Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ዘመተ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር መድረኽ – ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን

By   /  June 1, 2016  /  Comments Off on ዘመተ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር መድረኽ – ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን

    Print       Email

medrekመንግስቲ ኤርትራ ካብ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ጀሚሩ ብዝያዳ ድማ ኣብዚ ቅንያት ኣንጻር መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ሰፊሕ ግን ከኣ ብኣግኡ ዝበርዓነ ዘመተ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ።

እዚ ዘመተ ቅድሚ ኣዋርሕ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ብመንገዲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ንዉሓዳት ኣምባሳደራት – እቶም ኣምባሳደራት ዘይእሙናት ተኾይኖም ድማ – ንሓለፍቲ ህዝባዊን ቆንስላውን ጉዳያ፤ ብዝተላእከ ዕማም እዩ ጀሚሩ።

እቶም ከምቶም ናይ ካልኦት ሃገራት መሰታታቶም ኣምባሳደራት ክልተኣውን ዞባኣውን ዝምድናታት፥ ምስሓብ ወፍርታት ወዘተ ኣብ ክንዲ ዝገብሩ ንገዛእ ህዝቦም ክስልዩን ወግሐ ጸብሐ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ኣስማት ኤርትራውያን ከሰጋግሩ ዝውዕሉን ዉሑዳት (ዝበዝሑ ብተግባራት ናይቲ ስርዓት ዝሓንኩን ዘይድግፍዎን እዮም) ኣምባሳደራት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣንጻር መድረኽ ዝፈተንዎ ዘመተ፥ ብወግዒ ንመረኽ ከምዝሓበረኦ ነተን ሃገራት ሚዛን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክወስዳ ኣኽኢልወንዩ።

መድረኽ፥ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዘመተን ትግባሪኡን ሚዛን ስለዘይብሉ፥ በቲ ካልእ ወገን ድማ ብዘይካ ሸርሕን ጭንቀትን ህዝቢ ክመሃረሉ ዝኽእል ትሕዝቶ ስለዘይነበሮ ብዛዕባ ዝርዝራቱ ኣብዚ ዓንቀጽ ከውክእ ኣገዳስነቱ ኣይተራእዮን።

እዚ ናይ ሎምቅነ ሓድሽ ዘመተ እቲ ቀዳማይ ከምዘይሰርሐ ምስተፈልጠ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ጎስጋስ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ደው ዘይብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት፥ ህዝቢ ኤርትራ ‘ወያነ’ ተበልካዮ እዩ ዝንድር ተባሂሉ ስለዝገመተ ያኢ፥ ኣብዚ ናይዚ ቅንያት ዘመተ፥ መድረኽ ምስ ወያነ ሓቢሮም፥ ኩናት ከፊቶም መንግስቲ ክቕይሩን ንሶም ክመጹን ተሰማሚዖም፥ ቅድሚ መዓልቲ ናጽነት ኩናት ሓሲቦም ነይሮም ሕጂ ግን ድሕሪ ናጽነት ከይገበርዎ ኣይተርፉን እዮም ወዘተ …… እቲ ጭንቀት ዝወለዶ ፈጠራ ብዙሕን ሕሱርን እዩ።

ሎሚ ግን ኣይዓምን። ኣብ 80ታት ኣይኮናን ዘሎና። ሎሚ 90ታት ኣይኮነን። 2000 ውን ኣይኮነን። ሎሚ መፋርቕ 2 ሽሕን ዓሰርተታትን ኢና ዘሎና። ህዝቢ ኤርትራ ከም ህጻን ‘ሕንጉጉ መጺኡካ’ ተባሂሉ መኣዝኑ ዘጥፍእ ኣይኮነን። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ክዝርግሑ ዝደለዮ ዘረባ፥ ብሕግን ስርዓትን፥ ብወግዓዊ መግለጺታትን ትካላትን ዘይኮነ፥ ብወረን ባዶ ሰለስተን ኣብ ጽርግያን ኣብ ለይታዊ ትልሂታትን፥ ኣብ ተዝካርን ድግስን፥ ብቓርማታትን ግዙኣት ከብድን ከምዝነዝሖ ኣጸቢቑ ፈሊጥዎ እዩ። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ በቲ ዝርካቡ ዝረአ ድኑስ ትካላትን ኣብ ቀትሪን ዘይኮነ በቶም ከም ደቂ ሕድርትና ለይቲ ጥራይ ዝዛወሩ ጽላሎት ትካላትን ናይ ውሽጥን ግዳምን መሓውራቶም ከምዝካየድ ኣጸቢቖም ፈሊጦሞስ ይጥንቀቁሉ እዮም ውን።

ግፍዕታቱ ኣብ ምድረቤት ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣትዩ፥ ስጋን የዕጽምትን ነብሲ ወከፍ ዜጋ ስለዝወሰደ መንዩ ጸላኢኦም ኣጸቢቆም ኢዮም ዝፈልጥዎ። ባዕሉ እንዳቐተሎም ኪቐትሉኹም ደልዮም፥ ባዕሉ እንዳ ኣጽመኦምን እንዳኣጥመዮምን ክሓስመኩም ደልዮም፥ ባዕሉ መሬትን ክብረትን ሃገር እንዳሸጠ ከዲዖም ሃዲሞም፥ ባዕሉ ግምጃ ሃገር ሰሪቑ ኣብ ቀጠርን ካልኦት ሃገራትን እንዳኣቐመጠ ቀጢፎምኹም እንተበለ፥ ህዝቢ ቀታሊ ንስኻ፥ ሓራዲ ንስኻ፥ቆጽሊ ከየንበርናልካ ብሓይሊ ትገዝኣና ዘለኻ ህሩፍ ስልጣን ንስኻ፥ መንእሰያትና ዝወዳእካን መጻኢኦም ዝቐተልካን ንስኻ እዩ ክብሉ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓው ኢሉ ግን ከኣ ብልቡ፥ ኣብ ደገ ኮይኑ ሓርነት ምዝራብ ዝረኸበ ድማ ዓው ኢሉ ብድምጹ።

ስለዝኾነ ኣንጻር መድረክ ዝግበር ዘሎ ጽዑቕ ጎስጓስ ዘነጽሮ ነገር ሓደ ሓቒ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመድረኽ ሃገራዊ ዘተ ከም ኣማራጺ ክርእዮ ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነስ ዝከኣሎ ደገፍ ይገብር ምህላው።

ብሓይሊ ወረን ቤላቤለውን ህዝቢ ማእዝኑ ዘጥፈኣሉ እዋን ኣብቒዑዩ። ኩሉ ከምቀደሙ ዝመስሎ ዕስለ እንተሎ ድማ እቲ ውሕጅ ምስ ወሰዶ ጥራይ እዩ ክርደኦ። ግን ኣበይ ኮይኑ?

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →