሓር ድማ  ኣብ የመን ኣብ ውጹእ ጊልያነት ዘጋጠሞም ኣካላውን ስነኣእሙራኣውን ማህሰይቲ ከቢድ ምንባሩ ዝሰሓት ኣይኮነን ።እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ብህይወት ምድሓኖምን ኣብ ውሑስ ሕክምናዊ ኣእዳው ምህላዎምን እዩ።

ምስ ሱዳን ንዘለዎም ሕጋዊ ምጉት ብዝምልከት ንዕለት 14 ነሓሰ 2014 ናይ ቤትፍርዲ ቆጸራ ኣለዎም።

እዞም ኣሕዋትን ኣሓትን ሕክምናዊ ኣገልግሎቶም ምስወድኡን ብሓካይሞም ክዛረቡ ፍቓድ ምስረኸቡን ናይቶም ካልኦት ዝጠፍኡን ደሃዮም ዘይተረኸበን ዝያዳ ዝርዝራትን ኣንፈታትን  ክህቡና ሙኻኖም ንተኣማመን። ብወገንና ውን ጻዕርና ክንቅጽል ኢና።

ሬድዮ መድረኽ

 

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →