Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ በስገዳድ ዝኣከቦም ልዕሊ 10 ሽሕ መንእሰያት ኣብ ኮርመናዕ አእትዩ ንታዕሊም የጸቢዮም ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ገሊጾም።

By   /  June 26, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ በስገዳድ ዝኣከቦም ልዕሊ 10 ሽሕ መንእሰያት ኣብ ኮርመናዕ አእትዩ ንታዕሊም የጸቢዮም ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ገሊጾም።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ግዱታት ሜላታት ዝኣከቦም ልዕሊ 10 ሽሕ መናእሰያት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ኣቚርደት ደኲንዎ ኣብ ዘሎ መዓስከር አእትዩ ንታዕሊም የጸቢዮም ከምዘሎ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ እቲ ከባቢ  ሓቢሮም።

ዝበዝሑ ካብቶም መናእሰያት ተገፊፎም ኣብ ከም ዓዲ ኣበይቶ ዝኣመሰላ ኣብያተ ማእሰርቲ ክእከቡ ዝጸንሑ ፣ ከምኡ ድማ ብግዱድ ጻውዒት ምምሕዳራት ከባቢኦም ተደፊኦም ንታዕሊም ዝነቐሉ ኮይኖም፣ እቶም ብመንግስታት ሱዳንን ግብጺን ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝርከቡ ዘለዉ ዜጋታትና እዉን ናብቲ ሓድሽ መዓስከር ከምዘምርሑ ተገይሩ ኣሎ።

ኣብቲ መዓስከር ኣትዮም ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኮይኖም ክዕለሙ ዘኽእል ኩ ምድላዋት ተገይሩ ከምዘሎ ክፍለጥ ከሎ፣ ኣብቲ ጽኑዕ ሓለዋ እምበር እኹል ቀረባት ዘይተዋደደሉ መዓስከር ካብ ዝኣትዉ ሰሙናት ኣቚጺሮም ዘለዉ እቶም ኣሽሓት መንእሰያት ዛጊት ነቲ ክወስድዎ ምዃኖም ተሓቢሩዎም ዘሎ ናይ 4 ኣዋርሕ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ጣዕሊም ኣይጀመሩዎን ዘለዉ።

ነቲ መዓስከር ክትሕሉ ሓላፍነት ወሲዳ ዘላ ኣሃዱ፣ እታ ብኮሎኔል በረኸት ኮሮንፌት እትእዘዝ ክፍለሰራዊት 61 ምዃና ዘረድኡ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ፥ እቲ ኣዛዚ ነቶም ናብቲ መዓስከር ኣቲዮም ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ፥ ዝኾነ ክሃድም ዝፈተነ ሰብ ክሳዕ ሞት ዝኸይድ ስጒምቲ ከምዝገጥሞን ዝኾነ ተዓላማይ ድማ ንነብሱ ከም እሱር ሓሲቡ ግዜ ታዕሊሙ ከይፈተወ ክዛዝም ከምዘለዎን ብግህዶ ምግላጹ ሓቢሮም።

ክፍለሰራዊት 61 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀጻሊ ግፍዕታት ካብ ዝፍጽማ ዘለዋ ኣሃዱታት ብቐዳምነት እትጥቀስ ኮይና ፥ መንግስቲ ንነበርቲ ከባቢታት ናቕፋን ቃሩራን ብስም ምጥርናፍ ዓድታት ካብ መንበሪኦም ናብ ቃልዕ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምስጓጒ ዘውጸኦ መደብ ኣብ ምትግባር ብመሪሕ ዝተዋስአት ኣሃዱ ከምዝኾነት ኣይርሳዕን።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →