Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ንዶግሒ ጸሓይ ብግናዕ ኢድካ ከም ምኽዋል!!

By   /  June 10, 2016  /  Comments Off on ንዶግሒ ጸሓይ ብግናዕ ኢድካ ከም ምኽዋል!!

    Print       Email

መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ረቡዕ 8 ሰነ መንግስቲ ኤርትራ ብገበን ኣንጻር ደቂ ሰብ ከሕትቶ ዝኽእል መርተዖታት ምህላዉ ስለዚ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመራሕቲ መንግስቲ ኤርትራን ህግደፍን ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከቕርቦም ሓቲቱ ኣሎ።

እቲ መርማሪ ኮሚሽን ሂብዎ ዘሎ ዝርዝራት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንቐባሪ ምርዳእ ስለዝኾነ ኣይገረሞን። ምኽንያቱ፡ እቲ ንዓመታት ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ ኤርትራዊ፥ እቲ ብዘይ ዝኾነ ፍርድን ሕጋዊ ውክልናን ዝእሰርን ዝጠፍእን ዘሎ ዜጋ ኤርትራዊ፥ እተን ኣብ ምድረበታታት ሊብያን ሲናይን ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣብ መንጎ ነጋዶ ደቂ ኣዳም ተሸይጠን ጾታዊ ዓመጽን ዘስካሕክሕ መግረፍትን ዝወርደን ኤርትራውያን፣ እቶም ከብዶም ተተርቢዑ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተመንዚዖም ዝድርበዩ ኤርትራውያን ኣሓትን አሕዋትን ስለዝኾኑ፡ እቲ ብመርማሪ ኮሚሽን ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ነቲ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን መከራን ዝወርዶ ዘሎ ኤርትራዊ ግዳይ ትረኻ ውዕሎኡ ምዝንታው ጥራይ ስለዝኾነ ዘገርም ክፋል የብሉን።

ንህዝቢ ኤርትራ ዝገርሞ እቲ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መስደመም መልሲ እዩ። ከም ወትሩ እቲ መግለጺ ብኣሉታ ጀሚሩ፥ ንግዳያት ከም ገበነኛታት ጌሩ፥ ብኣሉታ ዝድምድም እዩ። ብባህሪኡ እቲ ስርዓት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ተጋጊና ዝብል ቃል ኣውጺኡ ኣይፈልጥን’ዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መልሰ መደርኡ ውን ንፈውሲ ማሕላ ውን እንተኾነ ተጋጊና ኔርና ከነመሓይሾ ዝግባእ ነገር ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣይሃበን። መርማሪ ኮሚሽን እዚ ስለዘጽነዐ እዩ ድማ ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምምሕያሽ ኣጋውላ ፈጺሙ ስለዘይብሉ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን እጃማ ከተልዕል ይግባእ ዝበለ።

ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ፡ ” እቲ ኮሚሽን መርመራኡ ካብ 1991 ምጅማሩ መስሓቕ እዩ። ኤርትራ ኣብቲ እዋን ኣብ ምድማጽ ረፈረንዱም ኢያ ነይራ።” ዝመስል መልሲ እዩ ሂቡ። ኣብቲ ቤት ሓታቲ እንተነይሩ፡ ” እቲ ንኣስታት 18 ዓመታት ዝተጋደለ፡ ዓመት ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ 1992 ንቡር ሕቶ ስለዝሓተተ፡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንቡር መስርሕ ፍርዲ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሩ ዝርከብ ብሪጋደር ጀነራል ቢተወደድ ኣብረሃን ኣማኢት ኣብ 90ታት ዝተኣስሩ ዜጋታትን’ከ እንታይ ክበሃሉ ይኽእሉ፧” ዝብል ሕቶ እንተልዒሉ ኣብ ልቢ መላእ ህዝቢ ዘሎ ቃል ምሕታት እዩ ዝኸውን።

እቲ ልኡኽ ብምቕጻል፡ ” ዕድመ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተናውሐ ዶብና ስለዘይተሓንጸጸ እዩ።” ደጊም ድማ ሰሓቢ ደሞዝ ስለዝገበርናሎም ኣገልግሎት ክበሃል ኣይግባእን’ዩ” ክብል መሊኡ ኣሎ። እዚ መልሲ እዚ፡ ነቲ ኮሚሽን ዘይኮነ ነቲ ኣብ በረኻታት ዕድሚኡ ዝወደአ፡ ክልተ ወለዶን፡ ወለዱን ንዕቀትን ጸርፍን እዩ። መንእሰያት፡ ክሳብ ትማሊ 3 ሚያዝያ ዓመተ 2016 ኣብ ማእከል ኣስመራ ብግፍዒ ዝተረሸኑ ናብ ግዱድ ዕስክርና ንኽውሰዱ’ዶ ኣይኮነን። ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ዘይኣክል ግዜ 47.000 መንእሰያት ናበይ ምዃኖም ከይፈለጡ እግሮም ብዝመርሖም ሃጽ ዝብሉን ኣብ ባሕርታት ዝጥሕሉን ዘለዉ፡ እታ ንድሕሪት ዝገድፍዋ ዘለዉ ኤርትራ፡ ካብቲ ዝውሕጦም ዘሎ ባሕሪ ዝገደደት ስለዝኾነቶም’ዶ ኣይኮኑን። ትማሊ 29 ግንቦትን 3 ሰነን ልዕሊ 400 ኤርትራውያን ካብቲ ልኡኽ መንግስቲ መግለጺ ዝህበሉ ዝነበረ ኣደራሽ ኣመና ኣብ ዘይርሑቕ ባሕሪ ዝጠሓሉ መንእሰያትን። ኣውያት መቕርቦምን። ስቅያት ኣገልግሎት ዘንቀሎ ‘ዶ ኣይኮነን።

እቲ ልኡኽ ኣብ መደርኡ፡ መርማሪ ኮሚሽን፡ ሰባት ይስወሩን ይጠፍኡን ኣለዉ ብምባሉ ከምዝተቖጠዐ ውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መደረኡ፡ “መንግስቲ ኤርትራ፡ ነቶም ስግረ ዶብ ዝኸዱ፡ ናይ ኤምባሲን ካልእ መሳለጥያን እንዳሃበ ንበሩ ክበሩ ክንዲ ዝበለ፡ ክንዲ ኣገናዕ ዝበሃልሲ ክዝለፍ ኣይግባእን’ዩ።” ክብል እውን ዘስደምም ምጉት ኣቕሪቡ። እቲ ልኡኽ ብዛዕባቶም ካብ 1991 ዝተሰወሩ፡ እንተላይ እቶም ኣብ 2001 ካብ ዝልቀሙ ገለ ዓሪፎም ገለ ዓዊሮም ገለን ድማ ይሳቐዩ ምህላዎም ዝንገረሎም መራሕቲ ሰውራ ዝነበሩ ኣርካናት ተጋደልቲ ሓርነት ስለምንታይ ክዝክሮም ዘይከኣለ። እዞም ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣይተሰወሩን ዲዮም፧ ዝግባእ ሕጋዊ መስርሕ፡ ዝግባእ ውክልና ጠበቓ፡ ዝግባእ ክንክን ተጌሩሎም’ዶ ይፈልጥ እዩ። ንሙኻኑ ስድረኦም ክርእይዎም ተፈቒዱሎም ይፈልጥ’ዶ፧ እንተልዮም ማለትዩ።

መደረ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ፡ ንዶግሒ ጸሓይ ብግናዕ ኢድካ ክትክውል ከም ምህቃን እዩ። ደጊም፡ ድሕሪ ናይ 25 ዓመታት እልቢ ኣልቦ እኩብ ገበናቱ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኪከላከል ዝኽእል ቃላት፡ ሓሳባት ፈጠራን ኣሉታን የለን። ምኽንያቱ፡ እቲ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ምሉእ ህዝቢ እዩ ተፈጺሙ። እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ቁንጣሮ ገበነኛታትን ምሉእ ህዝብን ስለዝኾነ ድማ ሓቂ ክዕገት ዘይከኣል እዩ። እቲ ጉጅለ ” ተጋጊና ካብ ሕጂ ንንየው ነዚ ገበን ምቕጻል ድማ ድርብ ጌጋ እዩ።” ኢሉ ቃል እምነቱ ሂቡ ዝግበኦ ፍርዲ ክወስድ ድሉው እንተዝኸውን ንዕኡን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን መንገዲ ሰላምን ሓድሽ ምዕራፍን ምኾነ። ካብኡ ተረፈ ግን ኩሉ ዝቐርብ ምስምስን ክሕደት ንሃተምተም ጥራሕ እዩ!!

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →