Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ጀነቫ፥ ነቶም ኣካል ፍትሓዊ ቃልሲ ኪኾኑ ዝደልዩ ሓለፍቲ መንግስቲን ኣዘዝቲ ሰራዊትን እዋኑ ሕጂ ሙኻኑ ዘዘኻኽር ፍጻመ።

By   /  June 27, 2016  /  Comments Off on ጀነቫ፥ ነቶም ኣካል ፍትሓዊ ቃልሲ ኪኾኑ ዝደልዩ ሓለፍቲ መንግስቲን ኣዘዝቲ ሰራዊትን እዋኑ ሕጂ ሙኻኑ ዘዘኻኽር ፍጻመ።

    Print       Email

ዝሓለፈ 23 ሰነ ንጸብጻብ ኮሚሽን መርመራ ጉዳይ መሰላት ደቅሰብ ኣብ ኤርትራ ንምድጋፍ ኣሽሓት ኤርትራውያን ካብ መላእ’ታ ሃገር ኣብ ጀነቫ ተኣኪቦም ቀንዮም። ምስቲ ቕድሚ ሕጂ ዝርአ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣረኣኢኻ፡ እዚ ናይ ለንቅነ ዝዓበየ ዝያዳ ድማ ብመንእሰያት እተመርሐን እተተግበረን  ምትእኽኻብ’ዩ። ብተሌፎን ክግበር ዝቐነየ ኤርትራውያን ኣብቲ ሰልፊ ንኸይሳተፉ ዘፈራርሕ ትእዛዛት ዝሰምዖ ከምዘይረኸበ ካብቲ ዝተራእየ ኣዝዩ ልዑል ቁጽሪ’ዩ ዝምስከር። እኳ ደኣ ብዙሓት ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዝተወስደ እገዳ ኽቃወሙ ዝወጹ ዝነበሩ ዜጋታት፡ ነቲ ኹነታት ብግቡእ ስለዘስተውዓልዎ ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ይዕምጽ ከምዘሎ ዘረጋግጽ ሰልፊ ብብዝሒ ይሳተፉ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ በተን ፋሉልነቱ ናብ ፈቐዶ ኤርትራውያን ዝርከቡሉ ሃገራት ዘበጻጽሓ ኤምባሲታቱ ኣቢሉ ኣብቲ ሰልፊ ንኸይሳተፉ ንኹሎም ኤርትራውያን ብኣልማማ ኽገብሮ ዝቐነየ ምፍርራሕውን ነቲ ሰልፊ ተሳተፍቲ ወሲኹሉ።

ክሳብ ቅድሚ ክልተ ሰለስተ ዓመታት ኣድህቦ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ናብ ኤርትራ ስለዘየቃለበ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘለዎ ፖሊሲ ብዘይስክፍታ ኸካይዶ ጸኒሑ። ዓመጽ እናበዝሐ፡ ኣውያት ህዝቢ እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ግና ኣቓልቦ ኩሉ ዅርንዓት ዓለም ስሒቡ፡ ብደረጃ ኣህጉራውያን ውድባት ፍታሕ ይድለየሉ ኣሎ። ገለ ኽፋል ናይቲ ኣብ ርሑቕ ተሰዲዱ ዝነብር ህዝቢ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቘሞ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ንህግደፍን ከምቲ ዝዀንዎ ፈላልዩ ክርኢ ግዜ ስለዝወሰደሉ ክሳዕ ቀረባ እዋናት ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዓመጽ ብምድንጋር ደጊፍዎ’ዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናተይ ዝብሎ ወገን ስለዘይብሉ ግና፡ ግፍዕታቱ ናብ ኩሉ እንዳተባጽሐ ኣብዚ እዋን ኣዝዮም ውሑዳት ምስ ክዉንነት ዝተራጸሙ ውልቀሰባት ጥራይ ሒዙ ተሪፉ ኣሎ። ነዞም ሒደት ዝዓወሩ ደገፍቱ ዘራጕዱሉ ብብዙሕ መኽንያታት ፈሪሖም ዘሕፍሮም ጭርሖታት ተሰኪሞም ዝስለፉ ወሲኽካ ንብዙሓት ብማዕዶ ዝጥምቱ ብዙሓት ሓቀኛታት ደገፍቲ ኸምዘለውዎ ከምስል ጸኒሑ’ዩ።

እቲ ብትዕቢትን ዕብዳንን ዝምራሕ ጉጅለ ዘብቅዓሉ ግዜ ኸምዝህሉ ዘጠራጥር ኣይነበረን። ሎሚ እታ መዓልቲ ለውጢ ኣኺላ ምዃና ርኡይ እናዀነ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ እቲ ኣብ ሃገር ስልጣን ሒዙ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ፡ ንኤርትራ ከም ምንጪ ሓይልን ኣታውን ጥራይ ከምዝርእያ ይግህደሎም ኣሎ። ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ዓመታት እቲ ስርዓት ክዛረቦ ዝጸንሐ ብሓጺሩ ምዝካር ንኣብነት ንኣተሓሳስባ ናይቲ ጉጅለ ብግቡእ የነጽሮ።

ቅድሚ 7 ዓመታት ፕረሲደንት ኢሳያስ ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ዝስደዱሉ መኽንያት ሲኣይኤን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እናተሓባበሩ ይጉሕጉሕዎም ስለዘለዉ’ዩ ኢሉ ኔሩ። ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጀነቫ ኣብ ዘስመዖ መደረ ውን   ነቶም ካብ ግፍዒ ዝሃደሙ ዘለዉ ስደተኛታት፡ ሃገሮም ብርጉኡ፡ ዝሓሸ ቁጠባ ዘለዎ ኸባቢ ከናድዩ ህይወቶም መኒኖም ጠያይት ሓለውቲ ዶብ ኣስሒቶም፡ ምደረበዳን ባሕርን ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ብእግርን ብጃልባን ይስደዱ ኸምዘለዉ ኽእዩ ገሊጹ።

ካብ ምዝማት ሃገርን ምቕታል ህዝባን ኣብኲሩ ዘይፈልጥ ስርዓት ፡ ኣብ ካልእ ሃገር፡ ብሰንኪ ዘውረድናሉ ስቓይ እዩ መንእሰይ ኤርትራ ዝበታተን ዘሎ ክብል ዝጽበ ዜጋ’ውን የለን።

ነዚ ስለዝተረድኡ’ዮም እምበኣር ኣሽሓት ኤርትራውያን ነቲ ብመርማሪት ኮሚተ ምግሃስ መሰላት ደቅሰብ ዝቐረበ ጸብጻብ ሓቂ ምዃኑ ኽምስክሩን ኩሉ ካብቲ ጸብጻብ ዝጥለብ ምዃኑን ከርእዩ ኣብ ጀነቫ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኣኪቦም ውዒሎም። እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ክስታት፡ እንተጸዲቑ ብዙሓት ሓለፍቲ ህግደፍን መራሒኦምን ኣብ ኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ብገበናት ምግሃስ መሰላት ደቅሰብን ሃጉራዊ ገበናትን ተኸሲሶም ንፍርዲ ክድለዩ ይኽእሉ’ዮም። ነዚ ንምድጋፍ’ዮም ኣሽሓት ኤርትራውያን ንመዓልታት ተጓዒዞም ኣብ ጀነቫ ተኣኣኪቦም ቀንዮም።

ኩሉ ደላይ ፍትሒ ተገንዚብዎ ከምዘሎን ግን ለውጢ ካብ ውሽጥን ብዜጋታትን ጥራይ እዩ ዝረጋገጽ። እዚ ናይ ትማሊ ፍጻመ ነቶም ምስቲ ዓማጺ ክልከሙ ዘይደልዩ ንፍትሒ ክቃለሱ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ንጹሃት ሓለፍትን ኣዘዝትን ጻውዒን መዘኻኸርን እዩ። ኣብ ቅድሚኦም ዝቕረብ ዘሎ ምርጫ  ክልተ ጥራይ እዩ፥  ወይ ምስቲ ዝኽሰስ ዘሎ ገበኘኛ ተለኪምካ ምኻድ ወይ ድማ እቲ ካብ ውሽጢ ክመጽእ ዝግበኦ ፍትሕን ሓርነት መሪሕካ ታሪኽ ምስራሕ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →