Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ድምጺ ኩናት ክሰምዕ ዘይግበኦ ህዝቢ!!

By   /  June 14, 2016  /  Comments Off on ድምጺ ኩናት ክሰምዕ ዘይግበኦ ህዝቢ!!

    Print       Email

peaceህዝቢ ኤርትራ ካብታ ብመግዛእቲ ባዕዲ ከም ሃገር ዝቖመላ 1890 ኣትሒዙ ክሳብ ብኽቡር መስዋእቲ ደቁ ናጽነቱ ዝተጎናጸፈላ ግንቦት 1991 ዳርጋ ንሰለስተ ርብዒ ዘበን ኣብ መዋእሉ፡ 30 ዓመታት ካብኡ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ስለዘሕለፈ፡ ንኩናት ሳዕቤን ኩናትን፡ ምናልባት ልዕሊ ካልእ ይፈልጦ እዩ እንተተባህለ ሓቂ ምግላጽ ጥራሕ እዩ። እቲ ምንታይ ኩናት ኣብ ሰቡን ጥሪቱን፡ ኣብ ምድሩን ዘራእቱን ኣብ ሃብቱን ንበርቱን፡ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ዕንወትን ጥፍኣትን ገና ክሳብ ሕጂ ስምብራቱ ምስኡ ስለዘሎ ድምጺ ኩናት እናኽሰምዕ ዝስመዖ ቃንዛ ቀሊል ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንናጽነቱ ዘካየዶ ምኽንዩን ፍትሓውን ኩናት ንዝበጀዎም ስዉኣት ሓበን ብሉጻት ደቁ ከም ገንሸል ድሕነት ተቐቢሉዎም ብመስዋእቶም ቀሲኑ ህይወቱ ክመርሕ ሃገሩ ከበልጽግ ከማዕብል ብሕልፈቶም ክድበስ ተመንዩ ነይሩ።

እንተኾነ ድሕሪ ናጽነቱ ሒደት ዓመታት፡ ብሰንኪ እቲ ኣንጊሁ ሕድሪ ሰማእታት ዝጠለመ መራሒኡ፡ ዝተፈላለየ ምስምስን ምኽንያት እናተዋህቦ ምስ ኩለን ጎረባብቱ ሃገራት በርባዕተ መኣዝን ዶባቱ ተዋጊኡ ኣሻሓት ደቁ ኣጥፊኡ።

እቲ ካብ ፈለምኡ ብዘተን ልዝብን ክፍታሕ ዝነበሮ ዓሰርተታ ኣሻሓት ህይወት ክልቲኡ አህዛብ ዝቐዘፈ ኩናት ኣብ መወዳእትኡ ብስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ዓሪፉስ ናብ ቤት ፍርዲ እዩ ተመሪሑ። እቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝቖመ ኮሚሽን ከኣ ብ13 ሚያዝያ 2012 ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን እኳ እንተሃበ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ “ነቲ ውሳነ ብመትከል ተቐቢልናዮ ኢና። ግን ቅድም ንዛተ!” ዝብል ቅድመ ኩነት ስለዘቐመጠ እቲ ብይን ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ ኣይተመልከተን ዘሎ። ውልቀ መላኺ መራሒ ኤርትራ ከኣ ነዚ ምስምስ እዚ ከም ጽቡቕ ዕድል ተጠቒሙ ” ሃገር ኣይ ኣብ ኩናት ኣይ ኣብ ሰላም እያ ዘላ!” እናበለ ንህዝቡን መንእሰያቱን ጅሆ ሒዙ የሳቕዮምን ይብትኖምን ኣሎ።

እነሆ ከኣ ሕጂ ብኣጀማምራኡ ሓድሕድ ኣብ ዝካሰስ ፍጻሜ ግጭት ክንፊ ግንባር ጸሮና ሰምበት 13 ሰነ፡ ካልኦት ንጹሃት መንእሰያት ግዳይ ሞትን መውጋእትን ኮይኖም ኣለው። ኩናት ጥፍኣት እዩ። ኩናት ህልቂት እዩ። ኩናት፡ ንክትገልጾ ዘስካሕክሕ ህይወት ደቂ ሰባት ዘህልቕ ባህሪያዊ ተፈጥሮ ጥሪትን እጸዋትን ዘባድም፡ እቲ ኣብ ዓለምና ብወዲ ሰብ ዝፍጸም ዝኸፍአ ነገር እዩ። ካብ ኩናት ዝረብሕን ዝኸስብን ወገን እንተልዩ፡ እቲ መፋለሲ ደቂ ሰባት ኣጽዋር ሰሪሑ ዝሸይጥ ትካላትን እቲ ንኩናት ከም መደልደሊ ስልጣኑን መጨፍለቒ ህዝቡን ዝጥቀመሉ ወገን ጥራሕ እዩ።

መግለጺ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ከምዝጠቐሶ ” ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጲያን ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ንሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራን ንማዕርነት ህዝብታት ኢትዮጲያን፥ ደሓር ድማ ብሰንኪ ዶባዊ ግጭት ብሰለማውን ሕጋውን መስርሕ ክዓርፉ ይኽእሉ ንዝነበሩ ፍልልያት፥ ኪኽፈል ዘይነበሮ ኣእላፍ ህይወት ደቆም ከፊሎም እዮም።” ስለዝኾነ እትረፍ እዞም ኣብ መዋእሎም ከቢድ ኩናት ዘሕለፉን ኣማኢት ኣሻሓት ካብ ዜጋታቶም ዘጥፍኡ አሕዋት ጎረባብቲ አህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ካልእ ህዝቢ እውን ግዳይ ውግእ ኪኸውን ኣይግበኦን እዩ።

ኣብዛ ሰማእታትና እንዝክረላ ወርሒ ሰነ፡ ኣማኢት ስድራቤታት ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ዝጠሓሉ ኣማኢት መንእሰያት ደቆም ሞት እናተረድኡ፡ ካልኦት ስድራቤታት ከኣ ኣብቲ ትማሊ 13 ሰነን ንጽባሒቱን ኣብ ግንባር ጸሮና ዝተኻየደ ንማንም ወገን ዘየርብሕ ኩናት ውልቀ መላኺ ናይ ዝወደቑ መስዋእቲ ደቆም ክርድኡ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ።

ስለዝኾነ ምኽንያት ንቕሎኡ ብዘየገድስ እዚ ንጹሃት መንእሰያት ክልቲኡ አሕዋት ጎረባብቲ አህዛብ ዝቐዝፍ ኩናት እዚ ከምቲ ቐዳማይ ተመሊሱ ብሕጋዊ ሰላማዊ መስርሕ ዳንነት ዝዓርፍ ግጭት ስለዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ደው ክብል ይግባእ። እዚ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እናተመኽነየ ዝኽፈል ዘሎ መስዋእቲ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህዝቦም ዓቢ ክሳራ እዩ። ብቐንዱ ከኣ ንስድራ-ቤታት እተን ደቀን ዝኸፍላን ዘጥፍኣን ዝኸፍአን ዝመረረን ክሳራ እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ፡ ወሪዱዎ ካብ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ኣደራዕን ጭቖናን ከርተትን ዘድሕኖን ዘረስርሶን ዝሕግዞን እምበር ኣብ ኩናት ጸሚዱ ዝሕምሶን ዝርምሶን ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ። እዚ ኩናት ነቲ ንርብዒ ዘበን ምሉእ ብምልኪ ጨቊኑ ብዝኸሓነ ጽልኢ ንህዝቢ ኤርትራ ብኩናትን ስደትን ከጽንቶ ዓጢቑ ዘሎ መላኺ ስርዓት ጥራሕ እዩ ዘርብሕ። ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ጥፍኣትን ክሳራን እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →