Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፕረሲደንት ኢሳያስ ናብ ፕረሲደንት ኣልጀርያ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ።

By   /  June 13, 2016  /  Comments Off on ፕረሲደንት ኢሳያስ ናብ ፕረሲደንት ኣልጀርያ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ።

    Print       Email

13434787_1105220469551301_7550358625373375828_nፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናብ ናይ ኣልጀርያ ፕረሲደንት ዓብዱል ዓዚዝ ቡተፍሊቃ ፍሉይ መልእኽቲ ልኢኹ። ትሕዝቶ ናይቲ ፍሉይ ልኡኽ ፕረሲደንት ኣምባሳደር መሓመድ ዑመር ዘረከቦ ደብዳበ እቲ ኣብ ኣልጀርስ ዝተኸተመ ስምምዕ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጲያን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝገበረሉ ደገፍን ዘይምኽባሩ ኣልጀርስ ከም ዋና መንጎኛ ናይቲ ውዕል ሓላፍነታ ከተልዕልን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምእማን ተራኣ ክትጻወት ዝጽውዕ እዩ።

እዚ መልዝኽቲ እዚ ኣብ ቅንያት ናይቲ ኣብ ከባቢ ዶባት ተላዒሉ ዘሎ ግጭት ይለኣኽ ምህላዉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ግጭታት ኣብዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መንጎ ኣሃዱታት ክልቲኡ ሰራዊት ቀጻሊ እኳ እንተነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦን መግለጺን ተዋሂቡ ኣይፈልጥን።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →